היקפי OAuth 2.0 ל-Google APIs

במסמך הזה מפורטים היקפי ההרשאות של OAuth גרסה 2.0 שייתכן שיהיה עליך לבקש גישה ל-Google APIs, בהתאם לרמת הגישה הנדרשת. היקפים רגישים מחייבים בדיקה של Google ויש להם אינדיקטור רגיש בדף ההגדרה של מסוף ההסכמה של Google Cloud Platform (GCP) . יש היקפים רבים שחופפים, כך שמומלץ להשתמש בהיקף שאינו רגיש. לקבלת מידע על הדרישות לגבי היקף של כל שיטה, יש לעיין בתיעוד ה-API הספציפי.

AI Platformtrain & Prediction API, v1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.read-onlyהצגת נתוניך בכל שירותי Google Cloud והצגת כתובת האימייל שמשויכת לחשבון Google שלך

Access Approve API, גרסה 1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformSee, edit, configure, and delete your Google Cloud data and see the email address for your Google Account.

Access Context Manager API, גרסה 1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformSee, edit, configure, and delete your Google Cloud data and see the email address for your Google Account.

Ad Exchange Buyer API II, v2beta1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/adexchange.buyerManage your Ad Exchange buyer account configuration

AdMob API, גרסה 1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/admob.readonlySee your AdMob data
https://www.googleapis.com/auth/admob.reportSee your AdMob data

AdSense Host API, גרסה 4.1

היקפים
https://www.googleapis.com/auth/adsensehost צפה ונהל את נתוני מארח AdSense וחשבונות המשויכים שלך

Admin SDK API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/admin.reports.audit.readonlyהצגת דוחות ביקורת לדומיין שלך ב-G Suite
https://www.googleapis.com/auth/admin.reports.usage.readonlyהצגת דוחות שימוש לדומיין שלך ב-G Suite

Admin SDK API, גרסה 1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/admin.datatransferView and manage data transfers between users in your organization
https://www.googleapis.com/auth/admin.datatransfer.readonlyView data transfers between users in your organization

Admin SDK API, גרסה 1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/admin.chrome.printersSee, add, edit, and permanently delete the printers that your organization can use with Chrome
https://www.googleapis.com/auth/admin.chrome.printers.readonlySee the printers that your organization can use with Chrome
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.customerView and manage customer related information
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.customer.readonlyView customer related information
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.device.chromeosView and manage your Chrome OS devices' metadata
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.device.chromeos.readonlyView your Chrome OS devices' metadata
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.device.mobileView and manage your mobile devices' metadata
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.device.mobile.actionManage your mobile devices by performing administrative tasks
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.device.mobile.readonlyView your mobile devices' metadata
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.domainView and manage the provisioning of domains for your customers
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.domain.readonlyView domains related to your customers
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.groupView and manage the provisioning of groups on your domain
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.group.memberView and manage group subscriptions on your domain
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.group.member.readonlyView group subscriptions on your domain
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.group.readonlyView groups on your domain
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.orgunitView and manage organization units on your domain
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.orgunit.readonlyView organization units on your domain
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.resource.calendarView and manage the provisioning of calendar resources on your domain
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.resource.calendar.readonlyView calendar resources on your domain
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.rolemanagementManage delegated admin roles for your domain
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.rolemanagement.readonlyView delegated admin roles for your domain
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.userView and manage the provisioning of users on your domain
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user.aliasView and manage user aliases on your domain
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user.alias.readonlyView user aliases on your domain
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user.readonlySee info about users on your domain
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user.securityManage data access permissions for users on your domain
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.userschemaView and manage the provisioning of user schemas on your domain
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.userschema.readonlyView user schemas on your domain
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformSee, edit, configure, and delete your Google Cloud data and see the email address for your Google Account.

Analytics Reporting API, גרסה 4

היקפים
https://www.googleapis.com/auth/analytics צפה ונהל את נתוני Google Analytics שלך
https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly ראה והורד את נתוני Google Analytics שלך

Android Management API, גרסה 1

היקפים
https://www.googleapis.com/auth/androidmanagement נהל מכשירי Android ואפליקציות עבור לקוחותיך

Apigee API, גרסה 1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformSee, edit, configure, and delete your Google Cloud data and see the email address for your Google Account.

App Engine Admin API, גרסה 1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/appengine.adminView and manage your applications deployed on Google App Engine
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformSee, edit, configure, and delete your Google Cloud data and see the email address for your Google Account.
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.read-onlyView your data across Google Cloud services and see the email address of your Google Account

Apps Script API, גרסה 1

טווחים
https://mail.google.com/קריאה, כתיבה, שליחה ומחיקה סופית של כל הודעות האימייל ב-Gmail
https://www.google.com/calendar/feedsהצגה, עריכה ומחיקה סופית של כל היומנים שאליהם יש לך גישה דרך יומן Google
https://www.google.com/m8/feedsהצגה, עריכה, הורדה ומחיקה סופית של אנשי הקשר שלך
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.groupהצג ונהל את ההקצאה של קבוצות בדומיין שלך
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.userהצגה וניהול של הקצאת המשתמשים בדומיין שלך
https://www.googleapis.com/auth/documentsהצגה, עריכה, יצירה ומחיקה של כל המסמכים שלך ב-Google Docs
https://www.googleapis.com/auth/driveהצגה, עריכה, יצירה ומחיקה של כל הקבצים שלך ב-Google Drive
https://www.googleapis.com/auth/formsהצגה וניהול של הטפסים שלך ב-Google Drive
https://www.googleapis.com/auth/forms.currentonlyהצגה וניהול של טפסים שהותקנה בהם האפליקציה הזאת
https://www.googleapis.com/auth/groupsהצגה של קבוצות Google וניהולן
https://www.googleapis.com/auth/script.deploymentsיצירה ועדכון של פריסות סקריפט של Google Apps
https://www.googleapis.com/auth/script.deployments.readonlyהצגה של פריסות סקריפט של Google Apps
https://www.googleapis.com/auth/script.metricsהצגת מדדי פרויקט של סקריפט של Google Apps
https://www.googleapis.com/auth/script.processesהצגה של תהליכי סקריפט של Google Apps
https://www.googleapis.com/auth/script.projectsיצירה ועדכון פרויקטים של סקריפט של Google Apps
https://www.googleapis.com/auth/script.projects.readonlyהצגת פרויקטים של סקריפט של Google Apps
https://www.googleapis.com/auth/spreadsheetsהצגה, עריכה, יצירה ומחיקה של כל הגיליונות האלקטרוניים שלך ב-Google Sheets
https://www.googleapis.com/auth/userinfo.emailהצגת כתובת האימייל הראשית של חשבון Google

