Chơi trò chơi không bị gián đoạn

Thiết lập Dịch vụ trò chơi của Google Play

Sử dụng Google Play Console để quản lý các dịch vụ trò chơi và định cấu hình siêu dữ liệu cho mục đích uỷ quyền và xác thực trò chơi của bạn.

Dùng thử Play Games API

Bắt đầu tích hợp các tính năng trò chơi phổ biến vào trò chơi di động của bạn bằng cách sử dụng API dịch vụ trò chơi của Google Play.

Thu nạp người dùng và tương tác

Lưu trữ và đồng bộ hoá dữ liệu trò chơi trên cơ sở hạ tầng của Google.
Cho phép người chơi tìm bạn bè của họ trong trò chơi của bạn để tăng cường mức độ tương tác xã hội.
Sử dụng Dịch vụ trò chơi của Play để tiếp cận đối tượng mới bằng tính năng "Chơi tức thì" trên trang chủ của ứng dụng Play Games.
Đơn giản hóa việc thử nghiệm trò chơi và quản lý tài khoản người chơi bằng API Quản lý dịch vụ trò chơi của Google Play.
Sửa đổi danh sách và biểu tượng tải lên cho thành tích và bảng xếp hạng bằng API Phát hành dịch vụ trò chơi của Google Play.