Yêu cầu thêm thời gian di chuyển với bản dùng thử việc ngừng sử dụng cookie của bên thứ ba

Để tạo điều kiện cho việc thử nghiệm, theo mặc định, Chrome đã hạn chế cookie của bên thứ ba đối với 1% người dùng Chrome. Chrome dự định tăng cường các quy định hạn chế về cookie của bên thứ ba cho 100% người dùng kể từ đầu năm 2025, sau khi giải quyết mọi mối lo ngại còn lại về cạnh tranh của Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường (CMA) của Vương quốc Anh. Để chuyển đổi dễ dàng hơn trong quá trình ngừng sử dụng, chúng tôi sẽ cung cấp bản thử nghiệm ngừng hoạt động của bên thứ ba, cho phép các trang web và dịch vụ được nhúng yêu cầu thêm thời gian để di chuyển khỏi các phần phụ thuộc cookie của bên thứ ba cho các trường hợp sử dụng không phải quảng cáo.

Đăng ký dùng thử việc ngừng sử dụng này bắt đầu vào tuần của ngày 4 tháng 12 năm 2023. Thời gian thử nghiệm việc ngừng sử dụng sẽ bắt đầu vào tháng 1/2024 và kết thúc vào ngày 27/12/2024. Nhà phát triển dự kiến sẽ thực hiện những thay đổi và kế hoạch cần thiết trước ngày kết thúc thời gian dùng thử.

Chúng tôi xác nhận rằng có một khoảng thời gian ngắn kể từ khi bắt đầu đăng ký dùng thử ngừng sử dụng cho đến khi giai đoạn Thử nghiệm hỗ trợ Chrome bắt đầu chặn 1% cookie. Để giải quyết những hạn chế về thời gian này, Chrome sẽ gia hạn cho các nguồn gốc tham gia trong khi triển khai mã thông báo thử nghiệm không dùng nữa. Trong thời gian ân hạn này, những gốc đã đăng ký dùng thử việc ngừng sử dụng sẽ có quyền truy cập vào cookie của bên thứ ba trong Chrome ngay cả khi họ chưa triển khai mã thông báo. Mục đích của thời gian ân hạn này là để ngăn chặn các vấn đề về khả năng tương thích web trong giai đoạn chuyển đổi. Các nguồn gốc tham gia phải triển khai mã thông báo dùng thử việc ngừng sử dụng trước khi kết thúc thời gian ân hạn.

Các bản dùng thử không dùng nữa

Bản dùng thử không dùng nữa là một tuỳ chọn tiêu chuẩn mà Chrome cung cấp để cho phép các trang web đăng ký thêm thời gian để di chuyển khỏi chức năng cũ đang bị xoá. Bản dùng thử không dùng nữa là một loại bản thử nghiệm gốc cho phép bật lại một tính năng tạm thời.

Bản dùng thử này dành cho các dịch vụ nhúng và dịch vụ đặt cookie của bên thứ ba, đồng thời đáp ứng các tiêu chí của chúng tôi như được nêu trong phần sau. Nói cách khác, nếu dịch vụ nhúng hoặc dịch vụ của bạn là bên thứ ba, thì bạn có thể đăng ký dùng thử việc ngừng sử dụng để tạm thời bật lại cookie của bên thứ ba trong mọi ngữ cảnh có bao gồm dịch vụ nhúng hoặc dịch vụ của bạn. Bản dùng thử chỉ áp dụng cho nguồn gốc được nhúng đã đăng ký chứ không áp dụng cho toàn bộ miền trang web cấp cao nhất mà người dùng truy cập.

Ví dụ về iframe của bên thứ ba/nhiều trang web hiển thị một trang được nhúng từ
https://embed.example/iframe.html trên https://top.example và
một ví dụ về tập lệnh của bên thứ ba/cross-site hiển thị một tập lệnh từ
https://third-party.example/script.js được đưa vào https://top.example

Các trang web cấp cao nhất sử dụng bên thứ ba dựa vào cookie không cần đăng ký dùng thử việc ngừng sử dụng này. Bạn nên kiểm tra các cookie của bên thứ ba được dùng trong trang web của mình và liên hệ với các nhà cung cấp bên thứ ba để đảm bảo các cookie này đã sẵn sàng cho việc ngừng sử dụng.

