GMSAutocompleteSessionToken Sınıf Referansı

GMSAutocompleteSessionToken Sınıf Referansı

Genel bakış

Bu sınıf, bir kısmi arama dizesi için yer tahminleri getirmek üzere Google Places API Hizmetleri'ne yapılan bir dizi sorguyu benzersiz şekilde tanımlamak için bir oturum jetonunu temsil eder.