BigQuery API, גרסה 2

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/bigqueryהצגה וניהול של הנתונים ב-Google BigQuery והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך
https://www.googleapis.com/auth/bigquery.insertdataהכנסת נתונים אל Google BigQuery
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.read-onlyהצגת נתוניך בכל שירותי Google Cloud והצגת כתובת האימייל שמשויכת לחשבון Google שלך
https://www.googleapis.com/auth/devstorage.full_controlניהול נתוניך והרשאותיך ב-Cloud Storage והצגת כתובת האימייל שמשויכת לחשבון Google שלך
https://www.googleapis.com/auth/devstorage.read_onlyהצגת הנתונים שלך ב-Google Cloud Storage
https://www.googleapis.com/auth/devstorage.read_writeניהול הנתונים שלך ב-Cloud Storage והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך

BigQuery Connection API, v1beta1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/bigqueryView and manage your data in Google BigQuery and see the email address for your Google Account
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformSee, edit, configure, and delete your Google Cloud data and see the email address for your Google Account.

BigQuery Data Transfer API, גרסה 1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/bigqueryView and manage your data in Google BigQuery and see the email address for your Google Account
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformSee, edit, configure, and delete your Google Cloud data and see the email address for your Google Account.
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.read-onlyView your data across Google Cloud services and see the email address of your Google Account

BigQuery Reservation API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/bigqueryהצגה וניהול של הנתונים ב-Google BigQuery והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.

Binary Permissions API, גרסה 1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformSee, edit, configure, and delete your Google Cloud data and see the email address for your Google Account.

Blogger API, גרסה 3

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/bloggerManage your Blogger account
https://www.googleapis.com/auth/blogger.readonlyView your Blogger account

Books API, גרסה 1

היקפים
https://www.googleapis.com/auth/books נהל את הספרים שלך

API של יומן, גרסה 3

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/calendarSee, edit, share, and permanently delete all the calendars you can access using Google Calendar
https://www.googleapis.com/auth/calendar.eventsView and edit events on all your calendars
https://www.googleapis.com/auth/calendar.events.readonlyView events on all your calendars
https://www.googleapis.com/auth/calendar.readonlySee and download any calendar you can access using your Google Calendar
https://www.googleapis.com/auth/calendar.settings.readonlyView your Calendar settings

Campaign Manager 360 API, גרסה 3.5

היקפים
https://www.googleapis.com/auth/ddmconversions נהל המרות של DoubleClick לשיווק דיגיטלי
https://www.googleapis.com/auth/dfareporting הצגה וניהול של דוחות DoubleClick for מפרסמים
https://www.googleapis.com/auth/dfatrafficking הצג ונהל את מסעות הפרסום לתצוגה של DoubleClick Campaign Manager (DCM) שלך

Cloud Asset API, גרסה 1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformSee, edit, configure, and delete your Google Cloud data and see the email address for your Google Account.

Cloud Bigtable Admin API, גרסה 2

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/bigtable.adminניהול הטבלאות והאשכולות שלך ב-Cloud Bigtable
https://www.googleapis.com/auth/bigtable.admin.clusterניהול האשכולות שלך ב-Cloud Bigtable
https://www.googleapis.com/auth/bigtable.admin.instanceניהול האשכולות שלך ב-Cloud Bigtable
https://www.googleapis.com/auth/bigtable.admin.tableניהול הטבלאות שלך ב-Cloud Bigtable
https://www.googleapis.com/auth/cloud-bigtable.adminניהול הטבלאות והאשכולות שלך ב-Cloud Bigtable
https://www.googleapis.com/auth/cloud-bigtable.admin.clusterניהול האשכולות שלך ב-Cloud Bigtable
https://www.googleapis.com/auth/cloud-bigtable.admin.tableניהול הטבלאות שלך ב-Cloud Bigtable
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.read-onlyהצגת נתוניך בכל שירותי Google Cloud והצגת כתובת האימייל שמשויכת לחשבון Google שלך

Cloud Billing API, גרסה 1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/cloud-billingView and manage your Google Cloud Platform billing accounts
https://www.googleapis.com/auth/cloud-billing.readonlyView your Google Cloud Platform billing accounts
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformSee, edit, configure, and delete your Google Cloud data and see the email address for your Google Account.

Cloud Build API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.

Cloud Composer API, גרסה 1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformSee, edit, configure, and delete your Google Cloud data and see the email address for your Google Account.

Cloud DNS API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.read-onlyהצגת נתוניך בכל שירותי Google Cloud והצגת כתובת האימייל שמשויכת לחשבון Google שלך
https://www.googleapis.com/auth/ndev.clouddns.readonlyהצגת רשומות DNS שלך שבאירוח Google Cloud DNS
https://www.googleapis.com/auth/ndev.clouddns.readwriteניתן להציג ולנהל את רשומות DNS שלך שבאירוח Google Cloud DNS

Cloud Data Loss Prevention (DLP) API, גרסה 2

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.

Cloud Dataproc API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.

