Wyświetl Google One Tap

Umieść ten fragment kodu na wszystkich stronach, na których chcesz wyświetlić Google One Tap:

<div id="g_id_onload"
     data-client_id="YOUR_GOOGLE_CLIENT_ID"
     data-login_uri="https://your.domain/your_login_endpoint"
     data-your_own_param_1_to_login="any_value"
     data-your_own_param_2_to_login="any_value">
</div>

Atrybut data-login_uri to identyfikator URI punktu końcowego logowania Twojej aplikacji internetowej. Możesz dodawać niestandardowe atrybuty danych, które są wysyłane do punktu końcowego logowania z tokenem identyfikatora pobranym od Google.

Pełną listę atrybutów danych znajdziesz na stronie g_id_onload.

Nie zasłaniaj ekranu Google One

Aby użytkownicy widzieli wszystkie informacje, 1 kliknięcie nie może zakrywać żadnej innej treści. W przeciwnym razie w niektórych przypadkach mogą pojawić się wyskakujące okienka.

Sprawdź dokładnie układ strony i elementy Z-index, aby mieć pewność, że Google One w żadnym momencie nie zakryje ekranu. Zmiana przepływu interfejsu UX może zostać uruchomiona nawet wtedy, gdy na obramowaniach znajdzie się tylko jeden piksel.