Method: snapshots.get

เรียกข้อมูลเมตาสำหรับรหัสสแนปชอตที่ระบุ

คำขอ HTTP

GET https://games.googleapis.com/games/v1/snapshots/{snapshotId}

พารามิเตอร์เส้นทาง

พารามิเตอร์
snapshotId

string

รหัสของสแนปชอต

พารามิเตอร์การค้นหา

พารามิเตอร์
language

string

ภาษาที่ต้องการใช้สำหรับสตริงที่แสดงผลโดยวิธีนี้

เนื้อหาของคำขอ

เนื้อหาของคำขอต้องว่างเปล่า

เนื้อหาการตอบกลับ

หากทำสำเร็จ เนื้อหาการตอบกลับจะมีอินสแตนซ์ Snapshot

ขอบเขตการให้สิทธิ์

ต้องมีขอบเขต OAuth อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata
  • https://www.googleapis.com/auth/games
  • https://www.googleapis.com/auth/games_lite

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาพรวมของ OAuth 2.0