Logowanie się przez przycisk Google

Renderowanie przycisku

Spersonalizowany przycisk wyświetla informacje o profilu podczas pierwszej sesji Google, która zatwierdzi Twoją witrynę. Zatwierdzona sesja Google ma w Twojej witrynie odpowiednie konto, które już wcześniej logowało się za pomocą funkcji Zaloguj się przez Google.

Jeśli wyświetlany jest przycisk spersonalizowany, użytkownik wie, że:

 • Jest co najmniej 1 aktywna sesja Google.
 • W Twojej witrynie jest powiązane konto.

Spersonalizowany przycisk pokazuje użytkownikom stan sesji zarówno po stronie Google, jak i w Twojej witrynie, zanim go klikną. Jest to szczególnie przydatne dla użytkowników, którzy odwiedzają Twoją witrynę tylko sporadycznie. Mogą zapomnieć, czy konto zostało utworzone i w jaki sposób. Spersonalizowany przycisk przypomina użytkownikowi, że korzystano już z funkcji Zaloguj się przez Google. Pomaga to uniknąć niepotrzebnego tworzenia zduplikowanych kont w witrynie.

Aby wskazać stan sesji, spersonalizowany przycisk jest wyświetlany w następujący sposób:

 • Jedna sesja: Google ma tylko jedną sesję. W trakcie tej sesji klient zatwierdzi klienta, a w Twojej witrynie znajduje się odpowiednie konto.

  Spersonalizowany przycisk, który wyświetla nazwę pojedynczego konta Google.

 • Wiele sesji: po stronie Google istnieje wiele sesji. Te sesje zatwierdzają klienta. O zatwierdzeniu jest widoczna strzałka listy obok wyświetlanego konta. Przynajmniej 1 sesja ma odpowiadające mu konto w Twojej witrynie.

  Spersonalizowany przycisk ze strzałką listy.

 • Brak sesji: po stronie Google nie ma sesji lub żadna z nich nie zatwierdziła jeszcze klienta.

  Przycisk z napisem „Zaloguj się przez Google” bez spersonalizowanych informacji.

Przycisk spersonalizowany wyświetla się automatycznie, gdy stan sesji jest odpowiedni, chyba że Twoje ustawienia przycisku nie zezwalają na wyświetlanie tego przycisku. Przycisk spersonalizowany nie jest wyświetlany, jeśli:

 • Wartość atrybutu data-type to icon.
 • Atrybut data-size ma wartość medium lub small.
 • Wartość atrybutu data-width jest mniejsza niż 200 pikseli.

Imię i nazwisko lub adres e-mail są wielokropek, jeśli są za długie, aby mogły być wyświetlane w przycisku.

Spersonalizowany przycisk z wielokropkiem imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.

Kluczowe ścieżki użytkowników

Ścieżki użytkownika różnią się w zależności od tych stanów.

 • Stan sesji w witrynach Google. Poniższe terminy służą do wskazywania innego stanu sesji Google na początku ścieżki użytkownika.

  • Has-Google-session: istnieje co najmniej jedna aktywna sesja w witrynach Google.
  • Brak sesji Google: brak aktywnej sesji w witrynach Google.
 • Wskazuje, czy wybrane konto Google zatwierdziło Twoją witrynę na początku ścieżki użytkownika. Poniższe terminy oznaczają różne stany zatwierdzenia.

  • Nowy użytkownik: wybrane konto nie zatwierdziło Twojej witryny.
  • Powracający użytkownik: wybrane konto już wcześniej zatwierdziło Twoją witrynę.

Zawiera sesja Google – ścieżka nowego użytkownika

 1. Przycisk Zaloguj się przez Google.

  Przycisk z napisem „Zaloguj się przez Google” bez spersonalizowanych informacji.

 2. Strona wyboru konta.

  Has-Initial-Session AccountChooser strony

 3. Nowa strona wyrażania zgody użytkownika.

  Zgoda na użycie przycisku Zaloguj się przez Google i logowanie się.

 4. Po potwierdzeniu przez użytkownika token tożsamości zostanie udostępniony Twojej witrynie.

Użytkownicy mogą dodać nową sesję Google, klikając przycisk Użyj innego konta. Zapoznaj się z sekcją użytkowników Bez sesji Google poniżej.

Ścieżka powracającego użytkownika z zarejestrowaną sesją Google

 1. Przycisk Zaloguj się przez Google.

  Spersonalizowany przycisk, który wyświetla nazwę pojedynczego konta Google.

 2. Strona wyboru konta.

  Wybór konta Google

 3. Gdy użytkownik wybierze powracające konto, token identyfikatora zostanie udostępniony Twojej witrynie.

Użytkownicy mogą dodać nową sesję Google, klikając przycisk Użyj innego konta. Zapoznaj się z sekcją „Brak sesji Google” poniżej.

Ścieżka nowego użytkownika bez sesji Google

 1. Przycisk Zaloguj się przez Google.

  Przycisk z napisem „Zaloguj się przez Google” bez spersonalizowanych informacji.

 2. Pierwsza strona, na której możesz dodać nową sesję Google.

  Adres e-mail konta Google

 3. Druga strona do dodawania nowej sesji Google.

  Logowanie na konto Google

 4. Nowa strona wyrażania zgody użytkownika.

  Zgoda na użycie przycisku Zaloguj się przez Google i logowanie się.

 5. Po potwierdzeniu przez użytkownika token tożsamości zostanie udostępniony Twojej witrynie.

Ścieżka użytkownika powracającego bez sesji Google

 1. Przycisk Zaloguj się przez Google.

  Przycisk z napisem „Zaloguj się przez Google” bez spersonalizowanych informacji.

 2. Pierwsza strona, na której możesz dodać nową sesję Google.

  Adres e-mail konta Google

 3. Druga strona do dodawania nowej sesji Google.

  Logowanie na konto Google

 4. Gdy użytkownik kliknie przycisk Dalej, Twojej witrynie zostanie udostępniony token identyfikatora.