مدیریت اعتبار

اطلاعات کاربری را به صورت ایمن ذخیره و بازیابی کنید.
با ادغام یکپارچه احراز هویت بدون رمز عبور با کلیدهای عبور با استفاده از Credential Manager، تجربه کاربری برنامه خود را تقویت کنید. Credential Manager یک کتابخانه Android Jetpack است که از کلیدهای عبور، گذرواژه‌ها و راه‌حل‌های ورود به سیستم (مانند ورود با Google) پشتیبانی می‌کند.
API Blockstore برای Android به برنامه‌ها اجازه می‌دهد اطلاعات کاربری کاربر را بدون پیچیدگی یا خطر امنیتی مرتبط با ذخیره گذرواژه‌های کاربر ذخیره کنند.
برای استفاده از ابزار تکمیل خودکار دستگاه، فرم‌ها را در برنامه‌ها فعال کنید.
برای استفاده از ابزار تکمیل خودکار مرورگر، فرم ها را در صفحات وب فعال کنید.