Glosariusz systemów uczących się: Google Cloud

Ta strona zawiera terminy słowniczka Google Cloud. Wszystkie terminy słowniczka znajdziesz tutaj.

C

Cloud TPU

#TensorFlow
#GoogleCloud

Specjalistyczny akcelerator sprzętowy zaprojektowany, aby przyspieszyć zadania systemów uczących się w Google Cloud Platform.

T

Tensor Processing Unit (TPU)

#TensorFlow
#GoogleCloud

Układ specyficzny dla aplikacji (ASIC), który optymalizuje wydajność zadań systemów uczących się. Te systemy ASIC są wdrażane jako wiele układów TPU na urządzeniu TPU.

TPU

#TensorFlow
#GoogleCloud

Skrót od Tensor Processing Unit.

Element TPU

#TensorFlow
#GoogleCloud

Programowalny akcelerator algebrycznej z pamięcią o dużej przepustowości, która jest zoptymalizowana pod kątem zadań systemów uczących się. Na urządzeniu TPU wdrożonych jest wiele elementów TPU.

Urządzenie TPU

#TensorFlow
#GoogleCloud

Płytka obwodu drukowanego (PCB) z wieloma układami TPU, interfejsami sieci o dużej przepustowości i sprzętem do chłodzenia systemu.

Wzorzec TPU

#TensorFlow
#GoogleCloud

Centralny proces koordynacji na komputerze hosta, który wysyła i odbiera dane, wyniki, programy, wydajność oraz informacje o stanie systemu pracownikom TPU. Wzorzec TPU zarządza też konfiguracją i wyłączeniem urządzeń TPU.

Węzeł TPU

#TensorFlow
#GoogleCloud

Zasób TPU w Google Cloud Platform z określonym typem TPU. Węzeł TPU łączy się z siecią VPC z sieci równorzędnej VPC. Węzły TPU to zasób zdefiniowany w interfejsie Cloud TPU API.

pod TPU

#TensorFlow
#GoogleCloud

Konkretna konfiguracja urządzeń TPU w Centrum danych Google. Wszystkie urządzenia w podie TPU są połączone ze sobą przez dedykowaną sieć o dużej przepustowości. Pod TPU to największa konfiguracja urządzeń TPU dostępnych w określonej wersji TPU.

Zasób TPU

#TensorFlow
#GoogleCloud

Jednostka TPU w Google Cloud Platform, którą tworzysz, zarządzasz lub wykorzystujesz. Na przykład węzły TPU i typy TPU to zasoby TPU.

Wycinek TPU

#TensorFlow
#GoogleCloud

Wycinek TPU to ułamek części urządzeń TPU w podu TPU. Wszystkie urządzenia w wycinku TPU są połączone ze sobą przez dedykowaną sieć o dużej szybkości.

Typ TPU

#TensorFlow
#GoogleCloud

Konfiguracja co najmniej 1 urządzenia TPU o konkretnej wersji sprzętowej. Typ TPU wybierasz podczas tworzenia węzła TPU w Google Cloud Platform. Na przykład v2-8 to typ urządzenia TPU v2 z 8 rdzeniami. Typ TPU v3-2048 ma 256 sieciowych urządzeń TPU v3 i łącznie 2048 rdzeni. Typy TPU to zasób zdefiniowany w interfejsie Cloud TPU API.

Instancja robocza TPU

#TensorFlow
#GoogleCloud

Jest to proces, który działa na komputerze hosta i wykonuje programy do systemów uczących się na urządzeniach TPU.