การเปิดใช้การเข้าถึงบริการเกมของ Google Play ในฝั่งเซิร์ฟเวอร์

หากเกมใช้เซิร์ฟเวอร์แบ็กเอนด์ เราขอแนะนําให้ใช้ Google Sign-In เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ผู้เล่นและส่งผ่านข้อมูลประจําตัวของผู้เล่นไปยังเซิร์ฟเวอร์แบ็กเอนด์อย่างปลอดภัย วิธีนี้ช่วยให้เกมของคุณเรียกข้อมูลข้อมูลประจําตัวของผู้เล่นและข้อมูลอื่นๆ ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องสัมผัสกับการปลอมแปลงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างส่งผ่านอุปกรณ์

ในสถานการณ์นี้ เกมของคุณจะเรียกให้ผู้เล่นลงชื่อเข้าใช้บริการเกมของ Google Play ตามปกติ เมื่อโปรแกรมเล่นลงชื่อเข้าใช้สําเร็จ ออบเจ็กต์ GoogleSignInAccount จะมีรหัสแบบใช้ครั้งเดียวพิเศษ (เรียกว่ารหัสการตรวจสอบสิทธิ์เซิร์ฟเวอร์) ที่ไคลเอ็นต์ส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น ให้แลกเปลี่ยนรหัสการตรวจสอบสิทธิ์เซิร์ฟเวอร์กับโทเค็น OAuth 2.0 ที่เซิร์ฟเวอร์ใช้เพื่อเรียกไปยัง Google Play Games Services API ได้

ดูคําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มการลงชื่อเข้าใช้ในเกมได้ที่ลงชื่อเข้าใช้ใน Android Games

หากต้องการดูตัวอย่างโค้ดโดยละเอียดที่แสดงวิธีใช้ Google Sign-In เพื่อตรวจสอบสิทธิ์โปรแกรมเล่น โปรดดูตัวอย่าง clientserverskeleton ใน GitHub

การเข้าถึงแบบออฟไลน์ต้องใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ใน Google Play Console: สร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบสําหรับเซิร์ฟเวอร์เกม ประเภทไคลเอ็นต์ OAuth ของข้อมูลเข้าสู่ระบบจะเป็น "เว็บ"
 2. ในแอป Android: โดยขอรหัสการตรวจสอบสิทธิ์เซิร์ฟเวอร์สําหรับข้อมูลเข้าสู่ระบบของเซิร์ฟเวอร์ แล้วส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการลงชื่อเข้าใช้
 3. ในเซิร์ฟเวอร์เกม: แลกเปลี่ยนรหัสการตรวจสอบสิทธิ์เซิร์ฟเวอร์สําหรับการเข้าถึง OAuth โดยใช้บริการการตรวจสอบสิทธิ์ของ Google จากนั้นใช้การเรียก REST API ของบริการเกมของ Play

ข้อควรทราบก่อนที่จะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะผสานรวม Google Sign-In ในเกมได้ คุณจะต้องเพิ่มเกมใน Google Play Console ตามที่อธิบายไว้ในการตั้งค่าบริการเกมของ Google Play ก่อน

สร้างเว็บแอปพลิเคชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์สําหรับเกมของคุณ

บริการเกมของ Google Play ไม่รองรับแบ็กเอนด์ สําหรับเกมบนเว็บ แต่จะให้การสนับสนุนเซิร์ฟเวอร์แบ็กเอนด์สําหรับเซิร์ฟเวอร์เกม Android ของคุณ

หากต้องการใช้ REST API สําหรับบริการเกมของ Google Play ในแอปฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ให้ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. สร้างเว็บแอปที่เชื่อมโยงกับเกมของคุณในส่วนแอปที่ลิงก์ของ Google Play Console โปรดทราบว่า launch_url ไม่ได้ใช้สําหรับขั้นตอนนี้และเว้นว่างไว้ได้
 2. หากต้องการรับข้อมูลเข้าสู่ระบบสําหรับแอป ให้ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. คลิกรายละเอียดเกมจากเกมใน Google Play Console
  2. เลื่อนลงไปที่ส่วนโปรเจ็กต์คอนโซล API และลิงก์ไปยังโปรเจ็กต์คอนโซล API
  3. จากหน้าจอ API และบริการ & gt; ข้อมูลเข้าสู่ระบบใน Google API Console ให้ดาวน์โหลดไฟล์ client_secret.json สําหรับเว็บแอป แล้วบันทึกไว้ในตําแหน่งที่เซิร์ฟเวอร์ของคุณเข้าถึงได้ บันทึกรหัสไคลเอ็นต์ ของข้อมูลเข้าสู่ระบบเพื่อใช้อ้างอิงในภายหลัง
 3. รีสตาร์ทแอปฝั่งเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้แอปพร้อมรับคําขอจากแอปไคลเอ็นต์ของเกม

