Web için Google ile Oturum Açma JavaScript Platformu Kitaplığı'nı kullanımdan kaldırıyoruz. Kitaplık, 31 Mart 2023'te kullanımdan kaldırılan tarihten sonra indirilemeyecek. Bunun yerine, Web için yeni Google Kimlik Hizmetleri'ni kullanın.
Yeni oluşturulan İstemci Kimliklerinin artık varsayılan olarak eski Platform Kitaplığı'nı kullanması engellendi. Mevcut İstemci Kimlikleri bundan etkilenmeyecektir. 29 Temmuz 2022'den önce oluşturulan yeni İstemci Kimlikleri, Google Platform Kitaplığı'nın kullanımını etkinleştirmek üzere `plugin_name` ayarını yapabilir.
Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Web'de Google ile Oturum Açma özelliğini ekleme

Google ile Oturum Açma özelliğini yalnızca birkaç satır kod ile etkinleştirin:

<html lang="en">
 <head>
  <meta name="google-signin-scope" content="profile email">
  <meta name="google-signin-client_id" content="YOUR_CLIENT_ID.apps.googleusercontent.com">
  <script src="https://apis.google.com/js/platform.js" async defer></script>
 </head>
 <body>
  <div class="g-signin2" data-onsuccess="onSignIn" data-theme="dark"></div>
  <script>
   function onSignIn(googleUser) {
    // Useful data for your client-side scripts:
    var profile = googleUser.getBasicProfile();
    console.log("ID: " + profile.getId()); // Don't send this directly to your server!
    console.log('Full Name: ' + profile.getName());
    console.log('Given Name: ' + profile.getGivenName());
    console.log('Family Name: ' + profile.getFamilyName());
    console.log("Image URL: " + profile.getImageUrl());
    console.log("Email: " + profile.getEmail());

    // The ID token you need to pass to your backend:
    var id_token = googleUser.getAuthResponse().id_token;
    console.log("ID Token: " + id_token);
   }
  </script>
 </body>
</html>
Google ile Oturum Açma özelliğini web uygulamanıza entegre etmeye hazır mısınız?