Điều kiện và quy trình xem xét

Bản dùng thử ngừng sử dụng này khác với các bản dùng thử trước đó có quy trình xem xét và phê duyệt tham gia. Điều này nhằm cân bằng giữa việc cải thiện quyền riêng tư của người dùng trên web, trong khi vẫn bật các dịch vụ mà họ phụ thuộc vào để yêu cầu thêm thời gian di chuyển nếu cần.

Các nguyên tắc hướng dẫn thử nghiệm việc ngừng sử dụng này là:

 • Duy trì chức năng quan trọng đối với người dùng: Bản dùng thử ngừng sử dụng này dành cho các nhà cung cấp bên thứ ba cho thấy sự cố về chức năng trong hành trình của người dùng.
 • Giới hạn hoạt động theo dõi của người dùng: Bản dùng thử việc ngừng sử dụng không nhằm hỗ trợ hoạt động theo dõi trên nhiều trang web cho mục đích quảng cáo. Vì vậy, các nội dung nhúng và dịch vụ bên thứ ba dùng cho quảng cáo sẽ không đủ điều kiện.

Việc không đủ điều kiện sử dụng các trường hợp sử dụng quảng cáo cũng giúp đảm bảo thời gian dùng thử ngừng hoạt động không ảnh hưởng đến hoạt động thử nghiệm trong ngành dự kiến bắt đầu từ năm 2024, theo mô tả của Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường. Điều này bao gồm các miền liên quan đến quảng cáo cũng được dùng cho mục đích không phải quảng cáo.

Ban đầu, Chrome sẽ phối hợp với Disconnect.me, một đơn vị đầu ngành về quyền riêng tư trên Internet và triển khai danh sách bảo vệ trình theo dõi của Ngắt kết nối để xác định các tập lệnh và miền được phân loại là quảng cáo. Tính năng ngắt kết nối đã được các trình duyệt khác sử dụng cho các mục đích tương tự trên web.

Chúng tôi sẽ áp dụng quy trình sau đây cho các yêu cầu đăng ký:

 • Nếu nguồn gốc của bên thứ ba khớp với một miền quảng cáo đã biết, bao gồm cả trường hợp nguồn gốc khớp với một mục trong danh sách quảng cáo Ngắt kết nối, thì yêu cầu đăng ký sẽ bị từ chối. Nhìn chung, các mục trong danh sách sẽ khớp với tất cả miền con có nguồn gốc được chỉ định. Tuy nhiên, một số mục nhập lại có phần tử đường dẫn. Các mục nhập cụ thể hơn này sẽ khớp với nguồn gốc đã cho, nhưng không khớp với miền con.
 • Bạn phải đưa ra các bước để tái hiện một trải nghiệm bị lỗi mà người dùng thấy được. Cụ thể, đây phải là trải nghiệm cho người dùng vận hành thiết bị lưu trữ cookie chứ không phải người dùng thực hiện việc phân tích dữ liệu sau này. Nếu chúng tôi không thể xác thực trải nghiệm người dùng bị hỏng thì yêu cầu đăng ký sẽ bị từ chối.
 • Nếu không, yêu cầu đăng ký sẽ được phê duyệt.
 • Nếu bạn tuyên bố một nguồn gốc "tương tự" với một ứng dụng đã được phê duyệt trước đó, hãy cung cấp nội dung mô tả về mối quan hệ giữa các nguồn gốc.

Chúng tôi dự định cung cấp quy trình khiếu nại nếu nguồn đăng ký tin rằng có thêm thông tin có thể làm rõ quyết định đánh giá. Người đăng ký có thể yêu cầu khiếu nại bằng cách đăng ký lại trên bảng điều khiển dùng thử theo nguyên gốc. Mục đích của việc khiếu nại là dành cho các yêu cầu đã bị từ chối do thiếu thông tin được yêu cầu (lỗi hỏng đã biết và/hoặc các bước sửa lỗi hỏng) và/hoặc nếu nguồn đăng ký cho rằng có thêm thông tin có thể đáp ứng các yêu cầu này để làm rõ quyết định xem xét.