Cloud Datastore API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.
https://www.googleapis.com/auth/datastoreהצגה וניהול של הנתונים שלך ב-Google Cloud Datastore

Cloud Debugger API, גרסה 2

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.
https://www.googleapis.com/auth/cloud_debuggerשימוש בכלי לניפוי באגים Stackdriver

Cloud Deployment Manager V2 API, גרסה 2

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.read-onlyהצגת נתוניך בכל שירותי Google Cloud והצגת כתובת האימייל שמשויכת לחשבון Google שלך
https://www.googleapis.com/auth/ndev.cloudmanהצגה וניהול של משאבי הניהול ושל פרטי סטטוס הפריסה שלך בפלטפורמת Google Cloud
https://www.googleapis.com/auth/ndev.cloudman.readonlyהצגת משאבי הניהול ופרטי סטטוס הפריסה שלך ב-Google Cloud Platform

Cloud Filestore API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.

Cloud Firestore API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.
https://www.googleapis.com/auth/datastoreהצגה וניהול של הנתונים שלך ב-Google Cloud Datastore

Cloud Functions API, גרסה 1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformSee, edit, configure, and delete your Google Cloud data and see the email address for your Google Account.

Cloud Healthcare API, גרסה 1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformSee, edit, configure, and delete your Google Cloud data and see the email address for your Google Account.

Cloud Identity API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-identity.devicesשירות פרטי: https://www.googleapis.com/auth/cloud-identity.devices
https://www.googleapis.com/auth/cloud-identity.devices.lookupגישה אל פרטי המכשיר
https://www.googleapis.com/auth/cloud-identity.devices.readonlyשירות פרטי: https://www.googleapis.com/auth/cloud-identity.devices.readonly
https://www.googleapis.com/auth/cloud-identity.groupsהצגה, שינוי, יצירה ומחיקה של קבוצות Cloud Identity שאפשר לגשת אליהן, כולל החברים בכל קבוצה
https://www.googleapis.com/auth/cloud-identity.groups.readonlyהצגת קבוצות Cloud Identity שאפשר לגשת אליהן, כולל חברי הקבוצות וכתובות האימייל שלהם
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.

Cloud Identity-Aware Proxy API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.

Cloud IoT API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.
https://www.googleapis.com/auth/cloudiotרישום וניהול מכשירים בשירות Google Cloud IoT

Cloud Key Management Service (KMS) API , גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.
https://www.googleapis.com/auth/cloudkmsהצגה וניהול של המפתחות והסודות ששמורים ב-Cloud Key Management Service

Cloud Life Sciences API, גרסה 2

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformSee, edit, configure, and delete your Google Cloud data and see the email address for your Google Account.

Cloud Logging API, גרסה 2

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.read-onlyהצגת נתוניך בכל שירותי Google Cloud והצגת כתובת האימייל שמשויכת לחשבון Google שלך
https://www.googleapis.com/auth/logging.adminניהול נתוני יומן עבור הפרויקטים שלך
https://www.googleapis.com/auth/logging.readהצגת נתוני יומן עבור הפרויקטים שלך
https://www.googleapis.com/auth/logging.writeשליחת נתוני יומן עבור הפרויקטים שלך

Cloud Monitoring API, גרסה 3

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.
https://www.googleapis.com/auth/monitoringהצגה וכתיבה של נתוני מעקב עבור כל הפרויקטים שלך בענן ובממשק API, של Google ושל צד שלישי
https://www.googleapis.com/auth/monitoring.readהצגת נתוני מעקב לכל הפרויקטים שלך ב-Google Cloud ופרויקטים של צד שלישי
https://www.googleapis.com/auth/monitoring.writeפרסום נתוני מדדים בפרויקטים שלך ב-Google Cloud

Cloud הטבעי Language API, גרסה 1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/cloud-languageApply machine learning models to reveal the structure and meaning of text
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformSee, edit, configure, and delete your Google Cloud data and see the email address for your Google Account.

Cloud OS API API, גרסה 1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformSee, edit, configure, and delete your Google Cloud data and see the email address for your Google Account.
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.read-onlyView your data across Google Cloud services and see the email address of your Google Account
https://www.googleapis.com/auth/computeView and manage your Google Compute Engine resources
https://www.googleapis.com/auth/compute.readonlyView your Google Compute Engine resources

Cloud Pub/Sub API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.
https://www.googleapis.com/auth/pubsubהצגה וניהול של נושאי ומינויי Pub/Sub

Cloud Runtime Configuration API, גרסה 1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformSee, edit, configure, and delete your Google Cloud data and see the email address for your Google Account.
https://www.googleapis.com/auth/cloudruntimeconfigManage your Google Cloud Platform services' runtime configuration

Cloud SQL Admin API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.
https://www.googleapis.com/auth/sqlservice.adminנהל את מופעי Google SQL Service

Cloud Scheduler API, גרסה 1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformSee, edit, configure, and delete your Google Cloud data and see the email address for your Google Account.

Cloud Search API, גרסה 1

היקפים
https://www.googleapis.com/auth/cloud_search הוסף אינדקס והגיש את נתוני הארגון שלך באמצעות Cloud Search
https://www.googleapis.com/auth/cloud_search.debug הוסף אינדקס והגיש את נתוני הארגון שלך באמצעות Cloud Search
https://www.googleapis.com/auth/cloud_search.indexing הוסף אינדקס והגיש את נתוני הארגון שלך באמצעות Cloud Search
https://www.googleapis.com/auth/cloud_search.query חפש בנתוני הארגון שלך באינדקס Cloud Search
https://www.googleapis.com/auth/cloud_search.settings הוסף אינדקס והגיש את נתוני הארגון שלך באמצעות Cloud Search
https://www.googleapis.com/auth/cloud_search.settings.indexing הוסף אינדקס והגיש את נתוני הארגון שלך באמצעות Cloud Search
https://www.googleapis.com/auth/cloud_search.settings.query הוסף אינדקס והגיש את נתוני הארגון שלך באמצעות Cloud Search
https://www.googleapis.com/auth/cloud_search.stats הוסף אינדקס והגיש את נתוני הארגון שלך באמצעות Cloud Search
https://www.googleapis.com/auth/cloud_search.stats.indexing הוסף אינדקס והגיש את נתוני הארגון שלך באמצעות Cloud Search

Cloud Shell API, גרסה 1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformSee, edit, configure, and delete your Google Cloud data and see the email address for your Google Account.

