ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดกรอบปัญหาเกี่ยวกับแมชชีนเลิร์นนิง

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดกรอบปัญหาของแมชชีนเลิร์นนิงจะสอนวิธีพิจารณาว่าแมชชีนเลิร์นนิง (ML) เป็นแนวทางที่ดีในการแก้ปัญหาหรือไม่ และอธิบายวิธีระบุแนวทางแก้ไขปัญหา ML