Tự động đăng nhập và đăng xuất

Trang này mô tả cách triển khai các tính năng liên quan đến cách người dùng đăng nhập hoặc đăng xuất bằng tính năng Google One Chạm.

Tự động đăng nhập cho người dùng

Google One Tap hỗ trợ tính năng tự động đăng nhập, mang lại trải nghiệm người dùng (UX) mượt mà bằng cách loại bỏ các bước thủ công mà người dùng phải thực hiện khi quay lại trang web của bạn. Người dùng không cần phải nhớ Tài khoản Google nào họ đã chọn trong lần truy cập gần đây nhất, nhờ đó giảm khả năng tạo các tài khoản trùng lặp không cần thiết trên nền tảng của bạn.

Tính năng Tự động đăng nhập nhằm bổ sung cho nút Đăng nhập bằng Google và hộp thoại Một lần chạm. Dịch vụ này được thiết kế để sử dụng trên toàn bộ trang web của bạn, trong đó việc đăng ký hoặc chuyển đổi tài khoản theo cách thủ công chỉ diễn ra sau khi người dùng đăng xuất khỏi trang web của bạn lần đầu.

Để tính năng Tự động đăng nhập xảy ra, các điều kiện sau là bắt buộc:

 • người dùng phải đăng nhập vào Tài khoản Google của họ trước, và
 • đã từng đồng ý chia sẻ hồ sơ tài khoản của họ với ứng dụng của bạn, và
 • khi sử dụng FedCM, chỉ cố gắng đăng nhập một lần trong 10 phút qua. Tính năng Một lần chạm sẽ xuất hiện khi các lần đăng nhập lặp lại diễn ra trong khoảng thời gian này.
 • khi sử dụng FedCM, Chrome yêu cầu người dùng xác nhận lại rằng họ muốn đăng nhập vào trang web bằng Tài khoản Google trong mỗi phiên bản Chrome ngay cả khi người dùng đã phê duyệt trang web trước khi triển khai FedCM. Thay đổi này có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ chuyển đổi trên trang web hiện tại của bạn bằng tính năng Một lần chạm. Trong bản cập nhật Chrome M121, Cải thiện tính năng tự động đăng nhập sẽ giúp giảm thiểu vấn đề tỷ lệ chuyển đổi bị giảm.

Đối với các trang đã bật tính năng Tự động đăng nhập và nếu đáp ứng các điều kiện này, thì thông tin đăng nhập mã thông báo giá trị nhận dạng của người dùng sẽ tự động được trả về mà không cần người dùng phải tương tác. Nếu không đáp ứng các điều kiện này và ngay cả khi tính năng Tự động đăng nhập được bật trên trang, người dùng vẫn sẽ sử dụng quy trình Một lần chạm để đăng nhập hoặc đồng ý theo mặc định. Nếu một người dùng có nhiều Tài khoản Google và truy cập vào trang web của bạn, thì trước tiên, họ phải đăng nhập vào một Tài khoản Google duy nhất và phải đồng ý sử dụng tài khoản đó.

Bạn có thể đo lường Tỷ lệ tự động đăng nhập thành công bằng cách sử dụng giá trị auto trong trường select_by của đối tượng thông tin xác thực được trả về.

Để bật tính năng tự động đăng nhập, hãy thêm data-auto_select="true" vào mã của bạn, như minh hoạ trong đoạn mã sau:

<div id="g_id_onload"
   data-client_id="YOUR_GOOGLE_CLIENT_ID"
   data-login_uri="https://your.domain/your_login_endpoint"
   data-auto_select="true">
</div>

Đăng xuất

Khi đăng xuất khỏi trang web của bạn, người dùng có thể được chuyển đến một trang tự động hiển thị lời nhắc Google One Chạm. Đối với chế độ thiết lập này, chế độ tự động chọn phải bị cấm. Nếu không, người dùng sẽ tự động được đăng nhập lại. Điều này dẫn đến trải nghiệm người dùng lỗi thời.

Sử dụng FedCM

Để cải thiện trải nghiệm người dùng, sẽ có khoảng thời gian yên 10 phút giữa mỗi lần đăng nhập tự động. Trong khoảng thời gian này, lời nhắc bằng một lần chạm sẽ được hiển thị. Người dùng cần phải nhấp rõ ràng vào Một lần chạm để đăng nhập.

Không dùng FedCM

Để cấm tự động chọn sau khi người dùng đăng xuất, hãy thêm tên lớp g_id_signout vào tất cả các nút và đường liên kết đăng xuất của bạn. Hãy xem đoạn mã sau:

<div class="g_id_signout">Sign Out</div>

Bạn cũng có thể sử dụng đoạn mã JavaScript sau đây để đăng xuất:

const button = document.getElementById('signout_button');
button.onclick = () => {
 google.accounts.id.disableAutoSelect();
}

Do đó, trạng thái đăng xuất được ghi lại thông qua một cookie trong miền của bạn để tránh trải nghiệm người dùng vòng lặp.

Trạng thái đăng xuất được lưu trữ vào cookie g_state trong miền của bạn. Nếu có một dịch vụ giám sát tất cả cookie dùng trong miền của mình, bạn cần thông báo cho họ về cookie này.

Nếu bạn không muốn tải thư viện ứng dụng trên các trang sau khi đăng nhập, hãy sử dụng các giải pháp sau để ngăn trải nghiệm người dùng vòng lặp sau khi đăng xuất:

 • Khi đăng xuất, hãy chuyển hướng người dùng đến một trang (chẳng hạn như https://example.com/logged_out) không hiển thị tính năng Một lần chạm hoặc trang luôn tắt tính năng tự động đăng nhập.
 • Khi đăng xuất, hãy thêm một tham số vào URL. Ví dụ: logged_out=1. Khi hiển thị API Một lần chạm của JavaScript, hãy kiểm tra tham số URL đó và tắt tính năng tự động đăng nhập nếu có.

Hành trình chính của người dùng

Trang đăng nhập tự động.

Sử dụng FedCM

Cửa sổ bật lên tự động đăng nhập bằng FedCM

Người dùng có thể đóng lời nhắc Một lần chạm bằng cách nhấp vào nút X. Để xem xét khả năng hỗ trợ tiếp cận, một mã thông báo mã nhận dạng sẽ được chia sẻ với trang web của bạn ngay cả khi người dùng nhấp vào nút X.

Để cải thiện trải nghiệm người dùng, sẽ có khoảng thời gian yên 10 phút giữa mỗi lần đăng nhập tự động. Trong khoảng thời gian này, lời nhắc bằng một lần chạm sẽ được hiển thị. Người dùng cần phải nhấp rõ ràng vào Một lần chạm để đăng nhập.

Không dùng FedCM

Cửa sổ bật lên để tự động đăng nhập.

Nếu người dùng không nhấp vào nút Cancel (Huỷ) trong vòng 5 giây, thì một mã thông báo giá trị nhận dạng sẽ được chia sẻ với trang web của bạn.

Khi chức năng Đăng nhập bị huỷ, dựa trên số phiên Google đang hoạt động, trang trình chọn tài khoản hoặc trang người dùng cũ sẽ hiển thị.

 • Nhiều phiên hoạt động trên Google

Trang trình chọn tài khoản

 • Phiên hoạt động riêng lẻ trên Google

Trang cho người dùng cũ bằng tính năng Một lần chạm