הגדרת פרויקט ב-Google Cloud

במדריך הזה מוסבר איך מגדירים את הפרויקט ב-Google Cloud לפני שמשתמשים בממשקי ה-API של הפלטפורמה של מפות Google. ייתכן שהשלמתם חלק מהשלבים האלה בדף תחילת העבודה עם הפלטפורמה של מפות Google, אבל בנושא הזה תוכלו למצוא הוראות שימושיות נוספות לניהול הפרויקטים שלכם.

יוצרים פרויקט

כדי להשתמש בפלטפורמה של מפות Google צריך פרויקט לניהול שירותים, פרטי כניסה, חיוב, ממשקי API וערכות SDK.

צריך להגדיר הגדרת חיוב לכל פרויקט, אבל נחייב אתכם רק אם הפרויקט יחרוג מהמכסה של השירותים ללא חיוב.

כדי ליצור פרויקט ב-Cloud שבו החיוב מופעל:

המסוף

 1. יוצרים פרויקט חדש ב-Google Cloud במסוף Cloud:

  יצירת פרויקט חדש
 2. בדף פרויקט חדש, ממלאים את הפרטים הנדרשים:

  • שם הפרויקט: מאשרים את ברירת המחדל או מזינים שם בהתאמה אישית.

   תוכלו לשנות את שם הפרויקט בכל שלב. מידע נוסף זמין במאמר זיהוי פרויקטים.

  • Project ID:מאשרים את ברירת המחדל או לוחצים על EDIT כדי להזין מזהה מותאם אישית, שישמש את Google APIs כמזהה ייחודי לפרויקט.

   אחרי יצירת הפרויקט אי אפשר לשנות את מזהה הפרויקט, לכן כדאי לבחור מזהה שתוכלו להשתמש בו כל משך החיים של הפרויקט. אין לכלול מידע רגיש במזהה הפרויקט.

  • חשבון לחיוב:בוחרים חשבון לחיוב לפרויקט. אם לא הגדרת חשבון לחיוב או שיש לך רק חשבון אחד לחיוב, האפשרות הזו לא תופיע.

   כדי לשייך פרויקט לחשבון לחיוב, צריכה להיות לכם הרשאת אדמין בחשבון לחיוב או ניהול החיוב בפרויקט. למידע נוסף, עיינו במשאבי העזרה בנושא בקרת הגישה לחיוב.

  • Location: אם יש ארגון שאליו רוצים לקשר את הפרויקט, לוחצים על Browse ובוחרים אותו. אם לא, בוחרים באפשרות No Organization (ללא ארגון).

   מידע נוסף זמין במאמרים יצירה וניהול של תיקיות ויחסים בין ארגונים, פרויקטים וחשבונות לחיוב.

 3. בוחרים באפשרות יצירה.

gcloud

gcloud projects create "PROJECT"

בקישורים הבאים אפשר לקרוא מידע נוסף על Google Cloud SDK , התקנת Cloud SDK ועל הפקודות הבאות:

הפעלת החיוב

כדי לפרוס את האפליקציות, צריך להפעיל את החיוב. החשבון לא יחויב אם תהיו במסגרת המכסה החודשית. אם באפליקציה שלכם נדרשים משאבים שחורגים מהמכסה החודשית, תחויבו על השימוש הנוסף.

אם יש לכם חשבון לחיוב כשיוצרים פרויקט ב-Cloud, החיוב מופעל באופן אוטומטי באותו פרויקט.

כדי להפעיל את החיוב בפרויקט ב-Cloud:

 1. במסוף Cloud, נכנסים לדף Billing:
  כניסה לדף Billing
 2. בוחרים פרויקט קיים או יוצרים פרויקט חדש ב-Cloud.
 3. בהתאם לסוג החשבון לחיוב, או אם הפרויקט שנבחר ב-Cloud משויך לחשבון, בדף 'חיוב' יוצגו אחת מהאפשרויות הבאות:
  • אם החיוב כבר מופעל בפרויקט שנבחר ב-Cloud, הפרטים של החשבון לחיוב יופיעו.
  • אם לא קיים חשבון לחיוב, תתבקשו ליצור חשבון לחיוב ולשייך אותו לפרויקט ב-Cloud שבחרתם.
  • אם קיים חשבון לחיוב, אם הפרויקט ב-Cloud שבחרתם עדיין לא משויך לחשבון לחיוב, תתבקשו להפעיל את החיוב. אפשר גם לבחור באפשרות Cancel (ביטול) ואז לבחור באפשרות Create account (יצירת חשבון) כדי ליצור חשבון חדש לחיוב ולשייך אותו אליו.

אחרי שמפעילים את החיוב, אין הגבלה על הסכום לחיוב. על מנת לשלוט טוב יותר בעלויות, ניתן לך ליצור תקציב ולהגדיר התראות. מידע נוסף זמין במאמר חיוב.

הפעלת ממשקי API

כדי להשתמש בפלטפורמה של מפות Google, צריך להפעיל את ממשקי ה-API או ערכות ה-SDK שבהם אתם מתכוונים להשתמש בפרויקט.

המסוף

הפעלת ה-Aerial View API

Cloud SDK

gcloud services enable \
  --project "PROJECT" \
  "aerialview.googleapis.com"

בקישורים הבאים אפשר לקרוא מידע נוסף על Google Cloud SDK , התקנת Cloud SDK ועל הפקודות הבאות:

הצגת ממשקי ה-API שהופעלו

המסוף

כדי לראות את ממשקי ה-API או ערכות ה-SDK שהפעלת, יש להיכנס לדף הפלטפורמה של מפות Google ב-Cloud Console:

כניסה לדף Google Maps Platform
 • ממשקי API נוספים: ערכות ה-API או ה-SDK האלה לא מופעלות.
 • אם מוצגים כרטיסים לכל ממשקי ה-API והשירותים של מפות Google, המשמעות היא שלא הופעלו ממשקי API או ערכות SDK.

gcloud

gcloud services list --project "PROJECT"

בקישורים הבאים אפשר לקרוא מידע נוסף על Google Cloud SDK , התקנת Cloud SDK ועל הפקודות הבאות:

השבתה של פרויקט

כדי להשבית את החיוב ולשחרר את כל המשאבים ב-Cloud שבהם נעשה שימוש בפרויקט שלכם ב-Cloud, אתם יכולים להשבית את הפרויקט:

המסוף

 1. נכנסים לדף 'פרויקטים':

  כניסה לדף Projects
 2. בוחרים את הפרויקט ב-Cloud שרוצים להשבית ולוחצים על Delete.

מידע נוסף על ניהול פרויקטים ב-Cloud זמין במאמר Cloud Resource Manager: יצירה, השבתה ושחזור של פרויקטים.

gcloud

gcloud projects delete "PROJECT"

בקישורים הבאים אפשר לקרוא מידע נוסף על Google Cloud SDK , התקנת Cloud SDK ועל הפקודות הבאות:

המאמרים הבאים

אחרי שמגדירים את הפרויקט ב-Google Cloud, צריך ליצור ולאבטח את מפתח ה-API כדי להשתמש ב-Aerial View API:

שמש במפתחות API

לחלופין, אפשר ליצור אסימון OAuth:

שימוש ב-OAuth