Ngừng sử dụng và ngừng hoạt động

Như đã thông báo trong thông báo về việc xác thựcuỷ quyền, chúng tôi sẽ ngừng hỗ trợ thư viện JavaScript Đăng nhập bằng Google kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2023.

Kể từ Quý 1 năm 2024 trong quá trình kiểm thử trên nền tảng Chrome, 1% người dùng Chrome ổn định sẽ tắt cookie của bên thứ ba. Để tránh làm hỏng tính năng Đăng nhập bằng Google cho người dùng, thư viện này nằm trong bản dùng thử Hộp cát về quyền riêng tư của Chrome. Trong thời gian dùng thử thư viện này, việc triển khai tính năng chặn cookie của bên thứ ba sẽ không ảnh hưởng đến.

Dịch vụ nhận dạng của Google dành cho web là cách mới, an toàn hơn để đăng nhập cho người dùng bằng Tài khoản Google. Bạn nên sử dụng Dịch vụ này để thay thế.

Điểm chính

  • Kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2023, chúng tôi sẽ ngừng hỗ trợ thư viện JavaScript Đăng nhập bằng Google.
  • Mã ứng dụng OAuth mới không thể sử dụng thư viện không dùng nữa.
  • Các mã ứng dụng hiện có tạo trước ngày 29 tháng 7 năm 2022 có thể đặt plugin_name để tiếp tục sử dụng thư viện.
  • Ngày ngừng hoạt động (ngừng hoạt động) của thư viện không dùng nữa vẫn chưa được xác định.
  • Chúng tôi sẽ gửi thông báo trước cho những nhà phát triển bị ảnh hưởng khi xác nhận ngày ngừng hoạt động. Hãy đảm bảo rằng thông tin liên hệ trong Dự án Google Cloud Platform được liên kết với(các) mã ứng dụng OAuth của bạn là chính xác.
  • Chúng tôi cũng sẽ thông báo ngày ngừng cung cấp tại đây. Hãy đánh dấu trang này và thường xuyên quay lại để xem thông tin cập nhật.
  • Việc ngừng sử dụng này chỉ ảnh hưởng đến thư viện JavaScript Đăng nhập bằng Google dành cho Web. Nếu bạn đang sử dụng SDK Đăng nhập bằng một lần chạm trên Android, SDK Đăng nhập bằng Google dành cho iOS và macOS hoặc OAuth 2.0 để xác thực hoặc uỷ quyền, việc ngừng sử dụng này sẽ không ảnh hưởng đến(các) ứng dụng của bạn.

Hướng dẫn di chuyển

Để biết hướng dẫn chi tiết về cách di chuyển ứng dụng web của bạn từ thư viện JavaScript Đăng nhập bằng Google (không dùng nữa) sang thư viện Dịch vụ nhận dạng của Google, hãy xem hướng dẫn di chuyển:

Lịch trình

Bảng này chứa thông tin về ngày ngừng sử dụng và ngày ngừng hoạt động cụ thể.

Thư viện Ngày ngừng sử dụng Ngày ngừng hoạt động
JavaScript đăng nhập bằng Google dành cho web Ngày 31 tháng 3 năm 2023 Sẽ được xác định sau

Sự khác biệt giữa việc ngừng sử dụng và ngừng cung cấp

Thuật ngữNgừng sử dụngHoàng hôn
Định nghĩa Thư viện không dùng nữa là một phiên bản không phải là thư viện mới nhất. Thư viện đã ngừng cung cấp không sử dụng được nữa. Các yêu cầu gửi đến thư viện này sẽ không thực hiện được vào hoặc sau ngày ngừng cung cấp.
Ý nghĩa Đối với(các) mã ứng dụng OAuth hiện có và đang sử dụng thư viện không dùng nữa, bạn vẫn có thể dùng thư viện không dùng nữa cho đến khi thư viện đó ngừng hoạt động. Tuy nhiên, mọi mã ứng dụng OAuth mới đều không thể dùng thư viện không dùng nữa.
Di chuyển sang thư viện Dịch vụ nhận dạng của Google càng sớm càng tốt để hưởng lợi từ các tính năng mới.
Bạn cần di chuyển khỏi thư viện đã ngừng cung cấp ngay lập tức để sử dụng các dịch vụ của Google.