Dyskryminator

Dyskryminator w GAN jest po prostu klasyfikatorem. Staramy się odróżnić prawdziwe dane od tych utworzonych przez generator. Może ona wykorzystywać dowolną architekturę sieci odpowiednią do rodzaju klasyfikowanych danych.

Schemat sieci generatywnej sieci podrzędnej. Na środku diagramu znajduje się pole „'dyskryminacja&#39”. Plik danych z 2 gałęziami do tego pola po lewej stronie.  Górna gałąź rozpoczyna się w lewym górnym rogu diagramu i jest oznaczona etykietą „#realistyczne obrazy”. Strzałka w tym cylindry prowadzi do pudełka z etykietą 'Próbka&#39. Strzałka w polu 'Przykład' pliki danych w polu „Dyskryptor&'”. Dolna gałąź dostarcza dane do pola „Ryzyfikator” i „#39; rozpoczynając od pola oznaczonego 'Losowe wprowadzanie danych”. Strzałka prowadzi z pola „Losowe dane wejściowe” do pola oznaczonego etykietą „Generator” i „#39”. Strzałka prowadzi z pola „Generator” do drugiego „Próbka”; Strzałka prowadzi z pola 'próbka' do pola „Dystrybutor”. Z prawej strony pola dyskryminacji dwie strzałki prowadzą do dwóch pól po prawej stronie diagramu. Jedna strzałka prowadzi do pola „Rzucanie dyskryminacji” i „#39;”. Druga strzałka prowadzi do pola o nazwie 'Utrata generatora'. Żółte pole z strzałką skierowaną w lewo i słowo „Propagacja'” oznacza

Rysunek 1: Propagacja w ramach szkoleń dotyczących dyskryminacji.

Dane treningowe dotyczące dyskryminacji

Dane szkoleniowe o dyskryminacji pochodzą z 2 źródeł:

  • Rzeczywiste dane, np. rzeczywiste zdjęcia ludzi. Kryminał wykorzystuje te przypadki jako przykłady.
  • Fałszywe dane utworzone przez generator. Dyskryminator wykorzystuje te przypadki jako przykłady negatywne podczas trenowania.

Na rysunku 1 oba pola „Sample&quot” przedstawiają te 2 źródła danych dotyczące dyskryminatora. Podczas trenowania dyskryminacji generator nie jest trenowany. Jego wagi pozostają stałe, a przykłady uczą się dyskryminacji.

Wskazywanie dyskryminacji

dyskryminator łączy się z 2 funkcjami utraty. W czasie trenowania dyskryminacji dyskryminator ignoruje stratę generatora i jedynie stosuje dyskryminację. Podczas generatora korzystamy z utraty generatora zgodnie z opisem w następnej sekcji.

Podczas szkolenia dotyczącego dyskryminacji:

  1. Dyskryminator klasyfikuje zarówno rzeczywiste, jak i fałszywe dane z generatora.
  2. Strata dyskryminatora wiąże się z nałożeniem kary za sklasyfikowanie prawdziwej instancji jako fałszywej lub fałszywej jako prawdziwej.
  3. Platforma dyskryminująca aktualizuje wagi przy użyciu propagacji dyskryminacji poprzez sieć dyskryminatora.

W następnej sekcji dowiesz się, dlaczego strata generatora łączy się z dyskryminacją.