Rozpocznij

Wstęp

Za pomocą adresów URL Map możesz utworzyć uniwersalny URL działający na wielu platformach, aby uruchamiać Mapy Google, przeprowadzać wyszukiwania, uzyskiwać wskazówki dojazdu i korzystać z nawigacji, a także wyświetlać widoki mapy i zdjęcia panoramiczne. Składnia adresu URL jest taka sama niezależnie od używanej platformy.

Aby używać adresów URL Map Google, nie potrzebujesz klucza interfejsu API Google.

Składnia uniwersalna na wiele platform

Deweloper aplikacji na Androida, iOS lub witryny może utworzyć wspólny adres URL, który po otwarciu mapy otworzy Mapy Google i wykona żądane działanie niezależnie od używanej platformy.

 • Na urządzeniu z Androidem:
  • Jeśli masz zainstalowaną i aktywną aplikację Mapy Google na Androida, URL uruchamia w niej Mapy Google i wykonuje wymagane działanie.
  • Jeśli aplikacja Mapy Google nie jest zainstalowana lub jest wyłączona, URL uruchamia Mapy Google w przeglądarce i wykona żądane działanie.
 • Na urządzeniu z iOS:
  • Jeśli zainstalowana jest aplikacja Mapy Google na iOS, URL uruchamia w niej Mapy Google i wykonuje żądane działanie.
  • Jeśli aplikacja Mapy Google nie jest zainstalowana, adres URL uruchomi Mapy Google w przeglądarce i wykona żądane działanie.
 • Na każdym innym urządzeniu adres URL uruchamia w przeglądarce Mapy Google i wykonuje żądaną czynność.

Do uruchamiania Map Google z poziomu aplikacji lub witryny zalecamy użycie adresu URL z wielu platform, ponieważ te uniwersalne adresy URL umożliwiają szerszą obsługę żądań map niezależnie od używanej platformy. W przypadku funkcji, które mogą działać tylko na platformie mobilnej (np. szczegółowej nawigacji), możesz wybrać opcję zależną od platformy na Androidzie lub iOS. Zobacz tę dokumentację:

Uruchomienie Map Google i wykonanie określonej czynności

Aby uruchomić Mapy Google i opcjonalnie wykonać jedną z obsługiwanych funkcji, użyj schematu adresu URL w jednej z tych postaci w zależności od żądanego działania:

 • Wyszukiwanie – uruchom Mapę Google, która wyświetla pinezkę konkretnego miejsca, lub przeprowadź ogólne wyszukiwanie i uruchom mapę, aby wyświetlić wyniki:
  https://www.google.com/maps/search/?api=1&parameters
 • Trasa – poproś o trasę i wyświetl wyniki w Mapach Google:
  https://www.google.com/maps/dir/?api=1&parameters
 • Wyświetl mapę – uruchom Mapy Google bez znaczników i wskazówek dojazdu:
  https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=map&parameters
 • Wyświetl panoramę Street View – uruchom interaktywne zdjęcie panoramiczne:
  https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=pano&parameters

Ważne: parametr api=1 określa wersję adresów URL Map Google, do których jest przeznaczony ten adres URL. Ten parametr jest wymagany w każdym żądaniu. Jedyna prawidłowa wartość to 1. Jeśli adres URL NIE zawiera parametru api=1, wszystkie parametry zostaną zignorowane i uruchomi się domyślna aplikacja Mapy Google w przeglądarce lub aplikacji mobilnej Mapy Google, w zależności od używanej platformy (np. https://www.google.com/maps).

Tworzenie prawidłowych adresów URL

Adresy URL musisz prawidłowo zakodować.

Na przykład niektóre parametry używają pionowej kreski (|) jako separatora, który musisz zakodować w końcowym adresie URL jako %7C. Inne parametry korzystają z wartości rozdzielonych przecinkami, takich jak współrzędne szerokości i długości geograficznej lub miasto, stan. Przecinek musisz zakodować jako %2C. Zakoduj spacje znakiem %20 lub zastąp je znakiem plusa (+).

Dodatkowo adresy URL mogą zawierać do 2048 znaków na każde żądanie. Pamiętaj o tym limicie podczas tworzenia adresów URL.

