Solar API

Solar API.

שירות: solar.googleapis.com

כדי לקרוא לשירות הזה, מומלץ להשתמש בספריות הלקוח ש-Google מספקת. אם האפליקציה שלכם צריכה להשתמש בספריות משלכם כדי לקרוא לשירות הזה, השתמשו במידע הבא כשתשלחו את בקשות ה-API.

מסמך הגילוי

מסמך Discovery הוא מפרט קריא למחשבים לתיאור ולשימוש בממשקי API ל-REST. הוא משמש לבניית ספריות לקוח, יישומי פלאגין בסביבת פיתוח משולבת (IDE) וכלים אחרים שיוצרים אינטראקציה עם Google APIs. שירות אחד יכול לספק כמה מסמכי גילוי. השירות הזה מספק את מסמך הגילוי הבא:

נקודת קצה בשירות

נקודת קצה של שירות היא כתובת URL בסיסית שמציינת את כתובת הרשת של שירות API. לשירות אחד יכולות להיות כמה נקודות קצה (endpoints) של שירות. לשירות הזה יש את נקודת הקצה הבאה של השירות, וכל מזהי ה-URI הבאים הם יחסיים לנקודת הקצה של השירות:

  • https://solar.googleapis.com

משאב REST: v1.buildingInsights

שיטות
findClosest GET /v1/buildingInsights:findClosest
חיפוש הבניין הקרוב ביותר לנקודת שאילתה.

משאב REST: v1.dataLayers

שיטות
get GET /v1/dataLayers:get
קבלת מידע סולארי עבור אזור מסביב למיקום מסוים.

משאב REST: v1.geoTiff

שיטות
get GET /v1/geoTiff:get
מחזירה תמונה לפי המזהה שלה.