REST Resource: recall

ทรัพยากร

ไม่มีข้อมูลถาวรที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรนี้

วิธีการ

linkPersona

เชื่อมโยงผู้ใช้หลักของผู้เล่น PGS ที่เข้ารหัสในรหัสเซสชันการเรียกคืนที่ระบุกับบัญชีในเกม

resetPersona

ลบโทเค็น Recall ทั้งหมดที่ลิงก์ลักษณะตัวตนที่ระบุกับผู้เล่น (มีหรือไม่มีโปรไฟล์)

retrieveTokens

เรียกดูโทเค็น Recall ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับผู้ใช้หลักของ PGS Player ที่เข้ารหัสในรหัสเซสชันการเรียกคืนที่ระบุ

unlinkPersona

ลบโทเค็น Recall ที่ลิงก์ผู้ใช้หลักของผู้เล่น PGS ที่ระบุโดยเซสชันการเรียกคืนกับบัญชีในเกมที่ระบุโดย "ลักษณะตัวตน" หรือตามค่าโทเค็น