Cảnh báo: Dữ liệu này được cung cấp theo Chính sách dữ liệu người dùng của Google . Vui lòng xem xét và tuân thủ chính sách. Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến việc tạm ngưng dự án hoặc tài khoản.
One Tap là cơ chế đăng nhập đa nền tảng mới của chúng tôi dành cho Web và Android, hỗ trợ và hợp lý hóa nhiều loại thông tin xác thực.

Quy trình đăng nhập và đăng ký liền mạch

Đăng ký người dùng mới chỉ bằng một lần nhấn mà không làm họ bị gián đoạn bằng màn hình đăng ký. Người dùng có được một tài khoản an toàn, dựa trên mã thông báo, không có mật khẩu trên trang web của bạn, được bảo vệ bởi Tài khoản Google của họ.
Người dùng đăng nhập tự động khi họ quay lại trang web của bạn trên bất kỳ thiết bị hoặc trình duyệt nào, ngay cả khi phiên của họ hết hạn.