การลงชื่อเข้าใช้ไคลเอ็นต์

คลาส GoogleSignInClient เป็นจุดเริ่มต้นหลักในการเรียกดูบัญชีของโปรแกรมเล่นที่ลงชื่อเข้าใช้อยู่ในตอนนี้ และเพื่อลงชื่อเข้าใช้โปรแกรมเล่นวิดีโอหากยังไม่เคยดําเนินการในแอปของคุณในอุปกรณ์มาก่อน

หากต้องการสร้างไคลเอ็นต์การลงชื่อเข้าใช้ ให้ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. สร้างไคลเอ็นต์การลงชื่อเข้าใช้ผ่านออบเจ็กต์ GoogleSignInOptions ในส่วน GoogleSignInOptions.Builder เพื่อกําหนดค่าการลงชื่อเข้าใช้ คุณต้องระบุ GoogleSignInOptions.DEFAULT_GAMES_SIGN_IN
 2. นอกจากนี้ คุณต้องระบุว่าเกมต้องใช้รหัสการตรวจสอบสิทธิ์สําหรับเซิร์ฟเวอร์แบ็กเอนด์โดยการเรียกใช้เมธอด GoogleSignInOptions.Builder.requestServerAuthCode() ที่มีรหัสไคลเอ็นต์ของเซิร์ฟเวอร์เป็นพารามิเตอร์ คุณจะดึงรหัสการตรวจสอบสิทธิ์ภายหลังสําหรับโทเค็นเพื่อการเข้าถึงในเซิร์ฟเวอร์แบ็กเอนด์ตามที่อธิบายไว้ในรับรหัสการตรวจสอบสิทธิ์เซิร์ฟเวอร์
 3. เรียกเมธอด GoogleSignIn.getClient() แล้วส่งผ่านตัวเลือกที่คุณกําหนดค่าไว้ก่อนหน้านี้ หากการโทรสําเร็จ Google Sign-In API จะแสดงอินสแตนซ์ GoogleSignInClient
 4. เมื่อได้รับอินสแตนซ์ GoogleSignInClient แล้ว คุณควรลงชื่อเข้าใช้โปรแกรมเล่นวิดีโอ จาก onResume() ของกิจกรรมอย่างเงียบๆ ตามที่อธิบายไว้ในการลงชื่อเข้าใช้แบบเงียบ

เช่น

private static final int RC_SIGN_IN = 9001;
private GoogleSignInClient mGoogleSignInClient;

private void startSignInForAuthCode() {

 // Client ID for your backend server.
 String webClientId = getString(R.string.webclient_id);

 GoogleSignInOptions signInOption = new
   GoogleSignInOptions.Builder(GoogleSignInOptions.DEFAULT_GAMES_SIGN_IN)
   .requestServerAuthCode(webClientId)
   .build();

 GoogleSignInClient signInClient = GoogleSignIn.getClient(this, signInOption);
 Intent intent = signInClient.getSignInIntent();
 startActivityForResult(intent, RC_SIGN_IN);
}

รับรหัสการตรวจสอบสิทธิ์เซิร์ฟเวอร์

หากต้องการดึงรหัสการตรวจสอบสิทธิ์เซิร์ฟเวอร์ที่เกมสามารถใช้สําหรับโทเค็นเพื่อการเข้าถึงในเซิร์ฟเวอร์แบ็กเอนด์ ให้เรียกใช้เมธอด getServerAuthCode() ในออบเจ็กต์ GoogleSignInAccount ที่ Google Sign-In จะแสดงผลเมื่อลงชื่อเข้าใช้โปรแกรมเล่นสําเร็จ

เช่น


// Auth code to send to backend server.
private String mServerAuthCode;

@Override
protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
 super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
 if (requestCode == RC_SIGN_IN) {
  GoogleSignInResult result = Auth.GoogleSignInApi.getSignInResultFromIntent(data);
  if (result.isSuccess()) {
   mServerAuthCode = result.getSignInAccount().getServerAuthCode();
  } else {
   String message = result.getStatus().getStatusMessage();
   if (message == null || message.isEmpty()) {
    message = getString(R.string.signin_other_error);
   }
   new AlertDialog.Builder(this).setMessage(message)
     .setNeutralButton(android.R.string.ok, null).show();
  }
 }
}

