Làm quen với Dịch vụ trò chơi của Play dành cho Android

Chào mừng bạn đến với phát triển trò chơi dành cho Android bằng dịch vụ trò chơi của Google Play!

SDK Play Games cung cấp các dịch vụ trò chơi của Google Play đa nền tảng cho phép bạn dễ dàng tích hợp các tính năng trò chơi phổ biến như thành tích, bảng xếp hạng và Trò chơi đã lưu vào trò chơi dành cho máy tính bảng và thiết bị di động.

Trước khi bắt đầu

Để chuẩn bị cho ứng dụng của bạn, hãy hoàn tất các bước trong những phần sau.

Điều kiện tiên quyết đối với ứng dụng

Hãy đảm bảo tệp bản dựng của ứng dụng sử dụng các giá trị sau:

 • Một minSdkVersion từ 19 trở lên
 • Một compileSdkVersion từ 28 trở lên

Thiết lập trò chơi của bạn trong Google Play Console.

Google Play Console là nơi bạn có thể quản lý các dịch vụ trò chơi của Google Play cho trò chơi của mình, đồng thời định cấu hình siêu dữ liệu để ủy quyền và xác thực trò chơi của bạn. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem phần Thiết lập Dịch vụ trò chơi của Google Play.

Định cấu hình ứng dụng

Trong tệp build.gradle cấp dự án, hãy đưa Kho lưu trữ Maven của GoogleKho lưu trữ trung tâm Maven vào cả hai mục buildscriptallprojects:

 buildscript {
  repositories {
   google()
   mavenCentral()
  }
 }

 allprojects {
  repositories {
   google()
   mavenCentral()
  }
 }

Thêm phần phụ thuộc Dịch vụ Google Play cho SDK Play Games vào tệp bản dựng Gradle của mô-đun, thường là app/build.gradle:

 dependencies {
  implementation "com.google.android.gms:play-services-games-v2:+"
 }

Bạn có thể chuyển sang tài liệu đăng nhập để biết các bước tiếp theo giúp thiết lập tính năng Đăng nhập vào Dịch vụ trò chơi của Play phiên bản 2.