Cloud Source Repositories API, גרסה 1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformSee, edit, configure, and delete your Google Cloud data and see the email address for your Google Account.
https://www.googleapis.com/auth/source.full_controlManage your source code repositories
https://www.googleapis.com/auth/source.read_onlyView the contents of your source code repositories
https://www.googleapis.com/auth/source.read_writeManage the contents of your source code repositories

Cloud Spanner API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.
https://www.googleapis.com/auth/spanner.adminניהול מסדי הנתונים שלך ב-Spanner
https://www.googleapis.com/auth/spanner.dataהצגה וניהול של התוכן ממסדי הנתונים שלך ב-Spanner

Cloud Speech-to-Text API, גרסה 1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformSee, edit, configure, and delete your Google Cloud data and see the email address for your Google Account.

Cloud Storage JSON API, גרסה 1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformView and manage your data across Google Cloud Platform services
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.read-onlyView your data across Google Cloud Platform services
https://www.googleapis.com/auth/devstorage.full_controlManage your data and permissions in Google Cloud Storage
https://www.googleapis.com/auth/devstorage.read_onlyView your data in Google Cloud Storage
https://www.googleapis.com/auth/devstorage.read_writeManage your data in Google Cloud Storage

Cloud TPU API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.

Cloud Tasks API, גרסה 2

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.

Cloud Test API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.read-onlyהצגת נתוניך בכל שירותי Google Cloud והצגת כתובת האימייל שמשויכת לחשבון Google שלך

Cloud Text-to-API API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.

Cloud Tool results API, גרסה 1.3

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.

Cloud Trace API, גרסה 2

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformSee, edit, configure, and delete your Google Cloud data and see the email address for your Google Account.
https://www.googleapis.com/auth/trace.appendWrite Trace data for a project or application

Cloud Translate API, גרסה 3

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.
https://www.googleapis.com/auth/cloud-translationתרגום של טקסט משפה אחת לאחרת בעזרת Google Translate

Cloud Video Intelligence API, גרסה 1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformSee, edit, configure, and delete your Google Cloud data and see the email address for your Google Account.

Cloud Vision API, גרסה 1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformSee, edit, configure, and delete your Google Cloud data and see the email address for your Google Account.
https://www.googleapis.com/auth/cloud-visionApply machine learning models to understand and label images

Compute Engine API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.
https://www.googleapis.com/auth/computeהצג ונהל את המשאבים שלך ב-Google Compute Engine
https://www.googleapis.com/auth/compute.readonlyהצגת המשאבים שלך ב-Google Compute Engine
https://www.googleapis.com/auth/devstorage.full_controlניהול נתוניך והרשאותיך ב-Cloud Storage והצגת כתובת האימייל שמשויכת לחשבון Google שלך
https://www.googleapis.com/auth/devstorage.read_onlyהצגת הנתונים שלך ב-Google Cloud Storage
https://www.googleapis.com/auth/devstorage.read_writeניהול הנתונים שלך ב-Cloud Storage והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך

Content API for Shopping, גרסה 2.1

היקפים
https://www.googleapis.com/auth/content נהל את רישומי המוצרים והחשבונות שלך ב- Google Shopping

Dataflow API, גרסה 113

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.
https://www.googleapis.com/auth/computeהצג ונהל את המשאבים שלך ב-Google Compute Engine
https://www.googleapis.com/auth/compute.readonlyהצגת המשאבים שלך ב-Google Compute Engine
https://www.googleapis.com/auth/userinfo.emailהצגת כתובת האימייל הראשית של חשבון Google

Display & Video 360 API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/display-videoיצירה, הצגה, עריכה ומחיקה סופית של הישויות והדוחות שלך ב-Display & Video 360
https://www.googleapis.com/auth/display-video-mediaplanningיצירה, הצגה ועריכה של ישויות קמפיינים ב-Display & Video 360, והצגת חשבוניות
https://www.googleapis.com/auth/display-video-user-managementשירות פרטי: https://www.googleapis.com/auth/display-video-user-management
https://www.googleapis.com/auth/doubleclickbidmanagerהצגה וניהול של הדוחות שלך במנהל הצעות המחיר של DoubleClick

DoubleClick Bid Manager API, גרסה 1.1

היקפים
https://www.googleapis.com/auth/doubleclickbidmanager צפה ונהל את הדוחות שלך ב- DoubleClick Bid Manager

Drive API, גרסה 3

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/driveSee, edit, create, and delete all of your Google Drive files
https://www.googleapis.com/auth/drive.appdataSee, create, and delete its own configuration data in your Google Drive
https://www.googleapis.com/auth/drive.fileSee, edit, create, and delete only the specific Google Drive files you use with this app
https://www.googleapis.com/auth/drive.metadataView and manage metadata of files in your Google Drive
https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata.readonlySee information about your Google Drive files
https://www.googleapis.com/auth/drive.photos.readonlyView the photos, videos and albums in your Google Photos
https://www.googleapis.com/auth/drive.readonlySee and download all your Google Drive files
https://www.googleapis.com/auth/drive.scriptsModify your Google Apps Script scripts' behavior

Drive Activity API, גרסה 2

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/drive.activityView and add to the activity record of files in your Google Drive
https://www.googleapis.com/auth/drive.activity.readonlyView the activity record of files in your Google Drive

Enterprise License Manager API, גרסה 1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/apps.licensingView and manage G Suite licenses for your domain

API Reporting API, v1beta1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.

API לבדיקת כלים, v1alpha1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/userinfo.emailהצגת כתובת האימייל הראשית של חשבון Google

Firebase Cloud Messaging API, גרסה 1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformSee, edit, configure, and delete your Google Cloud data and see the email address for your Google Account.
https://www.googleapis.com/auth/firebase.messagingSend messages and manage messaging subscriptions for your Firebase applications
היקפים
https://www.googleapis.com/auth/firebase צפה ונהל את כל נתוני Firebase וההגדרות שלך

Firebase Management API, גרסה 1.1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.read-onlyהצגת נתוניך בכל שירותי Google Cloud והצגת כתובת האימייל שמשויכת לחשבון Google שלך
https://www.googleapis.com/auth/firebaseהצגה וניהול של כל הנתונים וההגדרות שלך ב-Firebase
https://www.googleapis.com/auth/firebase.readonlyהצגה של כל הנתונים וההגדרות שלך ב-Firebase

Firebase APIs API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.
https://www.googleapis.com/auth/firebaseהצגה וניהול של כל הנתונים וההגדרות שלך ב-Firebase
https://www.googleapis.com/auth/firebase.readonlyהצגה של כל הנתונים וההגדרות שלך ב-Firebase

Fitness API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/fitness.activity.readשימוש ב-Google Fit כדי לקבל ולאחסן נתונים על פעילותך הגופנית
https://www.googleapis.com/auth/fitness.activity.writeהוספה של נתוני פעילות גופנית מ-Google Fit
https://www.googleapis.com/auth/fitness.blood_glucose.readקבלת מידע על רמת הסוכר בדם שלך ב-Google Fit. אני מסכים/ה לכך ש-Google תשתף את המידע על רמת הסוכר בדם שלי עם האפליקציה הזו.
https://www.googleapis.com/auth/fitness.blood_glucose.writeהוספת מידע על רמת הסוכר בדם ל-Google Fit. מקובל עליי ש-Google תשתמש במידע על רמת הסוכר בדם שלי באפליקציה הזו.
https://www.googleapis.com/auth/fitness.blood_pressure.readקבלת מידע על לחץ הדם שלך ב-Google Fit. אני מסכים/ה לכך ש-Google תשתף את המידע בנוגע ללחץ הדם שלי עם האפליקציה הזו.
https://www.googleapis.com/auth/fitness.blood_pressure.writeהוספת מידע על לחץ הדם שלך ב-Google Fit. אני מסכים/ה ש-Google תשתמש במידע על לחץ הדם שלי באפליקציה הזו.
https://www.googleapis.com/auth/fitness.body.readהצגת מידע על הנתונים הגופניים שלך ב-Google Fit
https://www.googleapis.com/auth/fitness.body.writeהוספת מידע על הנתונים הגופניים ל-Google Fit
https://www.googleapis.com/auth/fitness.body_temperature.readקבלת מידע על חום הגוף שלך ב-Google Fit. אני מסכים/ה לכך ש-Google תשתף את המידע על חום הגוף שלי עם האפליקציה הזו.
https://www.googleapis.com/auth/fitness.body_temperature.writeהוספת נתונים למידע על חום הגוף שלך ב-Google Fit. מקובל עליי ש-Google תשתמש במידע על חום הגוף שלי באפליקציה הזאת.
https://www.googleapis.com/auth/fitness.heart_rate.readגישה לנתוני הדופק שלך ב-Google Fit. אני מסכים/ה ש-Google תשתף את המידע על הדופק שלי עם האפליקציה הזו.
https://www.googleapis.com/auth/fitness.heart_rate.writeהוספה לנתוני הדופק שלך ב-Google Fit. מקובל עליי ש-Google תשתמש בנתוני הדופק שלי באפליקציה הזאת.
https://www.googleapis.com/auth/fitness.location.readקבלה של נתוני המהירות והמרחק שלך ב-Google Fit
https://www.googleapis.com/auth/fitness.location.writeהוספה לנתוני המיקום ב-Google Fit
https://www.googleapis.com/auth/fitness.nutrition.readקבלת מידע על התזונה שלך מ-Google Fit
https://www.googleapis.com/auth/fitness.nutrition.writeהוספת פרטים על התזונה שלך ל-Google Fit
https://www.googleapis.com/auth/fitness.oxygen_saturation.readקבלת מידע על ריווי החמצן בדם שלך ב-Google Fit. אני מסכים/ה לכך ש-Google תשתף את המידע על ריווי החמצן בדם שלי עם האפליקציה הזו.
https://www.googleapis.com/auth/fitness.oxygen_saturation.writeהוספת מידע על ריווי החמצן בדם שלך ב-Google Fit. אני מסכים/ה ש-Google תשתמש במידע על ריווי החמצן בדם שלי באפליקציה הזו.
https://www.googleapis.com/auth/fitness.reproductive_health.readהצגת מידע על הבריאות המינית שלך ב-Google Fit. מוסכם עליי ש-Google תשתף עם האפליקציה הזו מידע בנוגע לבריאות המינית שלי.
https://www.googleapis.com/auth/fitness.reproductive_health.writeהוספת מידע על הבריאות המינית שלך ב-Google Fit. אני מסכימה ש-Google תשתמש במידע לגבי הבריאות המינית שלי באפליקציה הזו.
https://www.googleapis.com/auth/fitness.sleep.readצפייה בנתוני השינה שלך ב-Google Fit. אני מסכים/ה ש-Google תשתף את נתוני השינה שלי עם האפליקציה הזו.
https://www.googleapis.com/auth/fitness.sleep.writeהוספה לנתונים שנאספים על השינה שלך ב-Google Fit. מקובל עליי ש-Google תשתמש בנתוני השינה שלי באפליקציה הזו.

Genomics API, v2alpha1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformSee, edit, configure, and delete your Google Cloud data and see the email address for your Google Account.
https://www.googleapis.com/auth/genomicsView and manage Genomics data

Gmail API, גרסה 1

Scopes
https://mail.google.com/Read, compose, send, and permanently delete all your email from Gmail
https://www.googleapis.com/auth/gmail.addons.current.action.composeManage drafts and send emails when you interact with the add-on
https://www.googleapis.com/auth/gmail.addons.current.message.actionView your email messages when you interact with the add-on
https://www.googleapis.com/auth/gmail.addons.current.message.metadataView your email message metadata when the add-on is running
https://www.googleapis.com/auth/gmail.addons.current.message.readonlyView your email messages when the add-on is running
https://www.googleapis.com/auth/gmail.composeManage drafts and send emails
https://www.googleapis.com/auth/gmail.insertAdd emails into your Gmail mailbox
https://www.googleapis.com/auth/gmail.labelsSee and edit your email labels
https://www.googleapis.com/auth/gmail.metadataView your email message metadata such as labels and headers, but not the email body
https://www.googleapis.com/auth/gmail.modifyRead, compose, and send emails from your Gmail account
https://www.googleapis.com/auth/gmail.readonlyView your email messages and settings
https://www.googleapis.com/auth/gmail.sendSend email on your behalf
https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.basicSee, edit, create, or change your email settings and filters in Gmail
https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.sharingManage your sensitive mail settings, including who can manage your mail

Google Analytics API, גרסה 3

היקפים
https://www.googleapis.com/auth/analytics צפה ונהל את נתוני Google Analytics שלך
https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit ערוך את ישויות הניהול של Google Analytics
https://www.googleapis.com/auth/analytics.manage.users נהל משתמשים בחשבון Google Analytics לפי כתובת דוא"ל
https://www.googleapis.com/auth/analytics.manage.users.readonly הצג הרשאות משתמשים ב- Google Analytics
https://www.googleapis.com/auth/analytics.provision צור חשבון Google Analytics חדש יחד עם נכס ותצוגת ברירת המחדל שלו
https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly הצג את נתוני Google Analytics שלך
https://www.googleapis.com/auth/analytics.user.deletion נהל בקשות למחיקת משתמשים ב- Google Analytics

Google Classroom API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/classroom.announcementsהצגה וניהול של הכרזות ב-Google Classroom
https://www.googleapis.com/auth/classroom.announcements.readonlyהצגה של הכרזות ב-Google Classroom
https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursesהצגה, עריכה ויצירה של כיתות ב-Google Classroom ומחיקה שלהן לצמיתות
https://www.googleapis.com/auth/classroom.courses.readonlyהצגת הכיתות שלך ב-Google Classroom
https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.meלראות, ליצור ולערוך פריטים הקשורים לעבודות הקורס, כולל מטלות, שאלות וציונים
https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.me.readonlyהצגת העבודות והציונים שלך בקורסים ב-Google Classroom
https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.studentsניהול עבודות וציונים של תלמידים בכיתות הלימוד שלך ב-Google Classroom והצגת העבודות והציונים של כיתות שבניהולך
https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.students.readonlyהצגת עבודות וציונים של תלמידים בקורסים בכיתות שאתה מלמד או מנהל ב-Google Classroom
https://www.googleapis.com/auth/classroom.courseworkmaterialsהצגה, עריכה ויצירה של חומרים לעבודת כיתה ב-Google Classroom
https://www.googleapis.com/auth/classroom.courseworkmaterials.readonlyהצגת כל החומרים לעבודת כיתה בקורסים שלך ב-Google Classroom
https://www.googleapis.com/auth/classroom.guardianlinks.me.readonlyהצגה של המשגיחים שלך ב-Google Classroom
https://www.googleapis.com/auth/classroom.guardianlinks.studentsהצגה וניהול של משגיחים על תלמידים בקורסים של Google Classroom
https://www.googleapis.com/auth/classroom.guardianlinks.students.readonlyהצגה של משגיחים על התלמידים בקורסים של Google Classroom
https://www.googleapis.com/auth/classroom.profile.emailsהצגת כתובות האימייל של אנשים בקורסים שלך
https://www.googleapis.com/auth/classroom.profile.photosהצגת תמונות הפרופיל של אנשים בקורסים שלך
https://www.googleapis.com/auth/classroom.push-notificationsקבלת הודעות על הנתונים שלך ב-Google Classroom
https://www.googleapis.com/auth/classroom.rostersניהול מצבות תלמידים בכיתות שלך ב-Google Classroom
https://www.googleapis.com/auth/classroom.rosters.readonlyהצגת מצבות התלמידים בכיתות שלך ב-Google Classroom
https://www.googleapis.com/auth/classroom.student-submissions.me.readonlyהצגת העבודות והציונים שלך בקורסים ב-Google Classroom
https://www.googleapis.com/auth/classroom.student-submissions.students.readonlyהצגת עבודות וציונים של תלמידים בקורסים בכיתות שאתה מלמד או מנהל ב-Google Classroom
https://www.googleapis.com/auth/classroom.topicsהצגה, יצירה ועריכה של נושאים ב-Google Classroom
https://www.googleapis.com/auth/classroom.topics.readonlyהצגת נושאים ב-Google Classroom

Google Cloud Data Catalog API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.

Google Cloud Memorystore for Redis API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.

Google Docs API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/documentsהצגה, עריכה, יצירה ומחיקה של כל המסמכים שלך ב-Google Docs
https://www.googleapis.com/auth/documents.readonlyהצגת כל המסמכים שלך ב-Google Docs
https://www.googleapis.com/auth/driveהצגה, עריכה, יצירה ומחיקה של כל הקבצים שלך ב-Google Drive
https://www.googleapis.com/auth/drive.fileהצגה, עריכה, יצירה ומחיקה רק של הקבצים הספציפיים ב-Google Drive שבהם נעשה שימוש באפליקציה הזו
https://www.googleapis.com/auth/drive.readonlyהצגה והורדה של כל הקבצים שלך ב-Google Drive

Google Identity Toolkit API, גרסה 3

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformView and manage your data across Google Cloud Platform services
https://www.googleapis.com/auth/firebaseView and administer all your Firebase data and settings

Google OAuth2 API, גרסה 2

היקפים
https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email צפה בכתובת הדוא"ל שלך
https://www.googleapis.com/auth/userinfo.profile ראה את המידע האישי שלך, כולל כל המידע האישי שהגשת לציבור
פתוח שייך אותך למידע האישי שלך ב- Google

Google Play Android Developer API, גרסה 3

היקפים
https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher צפה ונהל את חשבון המפתח שלך ב- Google Play

Google Play Custom App Publishing API, גרסה 1

היקפים
https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher צפה ונהל את חשבון המפתח שלך ב- Google Play

Google Play EMM API, גרסה 1

היקפים
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise נהל מכשירי אנדרואיד ארגוניים

Google Play Games Management, ניהול v1

היקפים
https://www.googleapis.com/auth/games צור, ערוך ומחק את הפעילות שלך ב- Google Play משחקים

Google Play Games Services, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/drive.appdataהצגה, יצירה ומחיקה של נתוני ההגדרה של האפליקציה ב-Google Drive שלך
https://www.googleapis.com/auth/gamesיצירה, עריכה ומחיקה של הפעילות שלך ב-Google Play Games

Google Play Games Services Publishing API, הגדרת גרסה 1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/androidpublisherView and manage your Google Play Developer account

Google Search Console API, גרסה 1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/webmastersView and manage Search Console data for your verified sites
https://www.googleapis.com/auth/webmasters.readonlyView Search Console data for your verified sites

Google Sheets API, גרסה 4

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/driveSee, edit, create, and delete all of your Google Drive files
https://www.googleapis.com/auth/drive.fileSee, edit, create, and delete only the specific Google Drive files you use with this app
https://www.googleapis.com/auth/drive.readonlySee and download all your Google Drive files
https://www.googleapis.com/auth/spreadsheetsSee, edit, create, and delete all your Google Sheets spreadsheets
https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.readonlySee all your Google Sheets spreadsheets

כניסה באמצעות חשבון Google

היקפים
פּרוֹפִיל צפה בפרטי הפרופיל הבסיסיים שלך
אימייל צפה בכתובת הדוא"ל שלך
פתוח אמת באמצעות OpenID Connect

Google Sites Verification API, גרסה 1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/siteverificationManage the list of sites and domains you control
https://www.googleapis.com/auth/siteverification.verify_onlyManage your new site verifications with Google

Google Slides API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/driveהצגה, עריכה, יצירה ומחיקה של כל הקבצים שלך ב-Google Drive
https://www.googleapis.com/auth/drive.fileהצגה, עריכה, יצירה ומחיקה רק של הקבצים הספציפיים ב-Google Drive שבהם נעשה שימוש באפליקציה הזו
https://www.googleapis.com/auth/drive.readonlyהצגה והורדה של כל הקבצים שלך ב-Google Drive
https://www.googleapis.com/auth/presentationsהצגה, עריכה, יצירה ומחיקה של כל המצגות שלך ב-Google Slides
https://www.googleapis.com/auth/presentations.readonlyהצגת כל המצגות שלך ב-Google Slides
https://www.googleapis.com/auth/spreadsheetsהצגה, עריכה, יצירה ומחיקה של כל הגיליונות האלקטרוניים שלך ב-Google Sheets
https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.readonlyהצגת כל הגיליונות האלקטרוניים שלך ב-Google Sheets

Google Vault API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/ediscoveryניהול נתוני eDiscovery שלך
https://www.googleapis.com/auth/ediscovery.readonlyהצג את נתוני eDiscovery שלך

Google Workspace Alert Center API, v1beta1

היקפים
https://www.googleapis.com/auth/apps.alerts ראה ומחק את התראות ה- G Suite של הדומיין שלך ושלח משוב להתראות

Google Workspace Seller API, גרסה 1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/apps.orderManage users on your domain
https://www.googleapis.com/auth/apps.order.readonlyManage users on your domain

API להעברת קבוצות, גרסה 1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/apps.groups.migrationUpload messages to any Google group in your domain

Groups Settings API, גרסה 1

היקפים
https://www.googleapis.com/auth/apps.groups.settings צפה ונהל את ההגדרות של קבוצת G Suite

HomeGraph API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/homegraphשירות פרטי: https://www.googleapis.com/auth/homegraph

IAM Service Account Credentials, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.

Identity and Access Management (IAM) API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.

Indexing API, גרסה 3

היקפים
https://www.googleapis.com/auth/indexing הגש נתונים ל- Google לאינדקס

Kubernetes Engine API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.

Library Agent API, גרסה 1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformSee, edit, configure, and delete your Google Cloud data and see the email address for your Google Account.

שירות מנוהל עבור Microsoft Active Directory API, גרסה 1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformSee, edit, configure, and delete your Google Cloud data and see the email address for your Google Account.

Manufacturer Center API, גרסה 1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/manufacturercenterManage your product listings for Google Manufacturer Center

Network Management API, גרסה 1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformSee, edit, configure, and delete your Google Cloud data and see the email address for your Google Account.

OS Config API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.

OpenID Connect, 1.0

היקפים
פתוח אמת באמצעות OpenID Connect
פּרוֹפִיל צפה בפרטי הפרופיל הבסיסיים שלך
אימייל צפה בכתובת הדוא"ל שלך

PageSpeed Insights API, גרסה 5

היקפים
פתוח שייך אותך למידע האישי שלך ב- Google

People API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/contactsהצגה, עריכה, הורדה ומחיקה סופית של אנשי הקשר שלך
https://www.googleapis.com/auth/contacts.other.readonlyהצגה והורדה של פרטים ליצירת קשר שנשמרו באופן אוטומטי ברשימה "אנשי קשר נוספים"
https://www.googleapis.com/auth/contacts.readonlyהצגה והורדה של אנשי הקשר שלך
https://www.googleapis.com/auth/directory.readonlyהצגה והורדה של ספריית G Suite של הארגון
https://www.googleapis.com/auth/user.addresses.readהצגת כתובות המגורים שלך
https://www.googleapis.com/auth/user.birthday.readהצגה והורדה של תאריך הלידה המדויק שלך
https://www.googleapis.com/auth/user.emails.readהצגה והורדה של כל כתובות האימייל בחשבון Google שלך
https://www.googleapis.com/auth/user.gender.readהצגת המגדר שלך
https://www.googleapis.com/auth/user.organization.readהצגת פרטים לגבי הארגון, ההשכלה והיסטוריית העבודות שלך
https://www.googleapis.com/auth/user.phonenumbers.readהצגה והורדה של מספרי הטלפון הפרטיים שלך
https://www.googleapis.com/auth/userinfo.emailהצגת כתובת האימייל הראשית של חשבון Google
https://www.googleapis.com/auth/userinfo.profileהצגת המידע האישי שלך, כולל מידע אישי שהגדרת כך שיהיה גלוי לכול

