Tùy chọn hỗ trợ cho URL của Maps

Nhận trợ giúp

Bạn thấy hơi bế tắc? Có một số cách để yêu cầu trợ giúp về ứng dụng của bạn.

Hỗ trợ của cộng đồng trên Stack Overflow

Stack Overflow

Chúng tôi sử dụng trang web hỏi đáp phổ biến về lập trình Stack Overflow để đưa ra các câu hỏi kỹ thuật về URL của Maps. Stack Overflow là một trang web câu hỏi và câu trả lời do cộng tác chỉnh sửa dành cho các lập trình viên. Trang web này không phải do Google điều hành, nhưng bạn có thể đăng nhập bằng Tài khoản Google của mình. Đây là một nơi tuyệt vời để đặt các câu hỏi kỹ thuật về việc phát triển và duy trì ứng dụng của bạn.

Thành viên của nhóm Nền tảng Google Maps giám sát một số thẻ liên quan đến Google Maps trên Stack Overflow. Bạn có thể tìm các chủ đề về API Nền tảng Google Maps bằng cách thêm google-maps vào cụm từ tìm kiếm. Bạn có thể tìm các chủ đề cụ thể về URL trên Maps bằng cách thêm google-maps-urls. Bạn nên thêm các thẻ bổ sung vào câu hỏi của mình để thu hút sự chú ý của các chuyên gia về các công nghệ có liên quan.

Trước khi đăng câu hỏi trên Stack Overflow:

Trước khi đăng, vui lòng tìm kiếm trong nhóm để xem đã có người trả lời câu hỏi của bạn chưa.

Khi đăng câu hỏi mới, vui lòng cân nhắc những điều sau:

  • Hãy trình bày thật rõ ràng câu hỏi của bạn trong chủ đề để giúp những người đang tìm cách trả lời câu hỏi của bạn cũng như những người có thể đang tìm kiếm thông tin trong tương lai.
  • Cung cấp nhiều thông tin chi tiết trong bài đăng để giúp người khác hiểu rõ vấn đề của bạn. Hãy cân nhắc việc thêm đoạn mã, nhật ký hoặc đường liên kết vào ảnh chụp màn hình.
  • Vui lòng cung cấp một đoạn mã minh hoạ vấn đề. Hầu hết mọi người sẽ không gỡ lỗi trong mã của bạn nếu không có một mẫu đơn giản giúp dễ dàng tái hiện vấn đề. Nếu bạn gặp khó khăn khi lưu trữ mã trực tuyến, hãy sử dụng một dịch vụ như JSFiddle.
  • Đọc Chuyến tham quan về Stack Overflow. Trang web và cộng đồng của trang web này có các nguyên tắc và mẹo mà bạn nên làm theo để đảm bảo câu hỏi của bạn được giải đáp.
Đặt câu hỏi mới

Báo cáo sự cố hoặc yêu cầu về tính năng

Công cụ theo dõi lỗi

Nếu bạn cho rằng mình có thể đã phát hiện thấy lỗi hoặc nếu bạn muốn chia sẻ yêu cầu về tính năng với nhóm Nền tảng Google Maps, vui lòng báo cáo lỗi hoặc yêu cầu về tính năng trong công cụ theo dõi lỗi của chúng tôi.

Lỗi

Nếu bạn cho rằng nguyên nhân của vấn đề là do một lỗi trong URL của Maps, hãy báo cáo nguyên nhân đó trên công cụ theo dõi lỗi của chúng tôi. Vui lòng đưa thông tin sau vào phần mô tả lỗi của bạn:

  • Mô tả sự cố và hành vi bạn mong đợi.
  • Danh sách các bước và/hoặc một đoạn mã mẫu nhỏ có thể được thực hiện để tái hiện sự cố.
  • Mọi thông tin khác mà mẫu báo cáo lỗi có thể yêu cầu.

Trước khi báo cáo lỗi, vui lòng tìm kiếm trong danh sách lỗi để xem đã có người nào báo cáo lỗi chưa.

Yêu cầu về tính năng

Bạn có thể sử dụng công cụ theo dõi lỗi để yêu cầu tính năng mới hoặc đề xuất sửa đổi các tính năng hiện có. Vui lòng mô tả chức năng cụ thể mà bạn muốn thấy chức năng được thêm vào, cũng như lý do khiến bạn cho rằng chức năng đó quan trọng. Nếu có thể, hãy cung cấp thông tin cụ thể về trường hợp sử dụng của bạn và những cơ hội mới mà tính năng này cho phép.

Trước khi gửi một yêu cầu về tính năng mới, vui lòng tìm kiếm trong danh sách để xem đã có người gửi yêu cầu tương tự hay chưa.

Mã trạng thái của công cụ theo dõi lỗi
Mới Yêu cầu về tính năng/vấn đề này chưa được phân loại.
Ðã chỉ định Một người được chỉ định cho vấn đề này.
Đã chấp nhận Người được giao đã xác nhận vấn đề này và họ sẽ cung cấp thông tin cập nhật khi các cuộc điều tra đang diễn ra bắt đầu.
Cố định Vấn đề này được giải quyết trong một phiên bản đã phát hành.
Cố định (Đã xác minh) Chúng tôi đã giải quyết sự cố này và xác nhận rằng phương án khắc phục là chính xác.
Không khắc phục được (Không thể tái tạo) Không có đủ thông tin để khắc phục vấn đề hoặc không thể tạo lại vấn đề đã báo cáo.
Không khắc phục (Hành vi dự kiến) Vấn đề này mô tả hành vi dự kiến của sản phẩm trong các tình huống được báo cáo.
Không khắc phục (Lỗi thời) Vấn đề không còn liên quan do các thay đổi trong sản phẩm.
Sẽ không khắc phục (Không khả thi) Không thể triển khai vấn đề này trong tương lai gần.
Nhân bản Báo cáo này sao chép một vấn đề hiện có.
Mã phân loại công cụ theo dõi lỗi
PendingFurtherReview Vấn đề này đã được phân loại ban đầu và đang chờ xem xét mức độ ưu tiên.
NeatIdea Yêu cầu về tính năng đã được xác nhận. Chúng tôi hiện đang đánh giá yêu cầu này nhưng chưa có kế hoạch thực hiện. Vui lòng gắn dấu sao để bình chọn và nhận xét để thảo luận về trường hợp sử dụng của bạn.
NeedsMoreInfo Yêu cầu về vấn đề/tính năng này cần thêm thông tin từ người báo cáo.