Działania na mapie

Dostępne działania na mapie to: wyszukiwanie, wskazówki dojazdu, wyświetlanie mapy i panorama Street View. Działanie określa się w adresie URL żądania wraz z parametrami wymaganymi i opcjonalnymi. Tak jak w przypadku adresów URL, parametry rozdziela się znakiem ampersand (&). W przypadku każdego działania lista parametrów i ich możliwe wartości są podane w sekcji Parametry wyszukiwania.

Wyszukiwarka

Działanie wyszukiwania powoduje wyświetlenie wyników wyszukiwania w widocznym obszarze mapy. Podczas wyszukiwania konkretnego miejsca wyświetlana mapa umieszcza pinezkę w wybranej lokalizacji i wyświetla dostępne szczegóły miejsca.

Tworzenie adresu URL wyszukiwania

https://www.google.com/maps/search/?api=1&parameters

Parametry

 • query (wymagany): definiuje miejsca do zaznaczenia na mapie. Parametr zapytania jest wymagany w przypadku wszystkich żądań wyszukiwania.
  • Określ lokalizacje jako nazwę miejsca, adres lub współrzędne szerokości i długości geograficznej rozdzielone przecinkami. Ciągi znaków powinny być zakodowane za pomocą adresu URL, a taki adres jak „City Hall, New York, NY” powinien zostać przekonwertowany na City+Hall%2C+New+York%2C+NY.
  • Określ ogólne wyszukiwane hasła w postaci ciągu zakodowanego na potrzeby adresu URL, np. grocery+stores lub restaurants+in+seattle+wa.
 • query_place_id (opcjonalnie): identyfikator miejsca to tekstowy identyfikator, który jednoznacznie identyfikuje miejsce. W przypadku działania search musisz określić właściwość query, ale możesz też określić query_place_id. Jeśli podasz oba parametry, parametr query będzie używany tylko wtedy, gdy Mapy Google nie mogą znaleźć identyfikatora miejsca. Jeśli chcesz jednoznacznie połączyć z konkretną instytucją, najlepszym rozwiązaniem będzie identyfikator miejsca. Zalecamy też, aby przesłać właściwość query_place_id, gdy wyszukujesz konkretną lokalizację przy użyciu współrzędnych geograficznych.

Przykłady wyszukiwania

Wyszukiwanie lokalizacji

W przypadku wyszukiwania lokalizacji szukasz określonej lokalizacji, używając nazwy miejsca, adresu lub współrzędnych szerokości i długości geograficznej rozdzielonej przecinkami. Na wyświetlonej mapie zobaczysz pinezkę w tej lokalizacji. Te 3 przykłady ilustrują wyszukiwania tej samej lokalizacji, CenturyLink Field (stadion sportowy w Seattle w stanie Waszyngton), przy użyciu różnych wartości lokalizacji.

Przykład 1. Wyszukiwanie nazwy miejsca „CenturyLink Field” powoduje wyświetlenie następującej mapy:

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=centurylink+field

Przykład 2: wyszukiwanie pola CenturyLink przy użyciu współrzędnych szerokości i długości geograficznej oraz identyfikatora miejsca powoduje wyświetlenie tej mapy:

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=47.5951518%2C-122.3316393&query_place_id=ChIJKxjxuaNqkFQR3CK6O1HNNqY

Przykład 3: na poniższej mapie wyszukasz tylko pole CenturyLink przy użyciu współrzędnych szerokości i długości geograficznej. Zwróć uwagę, że na mapie ani w panelu bocznym nie ma żadnych dodatkowych informacji o miejscu, ale na mapie nie ma żadnych dodatkowych informacji o miejscu.

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=47.5951518%2C-122.3316393

Wyszukiwanie kategorialne

W wyszukiwaniu kategorialnym przekazujesz ogólne hasło, a Mapa Google próbuje znaleźć wizytówki spełniające Twoje kryteria w pobliżu określonej przez Ciebie lokalizacji. Jeśli nie podasz lokalizacji, Mapy Google spróbują znaleźć wizytówki w pobliżu Twojej bieżącej lokalizacji. Jeśli wolisz podać lokalizację w przypadku wyszukiwania według kategorii, uwzględnij ją w ogólnym ciągu wyszukiwania (np. pizza+seattle+wa).

W tym przykładzie wyszukiwanie pizzerii w Seattle w stanie Waszyngton powoduje wyświetlenie tej mapy:

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=pizza+seattle+wa


Instrukcje

Działanie na trasie dojazdu pokazuje ścieżkę między co najmniej 2 określonymi punktami na mapie, a także odległość i czas podróży.

