نمای کلی Maps Embed API

با Maps Embed API یک نقشه تعاملی یا پانورامای نمای خیابان را در صفحه وب خود قرار دهید. از یک درخواست ساده HTTP استفاده کنید. نیازی به جاوا اسکریپت نیست

می توانید نشانی وب Maps Embed API را به عنوان ویژگی src یک iframe تنظیم کنید. هنگام پیکربندی یک ویژگی src ، پارامتر q مورد نیاز می‌تواند از نام مکان، آدرس، کد بعلاوه یا شناسه مکان با URL فرار پشتیبانی کند:

<iframe
  width="600"
  height="450"
  style="border:0"
  loading="lazy"
  allowfullscreen
  referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"
  src="https://www.google.com/maps/embed/v1/place?key=API_KEY
    &q=Space+Needle,Seattle+WA">
</iframe>

شروع شدن