ממשקי API ניסיוניים של מקומות

מהדורה זו של ממשק ה-API של מקומות Google כוללת מהדורה ניסיונית של תכונות חדשות:

  • היכולות של מודלים של Gemini ב-Places API כוללות תמיכה ב-LLMs ב-Places API, כדי שאפשר יהיה להחזיר את הנתונים שמשויכים למקום (שעות פתיחה, ביקורות, תמונות) ונתונים ממודלים מסוג LLM. הנתונים הגנרטיביים האלה מכילים נתונים נצברים ומסכמים ממודלים מסוג LLM כדי לשפר את הנתונים שכבר משויכים למקום מסוים.