แลกเปลี่ยนรหัสการตรวจสอบสิทธิ์เซิร์ฟเวอร์สําหรับโทเค็นเพื่อการเข้าถึงในเซิร์ฟเวอร์

ส่งรหัสการตรวจสอบสิทธิ์เซิร์ฟเวอร์ไปยังเซิร์ฟเวอร์แบ็กเอนด์เพื่อแลกเปลี่ยนกับการเข้าถึงและรีเฟรชโทเค็น ใช้โทเค็นเพื่อการเข้าถึงเพื่อเรียก Google Play Games Services API ในนามของโปรแกรมเล่น และอาจจัดเก็บโทเค็นการรีเฟรชเพื่อรับโทเค็นเพื่อการเข้าถึงใหม่เมื่อโทเค็นเพื่อการเข้าถึงหมดอายุ

ข้อมูลโค้ดต่อไปนี้จะแสดงวิธีใช้โค้ดฝั่งเซิร์ฟเวอร์ในภาษาโปรแกรม Java เพื่อแลกเปลี่ยนรหัสการตรวจสอบสิทธิ์เซิร์ฟเวอร์สําหรับโทเค็นเพื่อการเข้าถึง คือการใช้แอปตัวอย่าง Clientserverskeleton ดังนี้

/**
 * Exchanges the authcode for an access token credential. The credential
 * is the associated with the given player.
 *
 * @param authCode - the non-null authcode passed from the client.
 * @param player  - the player object which the given authcode is
 *         associated with.
 * @return the HTTP response code indicating the outcome of the exchange.
 */
private int exchangeAuthCode(String authCode, Player player) {
try {

  // The client_secret.json file is downloaded from the Google API
  // console. This is used to identify your web application. The
  // contents of this file should not be shared.
  //
  File secretFile = new File("client_secret.json");

  // If we don't have the file, we can't access any APIs, so return
  // an error.
  if (!secretFile.exists()) {
    log("Secret file : " + secretFile
        .getAbsolutePath() + " does not exist!");
    return HttpServletResponse.SC_FORBIDDEN;
  }

  GoogleClientSecrets clientSecrets = GoogleClientSecrets.load(
      JacksonFactory.getDefaultInstance(), new
      FileReader(secretFile));

  // Extract the application id of the game from the client id.
  String applicationId = extractApplicationId(clientSecrets
      .getDetails().getClientId());

  GoogleTokenResponse tokenResponse =
      new GoogleAuthorizationCodeTokenRequest(
      HTTPTransport,
      JacksonFactory.getDefaultInstance(),
      "https://oauth2.googleapis.com/token",
      clientSecrets.getDetails().getClientId(),
      clientSecrets.getDetails().getClientSecret(),
      authCode,
      "")
      .execute();

  log("hasRefresh == " + (tokenResponse.getRefreshToken() != null));
  log("Exchanging authCode: " + authCode + " for token");
  Credential credential = new Credential
      .Builder(BearerToken.authorizationHeaderAccessMethod())
      .setJsonFactory(JacksonFactory.getDefaultInstance())
      .setTransport(HTTPTransport)
      .setTokenServerEncodedUrl("https://www.googleapis.com/oauth2/v4/token")
      .setClientAuthentication(new HttpExecuteInterceptor() {
        @Override
        public void intercept(HttpRequest request)
            throws IOException {
            }
      })
      .build()
      .setFromTokenResponse(tokenResponse);

  player.setCredential(credential);

  // Now that we have a credential, we can access the Games API.
  PlayGamesAPI api = new PlayGamesAPI(player, applicationId,
      HTTPTransport, JacksonFactory.getDefaultInstance());

  // Call the verify method, which checks that the access token has
  // access to the Games API, and that the player id used by the
  // client matches the playerId associated with the accessToken.
  boolean ok = api.verifyPlayer();

  // Call a Games API on the server.
  if (ok) {
    ok = api.updatePlayerInfo();
    if (ok) {
      // persist the player.
      savePlayer(api.getPlayer());
    }
  }

  return ok ? HttpServletResponse.SC_OK :
      HttpServletResponse.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR;

 } catch (IOException e) {
  e.printStackTrace();
 }
 return HttpServletResponse.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR;
}