Chúng tôi cũng phê duyệt các trường hợp sử dụng chống hành vi sai trái và gian lận mà có thể tìm thấy bằng chứng chứng thực. Chúng tôi hoan nghênh ý kiến phản hồi về cách tốt hơn để đánh giá các trường hợp sử dụng này.

Đăng ký dùng thử việc ngừng sử dụng

Bao gồm các bước mô phỏng mà nhóm của chúng tôi có thể sử dụng để xác minh lỗi chức năng. Ngoài ra, nếu việc này dễ dàng hơn và/hoặc chức năng của bạn được kiểm soát bằng thông tin đăng nhập hoặc tính năng tương tự, bạn có thể cung cấp một đường liên kết đến bản ghi các bước để tái hiện sự cố, bằng cách sử dụng Trình ghi của Chrome cho nhà phát triển.

 1. Chuyển đến phần Bản dùng thử không dùng cookie của bên thứ ba rồi nhấp vào "Đăng ký".
 2. Đối với "Nguồn gốc web", hãy cung cấp nguồn gốc phân phát trang hoặc tập lệnh được nhúng của bạn.
 3. Tuỳ chọn "So khớp với bên thứ ba" sẽ phụ thuộc vào cách bạn cần cung cấp mã thông báo. Các tuỳ chọn được giải thích chi tiết hơn trong phần Thêm mã thông báo dùng thử.
  • Nếu bạn đang cung cấp mã thông báo trong tiêu đề HTTP hoặc thẻ meta trên các trang được nhúng của riêng mình, đừng đánh dấu vào mục "So khớp bên thứ ba".
  • Nếu đang chèn mã thông báo có JavaScript vào một trang web khác, bạn phải kiểm tra chế độ "So khớp bên thứ ba".
  • Nếu cần đăng ký cả hai tài khoản, bạn cần thực hiện đăng ký riêng.
 4. Nếu bạn lưu trữ nội dung trên nhiều trang web trên nhiều miền con, hãy chọn tuỳ chọn "Tôi cần mã thông báo để khớp với tất cả miền con của nguồn gốc".
  • Khi bạn chọn tuỳ chọn này, mã thông báo được cung cấp sẽ khớp với miền đã đăng ký và các miền bên dưới miền đó. Ví dụ: đăng ký https://example.com để khớp với example.com, www.example.com, foo.example.combar.foo.example.com. Nếu bạn đăng ký https://www.example.com, mã thông báo của bạn sẽ khớp với www.example.comfoo.www.example.com, nhưng không khớp với foo.example.com.
  • Mã thông báo sẽ so khớp nhiều miền con theo cách tương tự như so khớp ký tự đại diện, ví dụ: *.<domain>. Yêu cầu mã thông báo cho example.com và bạn có thể cung cấp mã này trên a.example.com, b.example.com. Quyền truy cập vào cookie của bên thứ ba sẽ vẫn chỉ được bật lại cho các nguồn gốc cụ thể cung cấp mã thông báo, chứ không phải tất cả miền con. Hãy xem bài viết Những cookie nào được bật khi tính năng so khớp miền con được bật?.
  • Nếu lưu trữ nội dung trên nhiều trang web trên các nguồn gốc riêng biệt không thuộc cùng một miền, bạn cần thực hiện các lượt đăng ký riêng cho từng nguồn gốc.
 5. Xác nhận tất cả các điều kiện có trong phần "Tiết lộ và xác nhận" bằng cách đánh dấu vào tất cả các hộp.
 6. Gửi yêu cầu.
 7. Chúng tôi cần thêm thông tin để xử lý yêu cầu của bạn. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email kèm theo một phiếu yêu cầu hỗ trợ được tạo tự động yêu cầu những thông tin sau:
  • Số lượng miền con liên kết với nguồn gốc mà bạn yêu cầu
  • Mã lỗi hoặc đường liên kết cho các lỗi liên quan đến kho lưu trữ sự cố của bên thứ ba mà bạn đã báo cáo trước đây cho goo.gle/report-3pc-analysis.
  • Mọi thông tin/bối cảnh bổ sung về trường hợp sự cố/sử dụng mà bạn muốn chúng tôi xem xét. (Trong trường hợp khiếu nại về một yêu cầu dùng thử bị từ chối, hãy giải thích lý do/vì sao nguồn gốc của bạn đáp ứng các tiêu chí được nêu cho bản dùng thử này).

