Google Keep API

ระบบใช้ Google Keep API ในระบบขององค์กรเพื่อจัดการเนื้อหาของ Google Keep และแก้ไขปัญหาที่ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยระบบคลาวด์ตรวจพบ

บริการ: keep.googleapis.com

หากต้องการเรียกใช้บริการนี้ เราขอแนะนำให้คุณใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ที่ Google มีให้ หากแอปพลิเคชันจำเป็นต้องใช้ไลบรารีของคุณเองเพื่อเรียกใช้บริการนี้ ให้ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เมื่อคุณส่งคำขอ API

เอกสารการค้นพบ

เอกสารการค้นพบเป็นข้อกำหนดที่เครื่องอ่านได้สำหรับการอธิบายและใช้งาน REST API ใช้สำหรับสร้างไลบรารีของไคลเอ็นต์, ปลั๊กอิน IDE และเครื่องมืออื่นๆ ที่โต้ตอบกับ Google APIs บริการเดียวอาจมีเอกสารการค้นพบได้หลายรายการ บริการนี้มีเอกสารการค้นพบต่อไปนี้

ปลายทางบริการ

ปลายทางของบริการคือ URL พื้นฐานที่ระบุที่อยู่เครือข่ายของบริการ API บริการเดียวอาจมีปลายทางบริการหลายรายการ บริการนี้มีปลายทางบริการต่อไปนี้และ URI ด้านล่างทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกับปลายทางของบริการนี้

  • https://keep.googleapis.com

ทรัพยากร REST: v1.media

วิธีการ
download GET /v1/{name=notes/*/attachments/*}
รับไฟล์แนบ

ทรัพยากร REST: v1.notes

วิธีการ
create POST /v1/notes
สร้างโน้ตใหม่
delete DELETE /v1/{name=notes/*}
ลบโน้ต
get GET /v1/{name=notes/*}
รับโน้ต
list GET /v1/notes
แสดงรายการโน้ต

ทรัพยากร REST: v1.notes.permissions

วิธีการ
batchCreate POST /v1/{parent=notes/*}/permissions:batchCreate
สร้างสิทธิ์ในโน้ตอย่างน้อย 1 สิทธิ์
batchDelete POST /v1/{parent=notes/*}/permissions:batchDelete
ลบสิทธิ์อย่างน้อย 1 รายการในโน้ต