โค้ดตัวอย่าง

เลือกแพลตฟอร์ม: Android iOS JavaScript

ที่เก็บ Google Maps บน GitHub มีตัวอย่างจำนวนหนึ่งที่แสดงการใช้งาน Maps SDK สำหรับ Android ในแอป Android นอกจากนี้ คุณยังจะพบข้อมูลโค้ดในแต่ละหน้าของคู่มือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์รายนี้ด้วย

ตัวอย่างกิจกรรมบนแผนที่บน GitHub

ที่เก็บ ApiDemos ใน GitHub มีแอปตัวอย่าง รวมถึงกิจกรรมจำนวนหนึ่งที่แสดงให้เห็นการใช้งาน API ทั่วไป คุณสามารถ นำเข้าและสร้างแอป ดูการสาธิต และใช้โค้ดตัวอย่างที่ให้ไว้ เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับแอป

เมื่อเรียกใช้แอปตัวอย่าง แอปจะแสดงรายการเดโมที่พร้อมใช้งานซึ่งเรียกใช้ในอุปกรณ์ของตัวเองได้ เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น คลิกแผนที่พื้นฐาน

การแก้ปัญหา: หากแอปตัวอย่างทำงานสำเร็จแต่คุณไม่เห็นแผนที่ ให้ตรวจสอบว่าคุณได้เพิ่มคีย์ API ลงในไฟล์ Manifest ของแอปตามที่อธิบายไว้ในคู่มือลงชื่อสมัครใช้แล้ว

แอปตัวอย่างสำหรับแผนที่บน Wear OS

แอปตัวอย่างจะพร้อมใช้งานบน GitHub ซึ่งคุณสามารถ ใช้เป็นจุดเริ่มต้นเมื่อสร้างแอปที่สวมใส่ได้ ตัวอย่างจะแสดงวิธีตั้งค่า Google Maps พื้นฐานใน Wear OS

ข้อมูลโค้ดในคู่มือของนักพัฒนาซอฟต์แวร์

แต่ละหน้าในคู่มือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์จะมีข้อมูลโค้ดที่แสดงฟีเจอร์เฉพาะของ API เช่น ดูคําแนะนําสําหรับออบเจ็กต์แผนที่ เครื่องหมาย รูปร่าง และหน้าอื่นๆ ในคู่มือนี้