Wprowadzenie do ramowania problemu z systemami uczącymi się

Wprowadzenie do kadrowania z systemami uczącymi się – pokazuje, czy takie systemy są dobrym rozwiązaniem problemu, oraz wyjaśnia, jak opracować rozwiązanie ML.