Tworzenie adresu URL wskazówek dojazdu

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&parameters

Parametry

 • origin: określa punkt początkowy, z którego mają być wyświetlane wskazówki dojazdu. Domyślnie ustawiana jest najtrafniejsza lokalizacja początkowa, np. lokalizacja urządzenia, jeśli jest dostępna. Jeśli ich nie ma, mapa może zawierać pusty formularz umożliwiający użytkownikowi wejście. Wartością może być nazwa miejsca, adres lub współrzędne szerokości i długości geograficznej rozdzielone przecinkami. Ciąg znaków powinien być zakodowany za pomocą adresu URL, więc adres taki jak „City Hall, New York, NY” powinien zostać przekonwertowany na City+Hall%2C+New+York%2C+NY.

  Uwaga: ten parametr jest opcjonalny, chyba że określisz origin_place_id w adresie URL. Jeśli chcesz podać właściwość origin_place_id, musisz też umieścić w adresie URL origin.

 • origin_place_id (opcjonalnie): identyfikator miejsca to tekstowy identyfikator, który jednoznacznie identyfikuje miejsce. Jeśli próbujesz jednoznacznie określić instytucję, najlepiej użyj identyfikatora miejsca, aby wskazać link do właściwego miejsca. Adresy URL, w których stosujesz ten parametr, muszą też zawierać origin.
 • destination: określa punkt końcowy wskazówek dojazdu. Jeśli ich nie ma, mapa może zawierać pusty formularz, który umożliwia użytkownikowi wejście do miejsca docelowego. Wartością może być nazwa miejsca, adres lub współrzędne szerokości i długości geograficznej rozdzielone przecinkami. Ciąg znaków powinien być zakodowany za pomocą adresu URL, więc adres taki jak „City Hall, New York, NY” powinien zostać przekonwertowany na City+Hall%2C+New+York%2C+NY.

  Uwaga: ten parametr jest opcjonalny, chyba że określisz destination_place_id w adresie URL. Jeśli chcesz podać właściwość destination_place_id, musisz też umieścić w adresie URL destination.

 • destination_place_id (opcjonalnie): identyfikator miejsca to tekstowy identyfikator, który jednoznacznie identyfikuje miejsce. Jeśli próbujesz jednoznacznie określić instytucję, najlepiej użyj identyfikatora miejsca, aby wskazać link do właściwego miejsca. Adresy URL, w których używa się tego parametru, muszą też zawierać właściwość destination.
 • travelmode (opcjonalnie): określa metodę podróży. Dostępne opcje to driving, walking (najlepiej dostępne są ścieżki dla pieszych i chodników), bicycling (w przypadku tras rowerowych i preferowanych ulic tam, gdzie są dostępne) lub transit. Jeśli nie podasz żadnej właściwości travelmode, w Mapach Google wyświetli się co najmniej 1 z najbardziej odpowiednich środków transportu na danej trasie lub w przypadku określonych preferencji użytkownika.
 • dir_action=navigate (opcjonalnie): uruchamia szczegółową nawigację lub podgląd trasy do określonego miejsca docelowego w zależności od tego, czy punkt początkowy jest dostępny. Jeśli użytkownik określi punkt początkowy, który nie znajduje się w pobliżu jego bieżącej lokalizacji lub bieżąca lokalizacja urządzenia jest niedostępna, mapa uruchomi podgląd trasy. Jeśli użytkownik nie określi punktu początkowego (wtedy domyślnym punktem początkowym będzie bieżąca lokalizacja urządzenia) lub jeśli będzie on znajdować się blisko jego bieżącej lokalizacji, mapa uruchomi nawigację zakręt po zakręcie. Pamiętaj, że nawigacja jest niedostępna w niektórych usługach Map Google lub między wszystkimi miejscami docelowymi. W takich przypadkach ten parametr będzie ignorowany.
 • waypoints: określa co najmniej 1 miejsce pośrednie do wyznaczania wskazówek dojazdu między origin a destination. Wiele punktów na trasie można określić za pomocą pionowej kreski (|) do rozdzielania miejsc (np. Berlin,Germany|Paris,France). Liczba dozwolonych punktów pośrednich zależy od platformy, na której otwiera się link. W przeglądarkach mobilnych można wskazać do 3 punktów pośrednich, a w innych obsługiwanych miejscach – maksymalnie 9. Punkty pośrednie są wyświetlane na mapie w takiej kolejności, w jakiej są wymienione w adresie URL. Każdym punktem pośrednim może być nazwa miejsca, adres lub współrzędne szerokości i długości geograficznej rozdzielone przecinkami. Ciągi znaków powinny być zakodowane za pomocą adresu URL, więc punkty pośrednie takie jak „Berlin,Niemcy|Paryż,Francja” powinny zostać przekonwertowane na wartość Berlin%2CGermany%7CParis%2CFrance.

