Kết nối với cộng đồng nhà phát triển

StackOverflow

Đặt câu hỏi trong thẻ google-maps.

GitHub

Phát triển các mẫu của chúng tôi và đóng góp cho thư viện nguồn mở.

YouTube

Xem hướng dẫn, câu chuyện của người dùng, thông báo, v.v.

Discord

Trò chuyện với các nhà phát triển khác về Nền tảng Google Maps.

Twitter

Theo dõi @GMapsPlatform để biết những thông báo mới nhất.

Công cụ theo dõi lỗi

Đã xảy ra lỗi? Gửi báo cáo lỗi cho chúng tôi!