Cảnh báo: Những thông tin này được cung cấp dưới sự dẫn Sử dụng Google Chính sách dữ liệu . Vui lòng xem xét và tuân thủ chính sách. Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến việc tạm ngưng dự án hoặc tài khoản.
Google Identity Services là SDK đăng nhập đa nền tảng mới của chúng tôi dành cho ứng dụng Web và Android, hỗ trợ và hợp lý hóa nhiều loại thông tin xác thực.

Quy trình đăng nhập và đăng ký liền mạch

Thêm nút đăng ký hoặc đăng nhập được cá nhân hóa và tùy chỉnh vào trang web của bạn.
Đăng ký người dùng mới chỉ bằng một lần nhấn mà không làm họ bị gián đoạn bằng màn hình đăng ký. Người dùng có được một tài khoản an toàn, dựa trên mã thông báo, không có mật khẩu trên trang web của bạn, được bảo vệ bởi Tài khoản Google của họ.
Đăng nhập người dùng tự động khi họ quay lại trang web của bạn trên bất kỳ thiết bị hoặc trình duyệt nào, ngay cả sau khi phiên của họ hết hạn.