Tổng quan về API quản lý

API Quản lý dịch vụ trò chơi của Google Play cho phép bạn thực hiện lệnh gọi REST để kiểm soát siêu dữ liệu theo phương thức lập trình trong các tính năng của dịch vụ trò chơi của Google Play. API này đơn giản hoá việc thử nghiệm các tính năng của dịch vụ trò chơi trên Google Play, đồng thời cho phép bạn linh hoạt quản lý trò chơi của mình khi xử lý các hành vi gian lận và khắc phục tài khoản người chơi.

Với API Quản lý dịch vụ trò chơi của Google Play, bạn có thể thực hiện các tác vụ sau:

 • Đặt lại giá trị cho các tài nguyên này:
  • thành tích
  • sự kiện
  • so khớp theo lượt (không còn được dùng nữa)
  • phòng theo thời gian thực (không còn được dùng nữa)
  • siêu dữ liệu cho bảng xếp hạng của người chơi hiện được xác thực hoặc tất cả người chơi
 • Ẩn người chơi khỏi bảng xếp hạng trong các trò chơi đã phát hành

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem tài liệu tham khảo về APIứng dụng mẫu của Công cụ quản lý.