Sau khi bạn gửi yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu của bạn và thông báo cho bạn khi quá trình xem xét hoàn tất hoặc nếu cần thêm thông tin, cũng như liệu yêu cầu của bạn được phê duyệt hay bị từ chối. Bạn cũng sẽ nhận được trạng thái và lý do cho kết quả. Nếu được phê duyệt, bạn có thể tiếp tục cung cấp mã thông báo dùng thử nếu cần. Nếu bị từ chối, bạn có thể làm theo hướng dẫn trong phiếu yêu cầu hỗ trợ.

Đặt cờ để kiểm thử

Tại thời điểm này, bạn nên đặt các cờ sau (có trong Chrome 123) để cho phép kiểm thử hiệu quả. Sự kết hợp giữa các chế độ cài đặt gắn cờ này sẽ giúp tái tạo trải nghiệm người dùng ở Chế độ B.

 • chrome://flags/#third-party-cookie-deprecation-trialenabled
  Đây là chế độ mặc định. Cho phép tham gia dùng thử.

 • chrome://flags/#tracking-protection-3pcdenabled
  Bật tính năng Chống theo dõi: hiển thị giao diện người dùng biểu tượng con mắt trong thanh địa chỉ để cho phép người dùng tạm thời bật cookie của bên thứ ba cho một trang web và cung cấp chrome://settings/trackingProtection thay vì chrome://settings/cookies.

 • chrome://flags/#tpcd-metadata-grantsdisabled
  Làm cho Chrome hoạt động như thể thời gian ân hạn không có hiệu lực. Bạn có thể dùng mã này để kiểm tra nhằm đảm bảo trang web của bạn đã triển khai mã dùng thử ngừng sử dụng đúng cách trước khi thời gian ân hạn kết thúc (đối với một trang web đang trong thời gian ân hạn).

 • chrome://flags/#tpcd-heuristics-grantsdisabled
  Không cho phép sử dụng các giải pháp giảm thiểu dựa trên suy nghiệm. Điều này có thể hữu ích cho việc kiểm thử các bản sửa lỗi dài hạn khác (không có cookie của bên thứ ba) đang hoạt động như dự kiến mà không cần giảm thiểu suy đoán, đồng thời việc tham gia dùng thử việc ngừng sử dụng đang hoạt động như mong đợi.

Nếu cần kiểm thử theo cách thủ công để đảm bảo rằng thời gian ân hạn đang hoạt động như dự kiến, thì trước khi kiểm thử việc triển khai, bạn cần enable chrome://flags/#tpcd-metadata-grants thay vì tắt.

Thêm mã thông báo dùng thử

Hãy tham khảo bài viết Bắt đầu với bản dùng thử theo nguyên gốc, Bản dùng thử theo nguyên gốc của bên thứ baKhắc phục sự cố về bản dùng thử theo nguyên gốc của Chrome để biết thêm thông tin chi tiết.

Bạn nên bao gồm mã thông báo dùng thử trong tất cả các phản hồi trang mà bạn muốn thiết lập hoặc gửi cookie trong ngữ cảnh nhiều trang web.

Cung cấp mã thông báo trong tiêu đề HTTP

Nếu cần bật lại cookie của bên thứ ba cho một trang được nhúng trong iframe trên nhiều trang web, thì bạn có thể đưa tiêu đề HTTP Origin-Trial vào phản hồi của trang:

Origin-Trial: TOKEN_GOES_HERE

Việc này tương ứng với việc không bật tính năng "So khớp bên thứ ba" trong quy trình đăng ký dùng thử không dùng nữa vì bạn đang cung cấp mã thông báo trong các phản hồi của riêng mình.

Phản hồi trang đó có thể đặt cookie. Các yêu cầu tiếp theo đến cùng nguồn gốc đó, chẳng hạn như tài nguyên phụ trên trang đó hoặc các lượt điều hướng từ trang đó sẽ bao gồm cookie trên nhiều trang web của trang web và cũng có thể đặt cookie.

Sơ đồ nhắc lại mã thông báo đang được cung cấp khi phản hồi trang.

