بررسی اجمالی

با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

مقدمه

Time Zone API یک رابط ساده برای درخواست منطقه زمانی برای مکان‌های روی سطح زمین و همچنین تغییر زمان از UTC برای هر یک از آن مکان‌ها فراهم می‌کند. شما اطلاعات منطقه زمانی را برای یک جفت طول و عرض جغرافیایی خاص و تاریخ درخواست می کنید. API نام آن منطقه زمانی، افست زمان از UTC و افست تابستانی را برمی گرداند.

قبل از اینکه شروع کنی

این سند برای توسعه دهندگان وب سایت و تلفن همراه در نظر گرفته شده است که می خواهند داده های زمانی را در نقشه های ارائه شده توسط یکی از API های پلتفرم Google Maps لحاظ کنند. مقدمه ای برای استفاده از API و مواد مرجع در پارامترهای موجود ارائه می دهد.

قبل از شروع توسعه با Time Zone API، الزامات احراز هویت (شما به یک کلید API نیاز دارید) و استفاده از API و اطلاعات صورتحساب (شما باید صورتحساب پروژه خود را فعال کنید) را مرور کنید.