Thay đổi vị trí lời nhắc bằng một lần chạm

Theo mặc định, lời nhắc Một lần chạm hiển thị ở góc trên cùng bên phải của cửa sổ trình duyệt web trên máy tính. Khi bạn sử dụng FedCM, trình duyệt sẽ kiểm soát hoàn toàn vị trí lời nhắc. Do đó, bố cục tuỳ chỉnh không được hỗ trợ.

Nếu không, hãy hiển thị Một lần chạm bên trong một phần tử vùng chứa để thay đổi vị trí lời nhắc. Để làm như vậy, hãy chỉ định mã DOM của phần tử vùng chứa trong thuộc tính data-prompt_parent_id.

Ví dụ về mã sau đây sử dụng lại phần tử g_id_onload làm phần tử vùng chứa và hiển thị lời nhắc Một lần chạm ở vị trí đã chỉ định:

<div id="g_id_onload"
   data-client_id="YOUR_GOOGLE_CLIENT_ID"
   data-login_uri="https://your.domain/your_login_endpoint"
   data-prompt_parent_id="g_id_onload"
   style="position: absolute; top: 100px; right: 30px;
      width: 0; height: 0; z-index: 1001;">
</div>

Thuộc tính data-prompt_parent_id sẽ bị bỏ qua trên các trình duyệt web dành cho thiết bị di động.