Routes API ile yeni nesil Mesafe Matrisi özelliklerini deneyin.

Mesafe Matrisi API'sini kullanmaya başlayın

Örnek istek ve yanıt

Bu örnekte, Washington, DC ile New York City, NY arasındaki mesafe matrisi verileri JSON biçiminde gösterilmektedir:

URL

https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json
 ?destinations=New%20York%20City%2C%20NY
 &origins=Washington%2C%20DC
 &units=imperial
 &key=YOUR_API_KEY

CURL

curl -L -X GET 'https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json?origins=Washington%2C%20DC&destinations=New%20York%20City%2C%20NY&units=imperial&key=YOUR_API_KEY'

JavaScript

var axios = require('axios');

var config = {
 method: 'get',
 url: 'https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json?origins=Washington%2C%20DC&destinations=New%20York%20City%2C%20NY&units=imperial&key=YOUR_API_KEY',
 headers: { }
};

axios(config)
.then(function (response) {
 console.log(JSON.stringify(response.data));
})
.catch(function (error) {
 console.log(error);
});

Python

import requests

url = "https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json?origins=Washington%2C%20DC&destinations=New%20York%20City%2C%20NY&units=imperial&key=YOUR_API_KEY"

payload={}
headers = {}

response = requests.request("GET", url, headers=headers, data=payload)

print(response.text)

Java

OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
 .build();
MediaType mediaType = MediaType.parse("text/plain");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "");
Request request = new Request.Builder()
 .url("https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json?origins=Washington%2C%20DC&destinations=New%20York%20City%2C%20NY&units=imperial&key=YOUR_API_KEY")
 .method("GET", body)
 .build();
Response response = client.newCall(request).execute();

Ruby

require "uri"
require "net/http"

url = URI("https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json?origins=Washington%2C%20DC&destinations=New%20York%20City%2C%20NY&units=imperial&key=YOUR_API_KEY")

https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
https.use_ssl = true

request = Net::HTTP::Get.new(url)

response = https.request(request)
puts response.read_body

Go

package main

import (
 "fmt"
 "net/http"
 "io/ioutil"
)

func main() {

 url := "https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json?origins=Washington,%20DC&destinations=New%20York%20City,%20NY&units=imperial&key=YOUR_API_KEY"
 method := "GET"

 client := &http.Client {
 }
 req, err := http.NewRequest(method, url, nil)

 if err != nil {
  fmt.Println(err)
  return
 }
 res, err := client.Do(req)
 if err != nil {
  fmt.Println(err)
  return
 }
 defer res.Body.Close()

 body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
 if err != nil {
  fmt.Println(err)
  return
 }
 fmt.Println(string(body))
}

Poster

OpenAPI spesifikasyonu, bir Postman koleksiyonu olarak da mevcuttur.

Postman'de çalıştırın

Deneyin. URL'yi web tarayıcınıza girerek bu isteği test edin. YOUR_API_KEY değerini gerçek API anahtarınızla değiştirmeyi unutmayın. Yanıt, belirtilen kaynaklar ile hedefler arasındaki mesafeyi ve süreyi gösterir.

Mevcut tüm parametreler dahil olmak üzere istek URL'lerini oluşturmayı öğrenin.

Bu kod örneği JSON ve XML biçimlerindedir:

JSON

{
 "destination_addresses": ["New York, NY, USA"],
 "origin_addresses": ["Washington, DC, USA"],
 "rows":
  [
   {
    "elements":
     [
      {
       "distance": { "text": "228 mi", "value": 367654 },
       "duration": { "text": "3 hours 55 mins", "value": 14078 },
       "status": "OK",
      },
     ],
   },
  ],
 "status": "OK",
}

XML

<DistanceMatrixResponse>
 <status>OK</status>
 <origin_address>Washington, DC, USA</origin_address>
 <destination_address>New York, NY, USA</destination_address>
 <row>
 <element>
  <status>OK</status>
  <duration>
  <value>14078</value>
  <text>3 hours 55 mins</text>
  </duration>
  <distance>
  <value>367654</value>
  <text>228 mi</text>
  </distance>
 </element>
 </row>
</DistanceMatrixResponse>

OpenAPI spesifikasyonu

Bu API için OpenAPI spesifikasyonu yayınlanmış ve GitHub'da mevcuttur.

OpenAPI Spesifikasyonunu Alma

Postman Koleksiyonu

OpenAPI spesifikasyonu, bir Postman koleksiyonu olarak da mevcuttur.

Postman'de çalıştır

Yanıtı anlamak için geliştirici kılavuzunu inceleyin.