Bắt đầu

Bắt đầu xây dựng bằng API Aerial View.
Tạo tài khoản, tạo khoá API, tạo mã thông báo phiên, sau đó bắt đầu tạo.
Việc sử dụng này giả định rằng Google đã tạo tất cả video xem từ trên không mà bạn cần.
Trường hợp sử dụng này giả định rằng Google chưa tạo video xem từ trên không mà bạn cần và bạn sẽ cần tạo một video mới.
Xem tài liệu tham khảo về REST cho Chế độ xem trên không và API gRPC.

Trợ giúp

Nhận sự trợ giúp. Trợ giúp. Hãy tham gia cộng đồng.

Nhận sự trợ giúp. Trợ giúp. Tạo nghiệp tổ Maps.

Báo cáo lỗi hoặc mở một yêu cầu về tính năng.

Tìm hiểu về các sự cố và sự cố ngừng hoạt động của nền tảng.

Nhận trợ giúp từ nhóm Nền tảng Google Maps.