Achievements: resetForAllPlayers

Yetkilendirme gerektirir

Tüm oyuncular için başarıyı verilen kimlikle sıfırlar. Bu yöntem yalnızca geliştirici konsolunuzdaki kullanıcı hesapları tarafından kullanılabilir. Yalnızca taslak başarılar sıfırlanabilir.

İstek

HTTP isteği

POST https://www.googleapis.com/games/v1management/achievements/achievementId/resetForAllPlayers

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
achievementId string Bu yöntemin kullandığı başarının kimliği.

Yetkilendirme

Bu istek, aşağıdaki kapsamla yetkilendirme gerektirir (kimlik doğrulama ve yetkilendirme hakkında daha fazla bilgi edinin).

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/games

İstek içeriği

Bu yöntemle istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem boş bir yanıt gövdesi döndürür.