  Uwagi:

  • Punkty pośrednie nie są obsługiwane we wszystkich usługach Map Google. W takich przypadkach parametr będzie ignorowany.
  • Ten parametr jest opcjonalny, chyba że podasz waypoint_place_ids w adresie URL. Jeśli chcesz podać URL waypoint_place_ids, musisz też umieścić w adresie URL waypoints.
 • waypoint_place_ids (opcjonalnie): identyfikator miejsca to tekstowy identyfikator, który jednoznacznie identyfikuje miejsce. Waypoint_place_ids umożliwia podanie listy identyfikatorów miejsc pasujących do listy waypoints. Identyfikatory miejsc powinny być wymienione w tej samej kolejności co punkty na trasie i rozdzielane pionową kreską „|” ( zakodowanym adresem URL jako %7C). Jeśli chcesz jednoznacznie określić konkretne lokale, najlepszą gwarancją jest podanie identyfikatorów miejsc. Adresy URL, w których stosujesz ten parametr, muszą też zawierać parametr waypoints.
 • avoid (opcjonalnie): określa obiekty, których należy unikać. Można go ustawić na jedną lub kilka z tych opcji rozdzielonych przecinkami „,” ( zakodowanym adresem URL jako %2C):
  • ferries
  • highways
  • tolls

Przykłady wskazówek

Ten adres URL powoduje uruchomienie mapy w trybie wskazówek dojazdu i utworzenie formularza, który umożliwia użytkownikowi wjazd do punktu początkowego i docelowego.

https://www.google.com/maps/dir/?api=1

W poniższym przykładzie uruchamia się mapę z trasą dojazdu rowerem od Space Needle do Pike Place Market w Seattle w stanie Waszyngton.

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&origin=Space+Needle+Seattle+WA&destination=Pike+Place+Market+Seattle+WA&travelmode=bicycling

Przykład poniżej powoduje uruchomienie mapy z trasami pieszymi od Google w Sydney w Australii do Queen Victoria Building.

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&origin=Google+Pyrmont+NSW&destination=QVB&destination_place_id=ChIJISz8NjyuEmsRFTQ9Iw7Ear8&travelmode=walking


wyświetlanie mapy,

Działanie na mapie zwraca mapę bez znaczników ani wskazówek dojazdu.

Tworzenie adresu URL mapy

https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=map&parameters

Parametry

 • map_action=map (wymagany): określa typ widoku mapy do wyświetlenia. Mapy i Street View mają ten sam punkt końcowy. Aby zapewnić wyświetlanie mapy, właściwość map_action musi być określona jako map.
 • center (opcjonalnie): określa środek okna mapy i akceptuje współrzędne szerokości i długości geograficznej jako wartości rozdzielone przecinkami (np. -33.8569,151.2152).
 • zoom (opcjonalnie): ustawia początkowy poziom powiększenia mapy. Akceptowane wartości to całkowite liczby całkowite z zakresu od 0 (cały świat) do 21 (pojedyncze budynki). Górny limit może się różnić w zależności od danych mapy dostępnych w wybranej lokalizacji. Wartością domyślną jest 15.
 • basemap (opcjonalnie): określa typ mapy do wyświetlenia. Wartością może być roadmap (domyślna), satellite lub terrain.
 • layer (opcjonalnie): definiuje dodatkową warstwę, która ma być wyświetlana na mapie (jeśli istnieje). Może to być jedna z tych wartości: none (domyślna), transit, traffic lub bicycling.

