Omówienie interfejsu Maps Embed API

Umieść na swojej stronie interaktywną mapę lub panoramę Street View za pomocą interfejsu Maps Embed API. Użyj prostego żądania HTTP. JavaScript nie jest wymagany.

Adres URL interfejsu Maps Embed API można ustawić jako atrybut src elementu iframe. Podczas konfigurowania właściwości src wymagany parametr q może obsługiwać nazwę, adres, kod plus lub identyfikator miejsca ze zmianą znaczenia w adresie URL:

<iframe
  width="600"
  height="450"
  style="border:0"
  loading="lazy"
  allowfullscreen
  referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"
  src="https://www.google.com/maps/embed/v1/place?key=API_KEY
    &q=Space+Needle,Seattle+WA">
</iframe>

Wprowadzenie