Wyświetlanie jednego kliknięcia w subdomenach

Google One Tap zapisuje stan użytkownika w pliku cookie g_state. Domyślnie domeną pliku cookie jest domena bieżącej strony.

Jeśli jedno kliknięcie wyświetla się w domenie nadrzędnej i subdomenach, musi być on widoczny we wszystkich domenach. W tym przypadku musisz ustawić domenę pliku cookie na domenę nadrzędną, głównie wtedy, gdy ustawiasz plik cookie z subdomeny.

Za pomocą parametru konfiguracji data-state_cookie_domain możesz zmienić domenę pliku cookie stanowego. Poniższy przykład kodu pokazuje, jak ustawić parametr data-state_cookie_domain:

<div id="g_id_onload"
     data-client_id="YOUR_CLIENT_ID"
     data-auto_select="true"
     data-state_cookie_domain="parentdomain.com"
     data-login_uri="https://login.parentdomain.com/your_login_endpoint">
</div>