gpg::PlayerManager::FetchResponse

#include <player_manager.h>

Belirli bir Oynatıcı için data ve ResponseStatus.

Özet

IsSuccess(status) doğru döndürülürse veri değeri yalnızca Valid() olur.

Herkese açık özellikler

data
status

Herkese açık özellikler

veri

Player gpg::PlayerManager::FetchResponse::data

durum

ResponseStatus gpg::PlayerManager::FetchResponse::status