หลักสูตรพื้นฐาน

หลักสูตรพื้นฐานครอบคลุมพื้นฐานแมชชีนเลิร์นนิงและแนวคิดหลัก

เราแนะนําให้เรียงลําดับตามด้านล่างนี้

ใหม่
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแมชชีนเลิร์นนิง
หลักสูตรเชิงปฏิบัติเพื่อสํารวจข้อมูลพื้นฐานที่สําคัญของแมชชีนเลิร์นนิง
ใหม่
หลักสูตรที่จะช่วยจับคู่ปัญหาในชีวิตจริงกับโซลูชันแมชชีนเลิร์นนิง
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเตรียมข้อมูลสําหรับเวิร์กโฟลว์ ML
กลยุทธ์สําหรับการทดสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของโมเดลแมชชีนเลิร์นนิงและไปป์ไลน์
เรียนหลักสูตร ML เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