ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Route Optimization API

หน้านี้แสดงวิธีเริ่มต้นใช้งานไลบรารีไคลเอ็นต์สำหรับ Route Optimization API

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับไลบรารีของไคลเอ็นต์ในคำอธิบายไลบรารีไคลเอ็นต์

ติดตั้งไลบรารีของไคลเอ็นต์

Java

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการตั้งค่าสภาพแวดล้อมในการพัฒนาซอฟต์แวร์ Java

โปรดดูวิธีการติดตั้งในไคลเอ็นต์ Google Route Optimization API สำหรับ Java

Go

go get cloud.google.com/go/maps

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การตั้งค่าสภาพแวดล้อมการพัฒนาของ Go

โปรดดูวิธีการติดตั้งในไคลเอ็นต์ Google Route Optimization API for Go

Node.js

npm install @googlemaps/routeoptimization

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การตั้งค่าสภาพแวดล้อมในการพัฒนาซอฟต์แวร์ Node.js

ดูวิธีการติดตั้งแบบสมบูรณ์ได้ที่ไคลเอ็นต์ Google Routes API สำหรับ Node.js

Python

pip install google-maps-routeoptimization

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การตั้งค่าสภาพแวดล้อมในการพัฒนาซอฟต์แวร์ Python

ดูวิธีการติดตั้งแบบสมบูรณ์ได้ที่ไคลเอ็นต์ Google Route Optimization API สำหรับ Python

.Net

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การตั้งค่าสภาพแวดล้อมในการพัฒนาซอฟต์แวร์ .Net

ดูวิธีการติดตั้งแบบสมบูรณ์ได้ที่ไคลเอ็นต์ Google Route Optimization API สำหรับ .Net

PHP

composer require google/maps-routeoptimization

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการเริ่มต้นใช้งาน PHP

ดูวิธีการติดตั้งแบบสมบูรณ์ได้ที่ไคลเอ็นต์การเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางของ Google Maps สำหรับ PHP

ตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์

เมื่อใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ คุณจะใช้ Application Default Credentials (ADC) เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่า ADC ที่หัวข้อให้ข้อมูลเข้าสู่ระบบสำหรับข้อมูลรับรองเริ่มต้นของแอปพลิเคชัน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ ADC กับไลบรารีของไคลเอ็นต์ โปรดดูตรวจสอบสิทธิ์โดยใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม