هشدار: این داده ها تحت خط مشی داده کاربر کاربر Google ارائه می شوند. لطفاً خط مشی را بررسی و مطابقت دهید. عدم انجام این کار ممکن است منجر به تعلیق پروژه یا تعلیق حساب شود.
One Tap سازوکار جدید ورود به سیستم چند پلتفرمی ما برای Android و Web است که از چندین نوع اعتبار پشتیبانی و ساده می کند.
کاربران جدید می توانند فقط با یک ضربه ثبت نام کنند ، بدون اینکه صفحه ورود به سیستم قطع شود. کاربران با برنامه شما یک حساب امن و بدون رمز عبور مبتنی بر رمز ، با حساب Google خود محافظت می کنند.
کاربران برگشتی می توانند با یک ضربه روی هر دستگاهی وارد سیستم شوند ، چه از حساب Google و چه از رمز عبور استفاده کنند.