Nếu cần cookie trên nhiều trang web trong yêu cầu đầu tiên đến nguồn gốc trong phiên, bạn cũng có thể sử dụng tiêu đề Critical-Origin-Trial chuyển tên thử nghiệm:

Critical-Origin-Trial: Tpcd

Điều này sẽ khiến trình duyệt thử lại yêu cầu khi bật cookie của bên thứ ba.

Bản dùng thử không dùng thử được cung cấp dưới dạng một bản dùng thử liên tục, có nghĩa là sau khi trình duyệt nhận được mã thông báo, hành vi dùng thử sẽ được áp dụng cho đến khi iframe được tải mà không có mã dùng thử. Bạn nên gửi mã thông báo dùng thử trên mỗi iframe tải một cách nhất quán.

Cung cấp mã thông báo trong thẻ meta

Trong một trang, bạn có thể sử dụng thẻ meta trong tài liệu <head>:

<meta http-equiv="origin-trial" content="TOKEN_GOES_HERE">

Thẻ meta sẽ bật cookie trên nhiều trang web cho các yêu cầu hoặc JavaScript tiếp theo trong trang, nhưng bạn cần sử dụng tiêu đề HTTP nếu cần gửi các cookie hiện có trong yêu cầu ban đầu.

Chèn mã thông báo bằng JavaScript

Nếu cần bật cookie của bên thứ ba cho nguồn gốc của mình trước hoặc không phân phát yêu cầu trang của riêng bạn, ví dụ: nếu cần cookie trong yêu cầu hình ảnh trên nhiều trang web hoặc bạn có ý định tạo iframe bằng JavaScript, thì bạn có thể chèn mã thông báo vào trang web cấp cao nhất bằng JavaScript:

const otMeta = document.createElement('meta');
otMeta.httpEquiv = 'origin-trial';
otMeta.content = 'TOKEN_GOES_HERE';
document.head.append(otMeta);

Để cho phép việc này, bạn phải bật tính năng "So khớp bên thứ ba" trong quá trình đăng ký dùng thử không dùng nữa vì bạn đang chèn mã thông báo cho nguồn gốc của mình (bên thứ ba) vào một trang web khác.

Mã thông báo đã bật tính năng so khớp bên thứ ba có thể được chèn vào bất kỳ nguồn gốc nào, bao gồm cả nguồn gốc của bạn và mã này sẽ hoạt động.

Sơ đồ nhắc lại rằng tập lệnh của bên thứ ba chèn mã thông báo vào trang mẹ.

Bản dùng thử liên tục sẽ vẫn bị vô hiệu hoá nếu iframe được tải mà không có mã thông báo thử nghiệm. Bạn phải cung cấp mã thông báo dùng thử một cách nhất quán trên tất cả các iframe được tải, ngay cả khi ban đầu bản dùng thử được bật bằng tính năng tải tập lệnh của bên thứ ba.

Xác thực mã thông báo của bạn

Mở Công cụ của Chrome cho nhà phát triển, chọn bảng điều khiển Ứng dụng và mở rộng thẻ Khung. Khi chọn một khung bất kỳ, bạn sẽ thấy phần Bản dùng thử theo nguyên gốc nếu bạn đã cung cấp mã thông báo nào. Nếu đang chèn mã thông báo vào trang web cấp cao nhất, bạn sẽ thấy mã này ở mục "hàng đầu". Nếu không, bạn nên chọn khung tương ứng với trang được nhúng.

Trong phần Bản dùng thử theo nguyên gốc, nếu đã cung cấp mã thông báo, bạn sẽ thấy mục nhập "Tpcd". Nếu đã bật thành công tính năng này, bạn sẽ thấy trạng thái "Đã bật" màu xanh lục. Nếu không, bạn sẽ thấy trạng thái lỗi màu đỏ và có thể mở rộng mục nhập để xem vấn đề.

Bạn chỉ cần có một mã thông báo hợp lệ để kích hoạt bản dùng thử việc ngừng sử dụng. Nếu bạn đã đăng ký cả tính năng so khớp bên thứ nhất và bên thứ ba, thì việc cung cấp cả hai mã thông báo trên trang sẽ không gây ra vấn đề gì. Ví dụ: nếu bạn có một trang duy nhất có thể được nhúng theo nhiều cách, thì bạn không cần tự động chọn mã thông báo: bạn có thể cung cấp cả hai mã thông báo và bản dùng thử sẽ được bật trong một trong hai bối cảnh.