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึง Google API จากเซิร์ฟเวอร์แบ็กเอนด์ในนามของโปรแกรมเล่นที่ลงชื่อเข้าใช้ได้ที่การเปิดใช้การเข้าถึงฝั่งเซิร์ฟเวอร์

จัดการออกจากระบบโปรแกรมเล่น

หากต้องการนําผู้เล่นออกจากเกม ให้เรียกใช้เมธอด signOut() ใน GoogleSignInClient สําหรับข้อมูลโค้ดตัวอย่าง โปรดดู การออกจากระบบโปรแกรมเล่นวิดีโอ

เรียก REST API จากเซิร์ฟเวอร์

ดู REST API สําหรับบริการเกมของ Google Play สําหรับคําอธิบายที่สมบูรณ์ของการเรียก API ที่ใช้ได้

ตัวอย่างการเรียก REST API ที่อาจมีประโยชน์มีดังนี้

ผู้เล่น

 • หากต้องการรับรหัสและรูปโปรไฟล์ของผู้เล่นที่ลงชื่อเข้าใช้ โทร Players.get ด้วยรหัสเป็น 'me'

เพื่อน

อย่าลืมอ่านคู่มือเพื่อน ซึ่งจะอธิบายเกี่ยวกับเพื่อนโดยละเอียด

 • หากต้องการเรียกข้อมูลรายชื่อเพื่อนของผู้เล่น เรียก Players.list ด้วย 'friends_all' เป็น collection
 • ตรวจดูว่ามีสิทธิ์เข้าถึงรายชื่อเพื่อนหรือไม่ เรียก Players.get สําหรับ me และดูที่ช่อง profileSettings.friendsListVisibility ในการตอบกลับ

ความสำเร็จ

อย่าลืมอ่านคู่มือรางวัลพิเศษ ซึ่งอธิบายรางวัลพิเศษเพิ่มเติม

 • หากต้องการดูรายการรางวัลพิเศษในปัจจุบัน คุณสามารถเรียกใช้ AchievementDefinitions.list
 • รวมกับการเรียกไปที่ Achievements.list เพื่อดูว่าโปรแกรมเล่นใดปลดล็อกแล้ว
 • ผู้เล่นได้รับรางวัลพิเศษไหม ใช้ Achievements.unlock เพื่อปลดล็อก
 • โปรแกรมเล่นคืบหน้าไปสู่รางวัลพิเศษบางส่วนหรือไม่ ใช้ Achievements.increment เพื่อรายงานความคืบหน้า (และดูว่าโปรแกรมเล่นปลดล็อกอยู่หรือไม่)
 • คุณกําลังแก้ไขข้อบกพร่องเกมที่ยังไม่ได้ใช้งานจริงหรือไม่ ลองเรียก Achievements.reset หรือ Achievements.resetAll จาก Management API เพื่อรีเซ็ตรางวัลพิเศษเป็นสถานะเดิม

ลีดเดอร์บอร์ด

โปรดอ่านคู่มือลีดเดอร์บอร์ด ซึ่งอธิบายถึงลีดเดอร์บอร์ดโดยละเอียด

 • หากต้องการดูรายชื่อตารางคะแนนทั้งหมดในเกม เรียกใช้ ลีดเดอร์บอร์ด.list
 • ผู้เล่นเล่นวิดีโอเสร็จแล้วใช่ไหม โดยคุณจะส่งคะแนนไปยัง Scores.submit และดูว่านี่เป็นคะแนนสูงสุดใหม่ได้ไหม
 • หากต้องการแสดงลีดเดอร์บอร์ด รับข้อมูลจาก Scores.list และแสดงให้ผู้ใช้เห็น
 • ใช้ Scores.listWindow เพื่อดูคะแนนต่างๆ ที่อยู่ใกล้กับคะแนนสูงสุดของผู้ใช้
 • หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคะแนนของผู้เล่นในลีดเดอร์บอร์ดหนึ่งๆ (เช่น หากผู้เล่นอยู่ในอันดับสูงสุด 12% ของผู้เล่นทั้งหมด) ให้เรียก Scores.get
 • คุณกําลังแก้ไขข้อบกพร่องของเกมใช่ไหม ลองเรียก Scores.reset จาก Management API เพื่อรีเซ็ตคะแนนทั้งหมดสําหรับโปรแกรมเล่นนั้นจากลีดเดอร์บอร์ด