תמיכה ב-CSS

ניתן לסגנן אימייל שנשלח ל-Gmail באמצעות בלוקים מוטבעים של <style> ו-CSS רגיל. רוב הסלקטורים ב-CSS, המאפיינים ושאילתות המדיה נתמכים. אפשר להתעלם מהגדרות וממאפייני CSS שאינם נתמכים ב-Gmail.

רשימה מלאה של מאפיינים ו-CSS נתמכים של CSS מופיעה במדריך העזר.

סלקטורים ב-CSS

אפשר להשתמש בקבוצת משנה של סלקטורים ב-CSS כדי להחיל סגנונות. Gmail תומך בבוררי מחלקות, אלמנטים ומזהים.

דוגמה

<html>
 <head>
  <style>
   .colored {
    color: blue;
   }
   #body {
    font-size: 14px;
   }
  </style>
 </head>
 <body>
  <div id='body'>
   <p>Hi Pierce,</p>
   <p class='colored'>This text is blue.</p>
   <p>Jerry</p>
  </div>
 </body>
</html>

שאילתות מדיה ב-CSS

אפשר להשתמש בשאילתות מדיה רגילות של CSS כדי לשנות את הסגנון של הודעות אימייל בהתאם למכשיר הנוכחי של המשתמש. Gmail תומך בשאילתות עם רוחב המסך, הכיוון והרזולוציה.

דוגמה

<html>
 <head>
  <style>
   .colored {
    color: blue;
   }
   #body {
    font-size: 14px;
   }
   @media screen and (min-width: 500px) {
    .colored {
     color:red;
    }
   }
  </style>
 </head>
 <body>
  <div id='body'>
   <p>Hi Pierce,</p>
   <p class='colored'>
    This text is blue if the window width is
    below 500px and red otherwise.
   </p>
   <p>Jerry</p>
  </div>
 </body>
</html>

שאילתות ומאפייני CSS נתמכים

מאפייני ה-CSS הבאים נתמכים ב-Gmail:

 • azimuth
 • ברקע
 • background-blend-mode
 • background-clip
 • background-color
 • background-image
 • background-origin
 • background-position
 • background-repeat
 • background-size
 • border
 • border-bottom
 • border-bottom-color
 • border-bottom-left-radius
 • border-bottom-right-radius
 • border-bottom-style
 • border-bottom-width
 • border-collapse
 • border-color
 • border-left
 • border-left-color
 • border-left-style
 • border-left-width
 • border-radius
 • border-right
 • border-right-color
 • border-right-style
 • border-right-width
 • border-spacing
 • border-style
 • border-top
 • border-top-color
 • border-top-left-radius
 • border-top-right-radius
 • border-top-style
 • border-top-width
 • border-width
 • box-sizing
 • מנוחה
 • הפסקה לפני
 • פריצה
 • caption-side
 • clear
 • color [צבע]
 • ספירת עמודות
 • מילוי עמודות
 • מרווח בין עמודות
 • כלל בעמודה
 • צבע-כלל-עמודה
 • סגנון של כלל עמודה
 • רוחב-כלל-עמודה
 • טווח עמודות
 • רוחב עמודה
 • עמודות
 • direction
 • display
 • elevation
 • empty-cells
 • מספר ממשי (float)
 • font
 • font-family
 • font-feature-settings
 • font-kerning
 • font-size
 • font-size-adjust
 • font-stretch
 • font-style
 • font-synthesis
 • font-variant
 • font-variant-alternates
 • font-variant-caps
 • font-variant-east-asian
 • font-variant-ligatures
 • font-variant-numeric
 • font-weight
 • גובה
 • image-orientation
 • image-resolution
 • ime-mode
 • בידוד
 • layout-flow
 • layout-grid
 • layout-grid-char
 • layout-grid-char-spacing
 • layout-grid-line
 • layout-grid-mode
 • layout-grid-type
 • letter-spacing
 • line-break
 • line-height
 • list-style
 • list-style-position
 • list-style-type
 • margin
 • margin-bottom
 • margin-left
 • margin-right
 • margin-top
 • marker-offset
 • max-height
 • max-width
 • min-height
 • min-width
 • mix-blend-mode
 • object-fit
 • object-position
 • opacity
 • outline
 • outline-color
 • outline-style
 • outline-width
 • overflow
 • overflow-x
 • overflow-y
 • padding
 • padding-bottom
 • padding-left
 • padding-right
 • padding-top
 • page-break-after
 • page-break-before
 • page-break-inside
 • השהיה
 • pause-after
 • pause-before
 • הגשה
 • pitch-range
 • quotes
 • richness
 • דיבור
 • speak-header
 • speak-numeral
 • speak-punctuation
 • speech-rate
 • stress
 • table-layout
 • text-align
 • text-align-last
 • text-autospace
 • text-combine-upright
 • text-decoration
 • text-decoration-color
 • text-decoration-line
 • text-decoration-skip
 • text-decoration-style
 • text-emphasis
 • text-emphasis-color
 • text-emphasis-style
 • text-indent
 • text-justify
 • text-kashida-space
 • text-orientation
 • text-overflow
 • text-transform
 • text-underline-position
 • unicode-bidi
 • vertical-align
 • voice-family
 • white-space
 • width
 • word-break
 • word-spacing
 • word-wrap
 • writing-mode
 • זום, zoom

שאילתות מדיה נתמכות

סוגים נתמכים

 • הכול
 • סינון שיחות

שאילתות נתמכות

 • min-width
 • max-width
 • רוחב המכשיר המינימלי
 • רוחב מרבי במכשיר
 • כיוון
 • רזולוציה מינימלית
 • רזולוציה מקסימלית

מילות מפתח נתמכות

 • וגם
 • בלבד