Wczytywanie biblioteki klienta

Pamiętaj, aby wczytać bibliotekę klienta na każdej stronie, na której użytkownik może się zalogować. Użyj tego fragmentu kodu:

<script src="https://accounts.google.com/gsi/client" async></script>

Aby zoptymalizować szybkość wczytywania stron, wczytaj skrypt z atrybutem async.

Listę metod i właściwości obsługiwanych przez bibliotekę znajdziesz w dokumentacji API HTML i JavaScript.