Photos Library API, גרסה 1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/photoslibrarySee, upload, and organize items in your Google Photos library
https://www.googleapis.com/auth/photoslibrary.appendonlyAdd to your Google Photos library
https://www.googleapis.com/auth/photoslibrary.edit.appcreateddataEdit the info in your photos, videos, and albums created within this app, including titles, descriptions, and covers
https://www.googleapis.com/auth/photoslibrary.readonlyView your Google Photos library
https://www.googleapis.com/auth/photoslibrary.readonly.appcreateddataManage photos added by this app
https://www.googleapis.com/auth/photoslibrary.sharingManage and add to shared albums on your behalf

פותר הבעיות בנושאי מדיניות, גרסה 1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformSee, edit, configure, and delete your Google Cloud data and see the email address for your Google Account.

APIerer API, גרסה 1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformSee, edit, configure, and delete your Google Cloud data and see the email address for your Google Account.

SAS Portal API, v1alpha1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/userinfo.emailהצגת כתובת האימייל הראשית של חשבון Google

SAS Portal API (Testing), v1alpha1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/userinfo.emailSee your primary Google Account email address

Search Ads 360 API, גרסה 2

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/doubleclicksearchView and manage your advertising data in DoubleClick Search

Secret Manager API, גרסה 1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformSee, edit, configure, and delete your Google Cloud data and see the email address for your Google Account.

Security Command Center API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.

Service Consumer Management API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.

Service Management API, גרסה 1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformSee, edit, configure, and delete your Google Cloud data and see the email address for your Google Account.
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.read-onlyView your data across Google Cloud services and see the email address of your Google Account
https://www.googleapis.com/auth/service.managementManage your Google API service configuration
https://www.googleapis.com/auth/service.management.readonlyView your Google API service configuration

Service Networking API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.
https://www.googleapis.com/auth/service.managementניהול תצורת השירותים שלך בממשק API של Google

Service Usage API, גרסה 1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformSee, edit, configure, and delete your Google Cloud data and see the email address for your Google Account.
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform.read-onlyView your data across Google Cloud services and see the email address of your Google Account
https://www.googleapis.com/auth/service.managementManage your Google API service configuration

Stackdriver Profiler API, גרסה 2

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformSee, edit, configure, and delete your Google Cloud data and see the email address for your Google Account.
https://www.googleapis.com/auth/monitoringView and write monitoring data for all of your Google and third-party Cloud and API projects
https://www.googleapis.com/auth/monitoring.writePublish metric data to your Google Cloud projects

Storage Transfer API, גרסה 1

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformהצגה, עריכה, הגדרה ומחיקה של הנתונים שלך ב-Google Cloud והצגת כתובת האימייל של חשבון Google שלך.

Street View Publish API, גרסה 1

היקפים
https://www.googleapis.com/auth/streetviewpublish פרסם ונהל את תמונות ה- 360 שלך ב- Google Street View

Tag Manager API, גרסה 2

היקפים
https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.delete.containers מחק את מכולות Google Tag Manager שלך
https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.edit.containers נהל את מיכל מנהל התגים של Google ואת רכיבי המשנה שלו, למעט גרסאות ופרסום
https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.edit.containerversions נהל את גרסאות המכולה שלך ב- Google Tag Manager
https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.manage.accounts צפה ונהל את חשבונות Google Tag Manager שלך
https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.manage.users נהל הרשאות משתמש של חשבון המאג של Google Tag שלך והמכולה
https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.publish פרסם את גרסאות המכולה שלך ב- Google Tag Manager
https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.readonly צפה במכולה שלך ב- Google Tag Manager ובמרכיבי המשנה שלו

Tasks API, גרסה 1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/tasksCreate, edit, organize, and delete all your tasks
https://www.googleapis.com/auth/tasks.readonlyView your tasks

Web Security סורק API, גרסה 1

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/cloud-platformSee, edit, configure, and delete your Google Cloud data and see the email address for your Google Account.

YouTube Analytics API, גרסה 2

Scopes
https://www.googleapis.com/auth/youtubeManage your YouTube account
https://www.googleapis.com/auth/youtube.readonlyView your YouTube account
https://www.googleapis.com/auth/youtubepartnerView and manage your assets and associated content on YouTube
https://www.googleapis.com/auth/yt-analytics-monetary.readonlyView monetary and non-monetary YouTube Analytics reports for your YouTube content
https://www.googleapis.com/auth/yt-analytics.readonlyView YouTube Analytics reports for your YouTube content

YouTube Data API, גרסה 3

טווחים
https://www.googleapis.com/auth/youtubeניהול חשבון YouTube שלך
https://www.googleapis.com/auth/youtube.channel-memberships.creatorהצגת רשימה מעודכנת של החברים הפעילים במועדון החברים של הערוץ, הרמה הנוכחית שלהם והתאריך שבו הם הצטרפו למועדון
https://www.googleapis.com/auth/youtube.force-sslהצגה, עריכה ומחיקה לצמיתות של סרטונים, דירוגים, תגובות וכתוביות ב-YouTube
https://www.googleapis.com/auth/youtube.readonlyהצגת חשבון YouTube שלך
https://www.googleapis.com/auth/youtube.uploadניהול הסרטונים שלך ב-YouTube
https://www.googleapis.com/auth/youtubepartnerהצגה וניהול של הנכסים והתכנים הקשורים שלך ב-YouTube
https://www.googleapis.com/auth/youtubepartner-channel-auditהצגת מידע פרטי של ערוץ YouTube שלך הרלוונטי בתהליך הביקורת של שותף YouTube.

YouTube Reporting API, גרסה 1

היקפים
https://www.googleapis.com/auth/yt-analytics-monetary.readonly צפה בדוחות YouTube Analytics כספיים ולא כספיים עבור תוכן YouTube שלך
https://www.googleapis.com/auth/yt-analytics.readonly צפה בדוחות YouTube Analytics לתוכן YouTube שלך