شروع کنید

ساختن را با Aerial View API شروع کنید.
یک حساب کاربری ایجاد کنید، یک کلید API ایجاد کنید، یک نشانه جلسه تولید کنید و سپس شروع به ساخت کنید.
این استفاده فرض می‌کند که Google قبلاً تمام ویدیوهای نمای هوایی مورد نیاز شما را تولید کرده است.
ابرداده‌های مرتبط با یک ویدیوی مشخص، مانند تازگی و طول را مشاهده کنید.
این استفاده فرض می‌کند که Google قبلاً ویدیوی نمای هوایی مورد نیاز شما را تولید نکرده است و شما باید ویدیوی جدیدی ایجاد کنید.
مرجع Aerial View REST و gRPC API را مشاهده کنید.

راهنما & حمایت کردن

کمک بگیر. کمک کن به جامعه بپیوندید.

کمک بگیر. کمک کنید کارما نقشه ها را بسازید.

گزارش یک اشکال یا باز کردن یک درخواست ویژگی.

از حوادث و قطعی پلت فرم مطلع شوید.

از تیم Google Maps Platform کمک بگیرید.