Obsługa odpowiedzi dotyczących danych logowania za pomocą funkcji JavaScript

Obsługa odpowiedzi dotyczącej danych logowania

W atrybucie data-callback możesz ustawić funkcję JavaScriptu do obsługi zwróconej odpowiedzi danych logowania. Zobacz ten fragment kodu:

<div id="g_id_onload"
   data-client_id="YOUR_GOOGLE_CLIENT_ID"
   data-callback="handleCredentialResponse">
</div>
<script>
 function handleCredentialResponse(response) {
   // decodeJwtResponse() is a custom function defined by you
   // to decode the credential response.
   const responsePayload = decodeJwtResponse(response.credential);

   console.log("ID: " + responsePayload.sub);
   console.log('Full Name: ' + responsePayload.name);
   console.log('Given Name: ' + responsePayload.given_name);
   console.log('Family Name: ' + responsePayload.family_name);
   console.log("Image URL: " + responsePayload.picture);
   console.log("Email: " + responsePayload.email);
 }
</script>

Możesz zweryfikować i zdekodować dane logowania JWT, korzystając z biblioteki dekodowania JWT w swoim języku. Musisz też zweryfikować token tożsamości Google po stronie serwera.