Etkinlikleri işleme

Bu örnekte, harita üzerinde bazı etkinliklerin nasıl dinleneceği ve işleneceği gösterilmektedir.

Daha fazla bilgi için belgelere bakın.

Başlayın

Örnek kodu denemeden önce geliştirme ortamınızı yapılandırmanız gerekir. Daha fazla bilgi edinmek üzere Android kod örnekleri için Haritalar SDK'sı konusuna bakın.

Kodu göster

Kotlinclass EventsDemoActivity : AppCompatActivity(), OnMapClickListener,
  OnMapLongClickListener, OnCameraIdleListener, OnMapReadyCallback {

  private lateinit var tapTextView: TextView
  private lateinit var cameraTextView: TextView
  private lateinit var map: GoogleMap

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.events_demo)
    tapTextView = findViewById(R.id.tap_text)
    cameraTextView = findViewById(R.id.camera_text)
    val mapFragment = supportFragmentManager.findFragmentById(R.id.map) as SupportMapFragment?
    mapFragment?.getMapAsync(this)
  }

  override fun onMapReady(googleMap: GoogleMap) {
    // return early if the map was not initialised properly
    map = googleMap
    map.setOnMapClickListener(this)
    map.setOnMapLongClickListener(this)
    map.setOnCameraIdleListener(this)
  }

  override fun onMapClick(point: LatLng) {
    tapTextView.text = "tapped, point=$point"
  }

  override fun onMapLongClick(point: LatLng) {
    tapTextView.text = "long pressed, point=$point"
  }

  override fun onCameraIdle() {
    if (!::map.isInitialized) return
    cameraTextView.text = map.cameraPosition.toString()
  }
}

   

Java


public class EventsDemoActivity extends AppCompatActivity
    implements OnMapClickListener, OnMapLongClickListener, OnCameraIdleListener,
    OnMapReadyCallback {

  private TextView tapTextView;
  private TextView cameraTextView;
  private GoogleMap map;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.events_demo);

    tapTextView = findViewById(R.id.tap_text);
    cameraTextView = findViewById(R.id.camera_text);

    SupportMapFragment mapFragment =
        (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager().findFragmentById(R.id.map);
    mapFragment.getMapAsync(this);
  }

  @Override
  public void onMapReady(GoogleMap map) {
    this.map = map;
    this.map.setOnMapClickListener(this);
    this.map.setOnMapLongClickListener(this);
    this.map.setOnCameraIdleListener(this);
  }

  @Override
  public void onMapClick(LatLng point) {
    tapTextView.setText("tapped, point=" + point);
  }

  @Override
  public void onMapLongClick(LatLng point) {
    tapTextView.setText("long pressed, point=" + point);
  }

  @Override
  public void onCameraIdle() {
    cameraTextView.setText(map.getCameraPosition().toString());
  }
}

   

Örnekleri klonlama ve çalıştırma

Bu örneği yerel olarak çalıştırmak için Git gereklidir. Aşağıdaki komut, örnek uygulama deposunu klonlar.

git clone git@github.com:googlemaps-samples/android-samples.git

Örnek projeyi Android Studio'ya aktarın:

 1. Android Studio'da Dosya > Yeni > Projeyi İçe Aktar'ı seçin.
 2. Depoyu kaydettiğiniz konuma gidin ve Kotlin veya Java için proje dizinini seçin:

  • Kotlin: PATH-REPO/android-samples/ApiDemos/kotlin
  • Java: PATH-REPO/android-samples/ApiDemos/java
 3. 'ı seçin. Android Studio, projenizi Gradle derleme aracını kullanarak oluşturur.
 4. Projenizin local.properties dosyasıyla aynı dizinde boş bir secrets.properties dosyası oluşturun. Daha fazla bilgi için API anahtarınızı projeye ekleme başlıklı makaleye bakın.
 5. Aşağıdaki dizeyi secrets.properties alanına ekleyerek YOUR_API_KEY kısmını API anahtarınızın değeriyle değiştirin:

  MAPS_API_KEY=YOUR_API_KEY
 6. Uygulamayı çalıştırın.