gpg::LeaderboardManager::FetchScoreSummaryResponse

#include <leaderboard_manager.h>

Belirtilen bir skor tablosu skoru özeti için veri ve yanıt durumu.

Özet

Skor özeti, skor tablosunun koleksiyonu (herkese açık veya sosyal) ile zaman aralığının (günlük, haftalık veya tüm zamanlar) kombinasyonuyla tanımlanır.

Herkese açık özellikler

data
Belirtilen puan özeti.
status
ResponseStatus öğesinde numaralanan değerlerden biri olabilir.

Herkese açık özellikler

veri

ScoreSummary gpg::LeaderboardManager::FetchScoreSummaryResponse::data

Belirtilen puan özeti.

durum

ResponseStatus gpg::LeaderboardManager::FetchScoreSummaryResponse::status

ResponseStatus öğesinde numaralanan değerlerden biri olabilir.