Những cookie nào được bật?

Bản dùng thử việc ngừng sử dụng chỉ cho phép cookie của bên thứ ba cho nguồn gốc đã đăng ký cho bản dùng thử. Sau khi kích hoạt, cookie của bên thứ ba sẽ xuất hiện trong các yêu cầu iframe và tài nguyên phụ đến nguồn gốc đó. Cookie của bên thứ ba cũng sẽ có sẵn với document.cookie trong iframe có nguồn gốc đó.

Thuộc tính cookie Domain không được xem xét ở đây. Hệ thống chỉ xem xét nguồn gốc của URL yêu cầu. Khi yêu cầu được xác định là có cookie của bên thứ ba, tất cả cookie đó sẽ được đính kèm như bình thường ngay cả khi miền của cookie có nhiều quyền hơn.

Ví dụ: nếu https://one.test.example được đăng ký và mã thông báo của mã này được cung cấp trong iframe https://one.test.example:

 • https://one.test.example/image.jpg sẽ nhận cookie được đặt từ https://one.test.example
 • https://one.test.example/image.jpg sẽ nhận cookie được đặt từ các nguồn gốc khác bằng Domain=.test.example
 • Các yêu cầu https://test.example/image.jpg hoặc https://two.test.example/image.jpg sẽ không nhận được cookie của bên thứ ba vì chúng không cùng nguồn gốc.

Cookie nào được bật khi tính năng so khớp miền con được bật?

Tuỳ chọn "so khớp tất cả miền con" cho phép sử dụng một mã thông báo duy nhất trên nguồn gốc đăng ký hoặc bất kỳ nguồn gốc nào có miền con cụ thể hơn. Bạn có thể dùng mã thông báo cho https://test.example với việc so khớp miền con để kích hoạt bản dùng thử với iframe https://test.example, https://one.test.example hoặc https//two.test.example và lượt tải tập lệnh của bên thứ ba.

Ngoài ra, khi bạn bật tính năng so khớp miền con, cookie của bên thứ ba cũng sẽ có sẵn theo các yêu cầu và trong iframe liên kết với miền con tương ứng. Ví dụ: nếu https://test.example sử dụng tính năng so khớp miền con, thì các yêu cầu về tài nguyên phụ như https://cdn.one.test.example/image.jpg sẽ nhận được cookie của bên thứ ba.

Việc huỷ kích hoạt bản dùng thử không tính đến việc so khớp miền con. Để huỷ kích hoạt bản dùng thử, bạn phải tải một iframe khớp chính xác với nguồn gốc trong gói đăng ký mà không cần có mã thông báo. Vì vậy, chỉ có một iframe https://test.example có thể vô hiệu hoá việc đăng ký https://test.example bằng cách so khớp miền con mà không cần mã thông báo. Điều này có thể thay đổi trong tương lai, vì vậy, bạn nên cung cấp mã thông báo trên tất cả iframe khung phụ khi muốn bật bản dùng thử và xoá mã thông báo khỏi tất cả iframe khi muốn huỷ kích hoạt bản dùng thử.

Khắc phục sự cố về mã thông báo dùng thử

Bài viết Khắc phục sự cố về bản dùng thử theo nguyên gốc của Chrome cung cấp một danh sách kiểm tra toàn diện để giúp bạn gỡ lỗi cho quá trình đăng ký và triển khai mã thông báo dùng thử.

Bạn có thể gặp phải một số vấn đề thường gặp khi dùng bản dùng thử này:

 • Với lựa chọn "Tôi cần một mã thông báo để khớp với tất cả miền con của nguồn gốc" được chọn, mã thông báo được cung cấp sẽ khớp với miền đã đăng ký và các miền bên dưới miền đó. Ví dụ: đăng ký https://example.com để khớp với example.com, www.example.com, foo.example.combar.foo.example.com. Nếu bạn đăng ký https://www.example.com, mã thông báo của bạn sẽ khớp với www.example.comfoo.www.example.com, chứ không phải foo.example.com.
 • Các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba được nhúng trên trang web của bạn cần phải tự đăng ký dùng thử. Bạn không nên đăng ký miền mà bạn không kiểm soát/sở hữu.
 • Nếu có sai sót trong quá trình đăng ký bản dùng thử theo nguyên gốc, bạn phải tạo một gói đăng ký mới để sửa lỗi và nhận mã thông báo mới.

