Method: leaderboards.get

אחזור המטא-נתונים של הלידרבורד עם המזהה הנתון.

בקשת HTTP

GET https://games.googleapis.com/games/v1/leaderboards/{leaderboardId}

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
leaderboardId

string

מזהה הלידרבורד.

פרמטרים של שאילתה

פרמטרים
language

string

השפה המועדפת לשימוש במחרוזות שמוחזרות בשיטה הזו.

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התגובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, גוף התגובה יכלול מופע של Leaderboard.

היקפי הרשאות

כדי להשתמש בתכונה הזו יש צורך באחד מההיקפים הבאים של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/games
  • https://www.googleapis.com/auth/games_lite

למידע נוסף, עיין בסקירה הכללית על OAuth 2.0.