API Định tuyến ưu tiên

Đối với các giải pháp đi chung xe và giao hàng, việc định tuyến bao gồm cả quy trình tính toán đường đi dọc theo mạng lưới đường, kèm theo Thời gian đến dự kiến (ETA). Chất lượng và khả năng phân phối thông tin kịp thời là yếu tố cần thiết để cải thiện năng suất của người lái xe và mang đến trải nghiệm chất lượng cho người tiêu dùng.

Để giải quyết yêu cầu này và hỗ trợ các trường hợp sử dụng tính năng đi chung xe và giao hàng tối quan trọng, Routes Preferred API cung cấp một tập hợp các phiên bản được tối ưu hoá hiệu suất của API Hướng dẫn. Các chế độ tối ưu hoá hiệu suất bao gồm:

  • Cải thiện độ chính xác của ETA.

  • Giảm độ trễ phản hồi.

  • Khả năng tuỳ chỉnh thông tin chi tiết trong câu trả lời.

  • Những yêu cầu API có mức độ ưu tiên cao hơn trong hàng đợi phân phát của Google.