Przykłady map

Ten przykładowy adres URL uruchamia domyślną Mapę Google wyśrodkowaną na bieżącej lokalizacji użytkownika.

https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=map

Poniższy przykład wyświetla mapę wyśrodkowaną na Katoomba, NSW, Australia (-33.712206,150.311941) i ustawia opcjonalne parametry zoom i basemap.

https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=map&center=-33.712206%2C150.311941&zoom=12&basemap=terrain


Wyświetlanie panoramy Street View

Działanie związane z panoramą umożliwia uruchomienie przeglądarki, która wyświetla obrazy Street View jako interaktywne panoramy. Każda panorama Street View obejmuje pełny widok 360 stopni z jednego miejsca. Obrazy obejmują widok w poziomie (pełny obraz) i 180 stopni w pionie (od góry do góry w dół). Panorama uruchamia przeglądarkę, która renderuje powstałą panoramę jako sferę, a na jej środku znajduje się aparat. Możesz sterować kamerą, aby sterować powiększeniem i orientacją kamery.

Google Street View zapewnia panoramiczne widoki z wyznaczonych lokalizacji na całym swoim obszarze. Dostępne są również zdjęcia sferyczne przesłane przez użytkowników i specjalne kolekcje Street View.

Tworzenie adresu URL Street View

https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=pano&parameters

Parametry

 • map_action=pano (wymagany): określa typ widoku do wyświetlenia. Mapy i Street View mają ten sam punkt końcowy. Aby można było wyświetlić panoramę, action musi być określony jako pano.

Wymagany jest też jeden z tych parametrów adresu URL:

 • viewpoint: użytkownik wyświetli panoramę sfotografowaną najbliżej lokalizacji viewpoint, podaną przy użyciu współrzędnych szerokości i długości geograficznej (na przykład 46.414382,10.013988). Zdjęcia Street View są okresowo odświeżane, a zdjęcia zrobione za każdym razem mogą być wykonywane w niewielkim stopniu. W związku z tym po aktualizacji zdjęć Twoja lokalizacja może zmienić się w odpowiednią panoramę.
 • pano: identyfikator panoramy obrazu do wyświetlenia. Jeśli podajesz właściwość pano, możesz też podać viewpoint. viewpoint jest używany tylko wtedy, gdy Mapy Google nie mogą znaleźć identyfikatora panoramy. Jeśli pano nie zostanie znaleziony, a viewpoint NIE zostanie określony, zdjęcie panoramiczne nie zostanie wyświetlone. Zamiast tego Mapy Google są otwierane w trybie domyślnym, wyświetlając mapę wyśrodkowaną na bieżącej lokalizacji użytkownika.

Te parametry adresu URL są opcjonalne:

 • heading: wskazuje kierunek kompasu kamery w stopniach w prawo, względem kierunku północnego. Akceptowane wartości mieszczą się w zakresie od -180 do 360 stopni. Jeśli ten nagłówek zostanie pominięty, domyślny nagłówek będzie wybierany na podstawie punktu widzenia (jeśli został określony) zapytania i rzeczywistej lokalizacji obrazu.
 • pitch: określa kąt obrotu kamery w górę lub w dół. Nachylenie jest podawane w stopniach od -90 do 90. Wartości dodatnie powodują obrót kamery w górę, a ujemne – w dół. Domyślny ton jest ustawiony na 0 i zależy od pozycji kamery podczas robienia zdjęcia. Z tego powodu ton 0 jest często, ale nie zawsze, poziomem. Na przykład zdjęcie wykonane na wzgórzu prawdopodobnie będzie miało domyślny kąt, który nie jest poziomy.
 • fov: określa poziome pole widoku obrazu. Pole widzenia jest wyrażane w stopniach i może mieć wartość od 10 do 100. Domyślna wartość to 90. W przypadku widocznego obszaru o stałym rozmiarze pole widoku jest uznawane za poziom powiększenia. Mniejsze wartości oznaczają większy poziom powiększenia.

Przykłady w Street View

Pierwsze 2 przykłady to panorama wieży Eiffla. W pierwszym przykładzie do lokalizacji używany jest tylko viewpoint i ustawia się opcjonalne parametry heading, pitch i fov. Dla porównania: w drugim przykładzie użyto identyfikatora pano oraz tych samych parametrów określonych w pierwszym przykładzie. Trzeci przykład to zdjęcie panoramiczne wnętrza.

