Odłączanie i unieważnianie zakresów

Zalecamy, aby aplikacja umożliwiała usuwanie powiązania między aplikacją a kontem użytkownika. Dodając tę funkcję do swojej aplikacji, możesz reagować na zdarzenia i uruchamiać odpowiednie działania logiczne, np. usuwając dane osobowe powiązane z kontem.

Poniższy przykładowy kod JavaScript pokazuje, jak automatycznie unieważniać zakresy użytkownika.

var revokeAllScopes = function() {
  gapi.auth2.getAuthInstance().disconnect();
}