Chơi trò chơi không bị gián đoạn

Thiết lập Dịch vụ trò chơi của Google Play

Sử dụng Google Play Console để quản lý các dịch vụ trò chơi và định cấu hình siêu dữ liệu cho mục đích uỷ quyền và xác thực trò chơi của bạn.

Dùng thử Play Games API

Bắt đầu tích hợp các tính năng trò chơi phổ biến vào trò chơi di động của bạn bằng cách sử dụng API dịch vụ trò chơi của Google Play.

Tính năng mới

Xem bài phát biểu khai mạc để tìm hiểu cách tăng tốc độ phát triển trò chơi, tối ưu hoá hoạt động thu nạp người dùng và tăng cường khả năng giữ chân người dùng.
Khám phá cách PGS làm bạn đồng hành với các cơ chế đăng nhập hiện có, đồng thời đồng bộ hoá liền mạch thông tin đăng nhập của người chơi trên các thiết bị.
Đơn giản hóa việc thử nghiệm trò chơi và quản lý tài khoản người chơi bằng API Quản lý dịch vụ trò chơi của Google Play.
Sửa đổi danh sách và biểu tượng tải lên cho thành tích và bảng xếp hạng bằng API Phát hành dịch vụ trò chơi của Google Play.