Przykład 1. Użycie tylko pola viewpoint do określenia lokalizacji.

https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=pano&viewpoint=48.857832%2C2.295226&heading=-45&pitch=38&fov=80

Przykład 2. Wykorzystuje identyfikator pano i lokalizację viewpoint. Identyfikator pano ma pierwszeństwo przed identyfikatorem viewpoint. W tym przykładzie znajduje się identyfikator panoramy, więc viewpoint jest ignorowany. Zwróć uwagę, że zdjęcie panoramiczne wyświetlane w przypadku identyfikatora pano jest nieco inne i nowsze niż zdjęcie znalezione tylko przy użyciu viewpoint.

https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=pano&pano=tu510ie_z4ptBZYo2BGEJg&viewpoint=48.857832%2C2.295226&heading=-45&pitch=38&fov=80

Przykład 3. Wyświetla panoramę wnętrza restauracji Sarastro w Londynie (Wielka Brytania) określonej za pomocą identyfikatora panoramy.

https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=pano&pano=4U-oRQCNsC6u7r8gp02sLA

Znajdowanie identyfikatora panoramy

Aby znaleźć identyfikator konkretnego zdjęcia panoramicznego, możesz skorzystać z kilku metod.

Więcej przykładów

Przykłady wskazówek dojazdu z użyciem punktów na trasie

Podane niżej przykładowe wskazówki uruchamiają Mapy Google i wyświetlają wskazówki dojazdu z Paryża (Francja) do Cherbourg (Francja) oraz wskazówki dojazdu przez następujące punkty na trasie:

Miasto, krajNazwa miejscaIdentyfikator miejsca
1. Wersal, Francja Wersal ChIJdUyx15R95kcRj85ZX8H8OAU
2. Chartres, Francja Katedra w Chartres ChIJKzGHdEgM5EcR_OBTT3nQoEA
3. Le Mans, Francja Katedra św. Juliana z Le Mans ChIJG2LvQNCI4kcRKXNoAsPi1Mc
4. Caen, Francja Zamek w Caen ChIJ06tnGbxCCkgRsfNjEQMwUsc

W przykładowych adresach URL punkty pośrednie są definiowane na różne sposoby, dzięki czemu można porównać różnice w ich wyświetlaniu na powstałych mapach.

Przykład 1: punkty pośrednie zdefiniowane jako miasto, kraj:

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&origin=Paris%2CFrance&destination=Cherbourg%2CFrance&travelmode=driving&waypoints=Versailles%2CFrance%7CChartres%2CFrance%7CLe+Mans%2CFrance%7CCaen%2CFrance

Przykład 2: punkty pośrednie zdefiniowane jako konkretne nazwy miejsc:

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&origin=Paris%2CFrance&destination=Cherbourg%2CFrance&travelmode=driving&waypoints=Palace+of+Versailles%7CChartres+Cathedral%7CCathedral+of+Saint+Julian+of+Le+Mans%7CCaen+Castle

Przykład 3. Punkty pośrednie zdefiniowane jako miasto, kraj oraz waypoint_place_ids dla określonej instytucji w każdym punkcie pośrednim:

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&origin=Paris%2CFrance&destination=Cherbourg%2CFrance&travelmode=driving&waypoints=Versailles%2CFrance%7CChartres%2CFrance%7CLe+Mans%2CFrance%7CCaen%2CFrance&waypoint_place_ids=ChIJdUyx15R95kcRj85ZX8H8OAU%7CChIJKzGHdEgM5EcR_OBTT3nQoEA%7CChIJG2LvQNCI4kcRKXNoAsPi1Mc%7CChIJ06tnGbxCCkgRsfNjEQMwUsc

Przykład 4: definiuje punkty na trasie jako miasto i kraj, ale podaje ich kolejność w innej kolejności niż w poprzednich przykładach. Informuje, że mapa wyświetla punkty na trasie w kolejności, w jakiej są wymienione w adresie URL.

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&origin=Paris%2CFrance&destination=Cherbourg%2CFrance&travelmode=driving&waypoints=Versailles%2CFrance%7CCaen%2CFrance%7CLe+Mans%2CFrance%7CChartres%2CFrance

Przykłady map

Wyświetla mapę z określonymi wartościami basemap (satelitowymi) i layer (transportem publicznym).

https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=map&center=37.7992940%2C-122.3976113&zoom=15&basemap=satellite&layer=transit

Przykłady w Street View

Wyświetla panoramę Street View z użyciem klucza obrazu FIFE jako identyfikatora pano. Pamiętaj, że identyfikator pano ma przedrostek F:.

https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=pano&pano=F:-ud6AZSB-sQg/V0cfCSV3OWI/AAAAAAAAG1U/UQEoc5sXPQEIP7zzD6SWzmKb8Vbug47uQCLIB&heading=22&pitch=-5&fov=55