Overview

ממשק API של Pollen מאפשר לך לבקש נתוני אבקנים עבור מיקום ספציפי, כולל: עד 15 זני צמחים, 3 סוגי אבקנים, אינדקס אבקנים והמלצות בריאות. הוא מתפרס על יותר מ-65 מדינות עם רזולוציה של 1 ק"מ/0.6 מייל.

ה-API מספק נקודות קצה שמאפשרות להריץ שאילתות:

  • תחזית
    מספקת עד 5 ימים של מידע על אבקנים ביום ביותר מ-65 מדינות, ברזולוציה של עד קילומטר אחד.
  • מפות חום
    אריחים בצבעים מקודדים ב-3 סוגי אבקנים.