Câu hỏi thường gặp

 1. Nếu tôi có câu hỏi về danh sách Disconnect.me thì sao?
 2. Tôi có thể đăng ký bản dùng thử việc ngừng sử dụng nếu miền của tôi được dùng cho cả mục đích quảng cáo và không phải quảng cáo không?
  • Vì các lý do như đã giải thích trong bài blog này trước đây, các nội dung nhúng và dịch vụ của bên thứ ba dùng cho mục đích quảng cáo sẽ không đủ điều kiện tham gia chương trình dùng thử việc ngừng sử dụng này. Điều này bao gồm các miền liên quan đến quảng cáo cũng được dùng cho mục đích không phải quảng cáo. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Tiêu chí về tính đủ điều kiện và quy trình xem xét.
 3. Các trang web có thể biết đối tác nào đã đăng ký bản dùng thử ngừng hoạt động không? Họ có thể giới hạn việc đăng ký cho các đối tác không?
  • Có, các trang web có thể xem những lượt nhúng và dịch vụ nào đang dựa vào mã thông báo dùng thử đã ngừng sử dụng, bằng cách xem thông tin về mã thông báo trong bảng điều khiển Ứng dụng của Công cụ của Chrome cho nhà phát triển. Xem bài viết Khắc phục sự cố về bản dùng thử theo nguyên gốc của Chrome để biết thêm thông tin.
  • Các trang web cấp cao nhất sẽ không thể giới hạn hoạt động đăng ký giữa các đối tác của họ hoặc các nội dung nhúng và dịch vụ trên trang của họ. Hãy liên hệ với đối tác nếu muốn.
 4. Bản dùng thử này có gì khác so với các bản dùng thử khác, chẳng hạn như bản dùng thử theo nguyên gốc rút gọn tác nhân người dùng?
  • Điểm khác biệt chính của bản dùng thử ngừng sử dụng này là quy trình đăng ký mới bao gồm việc đáp ứng các tiêu chí tham gia, cũng như giao diện người dùng và các trang mới trong bảng điều khiển dùng thử theo nguyên gốc.
  • Điểm khác biệt thứ hai là tính năng này chỉ dành riêng cho các trang web được nhúng của bên thứ ba để giải quyết số lượng tối đa các vấn đề về khả năng tương thích web trên một số ứng dụng khách của trang web/dịch vụ.
 5. Liệu có thử nghiệm về việc ngừng sử dụng cookie của bên thứ nhất đối với việc ngừng sử dụng cookie của bên thứ ba mà các trang web cấp cao nhất có thể đăng ký để kích hoạt 3PC cho toàn bộ trang web của họ hay không?
 6. Mất bao lâu để xem xét đơn đăng ký dùng thử việc ngừng sử dụng của tôi? Tôi có thể kiểm tra trạng thái của đơn đăng ký ở đâu?
  • Thời gian phản hồi có thể khác nhau; bạn nên bắt đầu quy trình đăng ký càng sớm càng tốt để đảm bảo bạn sẽ sẵn sàng trước khi 1% cookie của bên thứ ba ngừng hoạt động vào đầu Quý 1. Nếu bạn không nhận được phản hồi trong vòng 1 đến 2 tuần kể từ khi gửi đơn đăng ký, hãy liên hệ theo địa chỉ 3pcd-deprecationtrial@google.com.
  • Chuỗi lỗi về cuộc trò chuyện mở, trạng thái quyết định và lý do.
 7. Đơn đăng ký dùng thử việc ngừng sử dụng của chúng tôi đã được phê duyệt và chúng tôi đã triển khai mã thông báo dùng thử theo đề xuất. Tuy nhiên, bản dùng thử việc ngừng sử dụng không hoạt động như mong đợi. Chúng tôi nên làm gì?